Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Red Pepper, Ginger, and Turmeric on Energy Metabolism: Review of Current Knowledge.

Alternative therapies in health and medicine, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of vitamin E on neurodegenerative diseases: an update

Acta Neurobiologiae Experimentalis, cilt.81, ss.21-33, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Effects of fetuin-A with diverse functions and multiple mechanisms on human health

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.88, ss.1-10, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of nutritional status on serum fetuin-A level

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, cilt.60, sa.11, ss.1938-1946, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The potential effects of dietary food and beverage intakes on the risk of kidney stone formation

REVISTA DE NUTRICAO-BRAZILIAN JOURNAL OF NUTRITION, cilt.32, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The multiple functions and mechanisms of osteopontin

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.59, ss.17-24, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Böbrek Taşı Olan Hastalarda Beslenme Durumunun PRAL Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review: Pharmacological Effects of Licorice (Glycyrrhiza glabra) on Human Health

International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS), cilt.6, sa.1, ss.12-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk mutfak kültüründe fermente ederek saklama

2nd International Eurasian Conference on Biological and ChemicalSciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 Haziran 2019

Beden kütle indeksi ile konstipasyon gelişim riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 30 Haziran 2019

Dini İnançlarda Besin Yasaklarının Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.489-492

Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Oruç İbadetinin Etkileri

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Aralık 2018, ss.485-488

The Role of the Body Weight in the Renal Stone

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, 16 - 18 Kasım 2017

The Role of Vıtamın D Defıcıency in Obesity

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, 16 - 18 Kasım 2017

Diyetsel Biyoaktif Bileşiklerin Hİston Asetilasyonu Üzerine Etkisi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Böbrek Taşı Oluşumunda Kafein Alımının Rolü.

Adnan Menderes. Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Böbrek Taşı Oluşumunda Sebze/Meyve Tüketiminin Rolü.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Nutrition Factor in Kidney Stone Formation: Cranberry Fruit.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Besinlerin Kurutularak Saklanmasına Güncel Bir Bakış

Sağlık Bilimleri Alanında Araştırmalar ve Değerlendirmeler -2019 / Haziran CİLT 2, Cem Evereklioğlu,Gülşen Goncagül,Cesarettin Dikmetaş, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.187-202, 2019

Dini İnançların Besin Alımı,Beslenme Alışkanlıkları ve Yapay Beslenme Uygulamaları Üzerindeki Etkileri

SAĞLIK BİLİMERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Zana DOLIĆANIN Kemal Fırat OĞUZ, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.25-40, 2018