Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zero-current switching technique for constant voltage constant frequency sinusoidal PWM inverter

ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.100, sa.2, ss.1147-1157, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simplified Model and Genetic Algorithm Based Simulated Annealing Approach for Excitation Current Estimation of Synchronous Motor

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.18, sa.4, ss.75-84, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel method based on Weibull distribution for short-term wind speed prediction

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, sa.28, ss.17793-17800, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy PI controlled inverter for grid interactive renewable energy systems

IET RENEWABLE POWER GENERATION, cilt.9, sa.7, ss.729-738, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kablosuz Güç Aktarimi için Karşilikli Endüktans Hesaplama Aracinin Geliştirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.1, ss.37-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Internet Based Speed Control and Torque Analysis of a 3 Phase Induction Motor

Przeglad Elektrotechniczny, cilt.89, ss.159-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PLC ve SCADA kullanılarak bir endüstriyel sistemin otomasyonu

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.107-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simulation of The DC Capacitor Voltage Controlled Single Phase Shunt Active Power Filters for PowerQuality Improvement

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.23, sa.2, ss.177-186, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PIC Denetimli Reaktif Güç Rölesi Tasarımı

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, sa.1, ss.47-56, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design and Implementation of Sensorless DC Voltage Regulation for Shunt Active Power Filter Based Single Phase P-Q Theory

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Brasov, Romanya, 3 - 06 Kasım 2019

Artificial Neural Network Based Automatic VoltageRegulator for a Stand-Alone Synchronous Generator

International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 3 - 06 Kasım 2019 identifier

Farklı Yük Akışı Analizi Teknikleri Kullanılarak Gerçek Bir Dağıtım Şebekesinin Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Elektrik Dağıtım Hatları Aktif Ve Reaktif Güç Kayıplarının Azaltılmasında Kullanılan Optimizasyon Teknikleri: Bir Literatür Taraması

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu / International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.1, ss.167

DEVELOPMENT OF AN ANDROID BASED DATA LOGGING SOFTWARE FOR ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION AT SMART HOMES

Computational and Statistical Methods in Applied SciencesCOSTAS 2017, 9 - 11 Kasım 2017

ANDROID BASED ONLINE INDUCTION MOTOR TORQUE ANALYSIS AND CONTROL TOOL

Arama SonuçlarıINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - UNITECH, 17 - 18 Kasım 2017

An Android Based Application and Simulation of Multiple Photovoltaic Panels

6th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Kasım 2017, ss.925-930 identifier identifier

A New Method Based on Weibull Distribution to Generate Stochastic Wind Speed

European Conference on Renewable Energy Systems, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2016

Empedans Kaynaklı Bir Eviricinin Modellenmesi ve Simülasyonu

5th International Vocational Schools Symposium, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2016

The Analysis of Wind Speed Potential and Energy Density in Ankara

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.919-923 identifier identifier

ANN Controlled Single Phase Inverter For Solar Energy Systems

16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2014, ss.768-772 identifier identifier

Three-Phase Three-Level Inverter Based Shunt Active Power Filter

16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), Antalya, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2014, ss.799-804 identifier identifier

A high efficient driver design for LED lighting system

4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Istanbul, Turkey, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1548-1552

C.NET and MATLABsupx00AE/sup based simulation program for basic electrical circuits

International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion, Joint Conference, Istanbul, Turkey, 8 - 10 Eylül 2011

Analysing the efficient use of energy in a small smart grid system

2012 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012

Intelligent Decision Support System For Energy Investments

12th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Aralık 2013, ss.224-231 identifier identifier

Country Study of Renewable Energy Resources

1th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012

An Intelligent Power Factor Correction Approach Based on Linear Regression and Ridge Regression Methods

2011 10th International Conference on Machine Learning and Applications and Workshops, Honolulu, HI, 18 - 21 Aralık 2011

Country Study on Renewable Energy Sources in Turkey

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

A comparative study of harmonic extraction methods for single phase shunt active power filter

2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, Spain, 11 - 13 Mayıs 2011

MATLAB GUI based simulation for photovoltaic systems

2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, Spain, İspanya, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.1-4

Design and Application of a Novel Zero Crossing Detector Circuit

International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives~POWERENG2011, 11 - 13 Mayıs 2011

A novel technique for power factor calculation using a PLC

6th International Conference and Exhibition on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER'11), 31 Mart - 03 Nisan 2011

C#.NET and MATLAB((R)) Based Simulation Program for Basic Electrical Circuits

International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics / Electromotion Joint Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.430-435 identifier

Development of a Real Time Monitoring and Control System for PLC Based Elevator

14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE)/ECCE Europe Conference on Power Electronics and Adjustable Speed Drives - Towards the 20-20-20 Target, Birmingham, İngiltere, 30 Ağustos - 01 Eylül 2011 identifier identifier

DC Bus Voltage Regulation of an Active Power Filter Using a Fuzzy Logic Controller

2010 Ninth International Conference on Machine Learning and Applications, Washington, DC, USA, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Aralık 2010, ss.692-696

Development of an Intelligent Decision Support System for Determining the Efficiency of Shunt Active Power Filter

8th International Conference on Machine Learning and Applications, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Aralık 2009, ss.626-628 identifier identifier