Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adaptation difficulty and religious coping styles for the elderly in Turkey

PSYCHOGERIATRICS, cilt.20, sa.6, ss.865-870, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Health Literacy and Health Promotion Behaviors of Adolescents in Turkey

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.54, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Overview of psychosocial problems in individuals with stoma: A review of literature

INTERNATIONAL WOUND JOURNAL, cilt.16, sa.1, ss.243-249, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parental Attitudes Perceived by Adolescents, and Their Tendency for Violence and Affecting Factors

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE, cilt.34, sa.1, ss.200-216, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students

NURSE EDUCATION IN PRACTICE, cilt.34, ss.31-35, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Professional values and career choice of nursing students

NURSING ETHICS, cilt.25, sa.2, ss.243-252, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of aromatherapy on coping with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial

COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, cilt.36, ss.63-67, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effectiveness of assertiveness training for school-aged children on bullying and assertiveness level

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.36, ss.186-190, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Internet use and psychosocial health of school aged children

PSYCHIATRY RESEARCH, cilt.255, ss.204-208, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Screening of Visually Impaired Children for Health Problems

ASIAN NURSING RESEARCH, cilt.9, sa.4, ss.285-290, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Peer Education and the Classic Training Method for School Aged Children Regarding Smoking and its Dangers

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, cilt.30, sa.3, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of a School-Based Healthy Life Program in Turkey

CHILDRENS HEALTH CARE, cilt.44, sa.1, ss.69-86, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hymen Tearing in the Treatment of Vaginal Agenesis: Implications on Women in Turkey

JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING, cilt.25, sa.3, ss.303-306, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of education programme for preventing constipation in women

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.20, sa.3, ss.275-282, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ASSESSMENT OF LONELINESS, QUALITY OF SLEEP AND AFFECTING FACTORS IN ELDERS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.81-88, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than 20 years of age

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.10, sa.2, ss.111-119, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Domestic violence against women and women's opinions related to domestic violence

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, sa.1, ss.23-29, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of the PLISSIT model for solving the sexual problems of patients with stoma

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.18, sa.1, ss.89-98, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Level of Perceived Social Support of Patients with Gynaecological Cancer and Affecting Factors

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, sa.6, ss.880-885, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of urinary incontinence and affecting risk factors in women

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.28, sa.4, ss.487-493, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Potentially harmful traditional practices during pregnancy and postpartum

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.13, sa.3, ss.282-288, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Colostomy irrigation: results of 25 cases with particular reference to quality of life

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.14, sa.4, ss.479-485, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of stomatherapy on quality of life in patients with permanent colostomies or ileostomies

INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE, cilt.18, sa.3, ss.234-238, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Durumu Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.27-36, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finnish and Turkish Nursing Students’ Attitudes Toward the Elderly People.

Journal of Gerontology Geriatric Research, cilt.7, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of School-based Programs in Protection and Development of School Health

Journal of Community Public Health Nursing, cilt.4, ss.214, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.78-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda göz ardı edilen bir konu: Cinsel sağlık eğitimi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.200-209, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hassas Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları

Halk Sağlığı Hemşireliği ve Dezavantajlı Gruplar Özel Sayısı, cilt.3, sa.3, ss.117-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.236-241, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Çağı Çocuklarının Akran Zorbalığı Durumları ile Atılganlık Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.185-191, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları

Hacettepe Üniverstiesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.43-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireylerin Tıbbi hatalarla İlgili Görüş ve Deneyimleri

Dicle Tıp Dergisi, cilt.44, sa.1, ss.25-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Health Care Professionals Regardıng Nursing Profession

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of operating room nurses regarding patient and staff safety in operating room

Dicle Medical Journal, cilt.43, sa.1, ss.467-470, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of education given before surgery on self-esteem and body image in women undergoing hysterectomy

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.12, sa.4, ss.211-214, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

HEMŞİRELERİN EGZERSİZ DAVRANIŞLARI ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.287-295, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parents perceptions about weights of their children

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.11-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne babaların çocuklarının kiloları hakkındaki algıları

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.11-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Family planning attitudes of women and affecting factors

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.10, sa.3, ss.137-141, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Kontrasepsiyon Kadınların Bilgi ve Deneyimleri

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.8, sa.3, ss.251-258, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.8, sa.6, ss.497-502, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.26-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Internet Addiction and Psychosocial Problems among Adolescents during the COVID 19 Pandemic: A Crosssectional Study

7th Edition of Virtual Conference on NURSING EDUCATION & PRACTICE, California, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 23 Mart 2021, ss.10

Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı, Uyku Kalitesi ve Gündüz Uykululuk Durumları

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.316

Hemşirelik öğrencilerine verilen sağlık okuryazarlığı eğitiminin sağlık okuryazarlığı düzeyine etkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.208

Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı ve Fiziksel Aktivite, Sosyal Anksiyete, Beden Kitle İndeksi ile İlişkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.315

