Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Respiratory muscle strength in volleyball players suffered from COVID-19.

Irish journal of medical science, vol.191, no.5, pp.1959-1965, 2022 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Muscle Activation Differences During Eccentric Hamstring Exercises

SPORTS HEALTH-A MULTIDISCIPLINARY APPROACH, vol.13, no.2, pp.181-186, 2021 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lung age and respiratory muscle strength in female volleyball players

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, vol.67, no.10, pp.1432-1436, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Recovery levels after eccentric and concentric loading in maximal force.

Journal of physical therapy science, vol.28, pp.1743-7, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

Mild hallux valgus angle affects single-limb postural stability in asymptomatic subjects

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.29, no.1, pp.117-121, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

THE EFFECTS OF ACUTE L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON ENDURANCE PERFORMANCE OF ATHLETES

JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, vol.28, no.2, pp.514-519, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EFFECTS OF REHABILITATION MATERIALS WITH DIFFERENT STABILITY PROPERTIES ON MUSCLE ACTIVITY: A NARRATIVE REVIEW

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-179, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ön Çapraz Bağ Cerrahi Zamanlamasının Artrofibrozis Ve Spora Dönüşe Etkisi \u2013 Derleme

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.326-333, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZ İLE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİLERİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.54, no.3, pp.382-386, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Static balance and proprioception evaluation in deaf national basketball players

Baltic Journal of Health and Physical Activity (Emerging Sources Citation Index), vol.13, no.1, pp.9-15, 2021 (ESCI) identifier

Asthma and Sport

Turkiye Klinikleri Archives of Lung, vol.20, no.1, pp.27-29, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK MUSCLE ENDURANCE, PULMONARY FUNCTION, AND RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH IN HEALTHY INDIVIDUALS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.31, no.3, pp.255-262, 2020 (ESCI) identifier identifier

Çocuk ve Adölesanlarda Postür ve Dental Maloklüzyon İlişkisi

Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of Shoulder Muscle Strength of Deaf and Healthy Basketball Players

International Journal of Disabilities Sports Health Sciences, pp.20-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF KINESIOTAPING ON ISOKINETIC KNEE STRENGTH DURING LONG TERM VOLLEYBALL TRAINING PROGRAM

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.27, no.3, pp.89-94, 2016 (ESCI) identifier

Postural Control of The Elite Deaf Football Players

JOURNAL OF ATHLETIC PERFORMANCE AND NUTRITION, vol.3, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of Various Intensity Loadings upon Proprioception in Elite Badminton Players

International Journal of Academic Research, vol.5, no.3, pp.92-97, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of max VO2 levels of elite and deaf footballers

International Journal of Sport Studies, vol.2, no.12, pp.607-610, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Masa başı çalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.69-75, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi – Yaş, Cinsiyet, Beden Kitle İndeksi İlişkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.23-32, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Plyometric Training with Different Type of Loading on Nitric Oxide and Oxidant-Antioxidant Systems

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.15, no.1, pp.9-14, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Milli Badminton Takımının Antropometrik Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özellikleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, vol.3, no.2, pp.15-20, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sporcularda Akciğer Yaşı ve Solunum Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.1184-1185

COVID-19 Geçiren Sporcularda Solunum Kas Kuvveti Ve Performansın Değerlendirilmesi

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.165-167 Sustainable Development

Is Body Composition, Ultrasonographic Cross-Sectional Area and Isokinetic Strength Correlated?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Gövde kas kütlesi kor kas enduransını etkiler mi?

Uluslararası katılımlı 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018

Does Whole Body Vibration Exercises Influence Ankle Muscle Activity?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Investigation of the relationship between wrist strength, wrist proprioception and function: Pilot study

16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 5. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Denizli, Turkey, 06 May 2018

Sağlık Lisansiyerlerinin Tanı-Tedavi Sürecinde Yetkilendirilmesi ve Ekonomik Maliyet Yönetimi

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, 22 - 26 November 2017

Egzersizin Nöral Etkisi

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 09 November 2016 - 11 November 2017

Gövde Kas Kuvveti Pelvik Salınımları Etkiler Mi?

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 11 November 2017

HALLUKS VALGUS ETYOLOJİSİNDE ROL OYNAYABİLECEK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Core Stabilizasyon Eğitiminin Üst Ekstremite Performansına Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Sağlık Çalışanlarında İş Kaynaklı Kas İskelet Problemlerinin Tanımlanması

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, 31 May - 02 June 2017

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Turkey, 25 - 26 May 2017

Halluks Valgus tanılı olgularda iki farklı rijit bantlamanın etkileri

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Egzersiz ve Lenf Sistemi

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 4 - 06 May 2017

Sporcularda Pektoralis Minör Uzunluğu, Skapular Kas Enduransı ve Kor Endurans Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Profesyonel Sporcularda Periskapular Kas Enduransı, Anaerobik Performans ve Çeviklik Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2016

Manuel Lymph Drainage After Breast Reconstruction Case Report

International Istanbul Breast Cancer Conference, 10 - 12 November 2016

PROFESYONEL ATLETLERDE ÇEVİKLİK PERİSKAPULAR KAS ENDURASI VE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13. Turk Spor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Gövde Kas Enduransı Solunum Fonksiyonlarını Etkiler mi ?

XVI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

Uterus ve Over Kanseri tanılı hastalardaın özelliklerinin incelenmesi

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8 Sustainable Development

Kronik venöz yetmezlikte kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkisi olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8

Skleroderma da manuel lenf drenajı cilt bakımı ve egzersizin etkisi vaka raporu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2016, vol.27, pp.6

Tek seans zorlu egzersiz uygulaması koldaki lenfödemi artırır mı Olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.13

Dış İskelet Sistemleri

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 22 - 24 October 2015

Meme kanseri tanılı unilateral sekonder lenfödem gelişen hastaların demografik ve klinik özellikleri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, 20-20.05.2015, P109, Bolu., Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.26, pp.109-110 Sustainable Development

Kronik Venöz Yetmezlikte Egzersiz

Fleboloji Derneği “Fleboloji Akademisi”, Turkey, 30 - 31 May 2015

Lenf Sisteminin Diğer Sistemlerle Fonksiyonel İlişkisi

Uluslararası Katılımlı 1. Lenfoloji Kongresi, 10 - 12 April 2015

Rehabilitasyonda Dış İskelet Sistemleri

3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 April 2015

Lenfödem şiddeti ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 January 2015

Evaluation of Some Hematologic and Biochemical Changes of Male Footballers during the Match

4th International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.125

A Research on Physical Activity Levels and Physical Awarenesses of Soccer Trainers

4th International Mediterranean Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.121

Effect of vitamin C on kidney thioredoxine system in female rats subjected to exercise

Conference on European Research on Functional Effects of Dietary Antioxidants - Benefits and Risks, Cambridge, Canada, 25 - 28 September 2002, vol.36, pp.77-78 identifier

Akut tüketici ve kronik submaksimal egzersizin karaciğer nitrik oksit düzeylerine etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 12 September 2001

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 4 - 08 September 2000, pp.58

Books & Book Chapters

Merkezi sinir sistemi hasarı sonrası kasta meydana gelen adaptif değişiklikler

in: Kas Tonusu Bozuklukları ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Uğur CAVLAK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.43-57, 2022

Kas tonusu kontrolü ve fizyolojisi

in: Kas Tonusu Bozuklukları ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Uğur CAVLAK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.29-42, 2022

Özel Gereksinimli Sporlarında Sınıflandırma-Klasifikasyon

in: Özel Gereksinimli Bireyler için Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor, Ekrem Levent İlhan, Erkan Yarımkaya, Oğuz Kaan Esentürk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.381-401, 2022

Yaşlanmanın Fizyolojik Mekanizmaları ve Yaşlanma Teorileri

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer ACAR TEK,Emine AKSOYDAN, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.27-33, 2021

Akromioklavikular ve Sternoklavikular Eklem Yaralanmalarında Rehabilitasyon

in: Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Volga Bayrakçı Tunay,Zafer Erden,Cemil Yıldız, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.871-879, 2021

Spor ve Sağlık Bilimleri 4

Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2020

Spor Fizyolojisi 4

in: Spor ve Sağlık Bilimleri 4, Nevin A. Güzel, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.3-39, 2020

Yaz Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.25-150, 2020

Sınıflandırma Süreci

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.6-24, 2020

Kış Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel,Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.151-176, 2020

Paralimpik Oyunlarda Yer Almayan Branşlarda Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin A. Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.177-196, 2020

Environmental Temperature and Exercise-Induced Muscle Trauma

in: Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.469-482, 2019

Dayanıklılık Sporları Fizyolojisi ve Beslenme

in: Farklı Spor Dallarında Egzersiz ve Beslenme, Efsun Karabudak, Hüseyin Hüsrev Turnagöl, Editor, Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık, Ankara, pp.117-164, 2018

Sporcu Sağlığı

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2017

Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor

in: Sporcu Sağlığı, Nevin A. Güzel,Nihan Kafa, Editor, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, pp.1-6, 2017