Covid-19 salgın döneminde bireylerin medya kullanımı, pozitif ve negatif duyguları ile algılanan stres düzeyleri

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.119

Aile Merkezlerindeki Kurslara Devam Eden Kadınların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.254

Adölesanlarda Stres, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.76

9-10 Yaş Grubu Çocuklarda Sıvı Tüketimi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.104

İntörnlük Uygulamasının Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akran Desteğine Etkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi", Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2021, ss.233

Adölesan Dönemde İnternet Bağımlılığı Ve Hemşirenin Rolü

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019, ss.1335-1338

Hemşirelerin Bakım Verirken Yaşadıkları Kültürel Farklılıklar

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019, ss.852-858

Sağlık Okuryazarlığı Uygulama Engelleri Ve Çözüme Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019, ss.966-971

Geleneksel Çocuk Oyunlarının İnternet Bağımlılığı İle İlişkisi

Ankara International Congress on Scientific Researches, 4 - 06 Ekim 2019, ss.318-323

Erken Adölesan Dönemde Geleneksel Çocuk Oyunları Oynama Ve İnternet Kullanımı

Ankara International Congress on Scientific Researches, 4 - 06 Ekim 2019, ss.310-317

Erken Çocukluk Döneminde Ekran Maruziyetinin Etkileri

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 20 - 23 Nisan 2019, ss.49-55

Akran Zorbalığının Önlenmesinde Okul Sağlığı Hemşiresinin Rolü

I. Uluslararası ve II. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Aromaterapinin Kadın Sağlığı Alanında Kullanımı ve Hemşirenin Rolü

1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 Nisan 2018 - 26 Nisan 1018, ss.341

Geç Adölesan Dönemde Premenstruel Sendrom Prevelansı ve İlişkili Faktörler

1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018, ss.106

Halk Sağlığı Hemşireliği Yetkinlikleri ÇerçevesindeEğitim Yapılanması

1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018, cilt.44

Adölesanların Algıladıkları Anne Baba Tutumları İle Şiddet Eğilimleri ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018, ss.278

İzlem ve Danışmanlığın Metabolik Sendrom Kontrolüne Etkisi

1. ulusslararası 2.. ulusal halk sağlığı hemşireliği kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Zorbalıkta Yeni Paradigma: Yetişkin Zorbalık Sonrası Sendromu ve Kadın Cinsiyeti

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Mart 2018

Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulamasının Yeterliliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Doğum Sonu Yaşam Kalitesine Etkisi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Progresif Gevşeme Egzersizlerin Doğum Sonu Yaşam Kalitesine Etkisi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Ekim 2017

Kadınlarda Sağlık Algısının Sağlık Davranışları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2017

Hemşirelikte Örgütlenme

Sağlık Sen Hemşirelik Haftası, Türkiye, 10 Mayıs 2017 - 10 Ocak 2018, ss.44

INVESTIGATION OF HEALTH LITERACY AND AFFECTING FACTORS OF NURSING STUDENTS

First International Congress on Nursing, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017

Finland And Turkish Nursing Students Attitudes Towards The Elderly A Comparative Study

4th International Conference on Geriatrics & Gerontological Nursing, 3 - 04 Ekim 2016

Nursing students attitudes towards the elderly

Turku University of Applied Sciences International Week, 26 - 29 Eylül 2016

Exercise behaviors and sleep quality of nursing students

6th World Congress on Community Nursing, 20 - 21 Haziran 2016

Kronik Yarada Evde Bakım

12. Yara Bakım Hemşireliği Kursu, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016

Hemşirelerin Egzersiz Davranışları Öz Yeterlilik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2015

Levels of Stress and Coping Styles of High School Students

10th International Nursing Congress, 22 - 23 Ekim 2015

Stomalı Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavileri Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015

Histerektomi Ameliyatı Geçiren Kadınlara Ameliyat Öncesi Verilen Eğitimin Kadınların Benlik Saygısı ve Beden Algısına Etkisi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik Eğitimi

Sağlık Okuryazarlığı, Seçil Özkan, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.33-37, 2019

Astımı Olan Bireyin Hastalık Kontrolü ve Tedaviye Uyumunda Planlı Davranış Teorisine Göre Bakım Yönetimi

Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi ve Hemşirelik, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.35-39, 2019

Tütün Kontrolü ve Sağlığın Geliştirilmesi

Sağlığın Geliştirilmesi, Ayaz-Alkaya, Sultan, Editör, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, ss.120-131, 2017

Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama

Ana Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Nevin Şanlıer, Editör, Hedef CS Basın Yayın, ss.144-157, 2016

Aile Planlaması

Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Nevin Şanlıer, Editör, Hedef CS Basın Yayın, ss.46-57, 2016

Cinsellik

Hemşirelik esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Atabek Aştı Türkinaz, Karadağ Ayişe, Editör, Akademi Basın ve yayıncılık, ss.1083-1097, 2012

Afete Hazırlık

Hemşirelikte Klinik Uygulama Becerileri, Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ, Editör, Güneş Tıp, İstanbul, ss.40, 2011