Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antibiotic Allergy in Childhood

1st International Rumi Pediatric Congress: A Joint Scientific and Educational Event of IRUPEC and 3rd J Project Congress, 4 - 07 December 2019

Eozinofilik ösefajit: Tedavi: Eliminasyon diyeti, farmakolojik ajanlar ve biyolojikler

XXVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2019

Uzmanına danışalım: Çocuk Hekimi gözüyle alerjik rinokonjunktivit

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019

Yuvarlak masa: Çocukluk Çağı Astımı

Çocuk Allerji ve Astım Akademisi 2. Uluslararası katılımlı Genç Pediatrik Allerjistler ile Allerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 September 2019

The characteristics of Turkish children with eosinophilic esophagitis

52 Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition., 5 - 08 June 2019

Eosinophilic esophagitis might be the first finding of eosinophilic gastrointestinal system disorders

52 Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition., 5 - 08 June 2019

The characteristics of Turkish children with eosinophilic esophagitis

The 52th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 05 August 2019, vol.68, pp.305-306

Astım mı? Çocuk Hekimi olarak Ne yapalım?: Astımda kliniği nasıl tanıyalım ve nasıl tanı koyalım? (olgularla)

Çocuklarda Allerjik Hastalıklara güncel yaklaşım sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 April 2019

Klinikten Laboratuvara astım: Spirometrik değerlendirme

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Allerji ve Astım Akademisi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019

Non spesifik bronş provokasyon testleri: Kime, ne zaman, hangisi

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji DerneğiAllerjide Tanısal Testler Kursu, Ankara, Turkey, 07 April 2019

Çocuklarda eozinofilik ösefajit

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Besin Allerjileri Tanı Kursu, Ankara, Turkey, 05 April 2019

Çocuk Hekimi gözüyle alerjik rinokonjunktivit yönetimi

TMPD 82. Bölgesel Eğitim Toplantısı, Adana, Turkey, 27 March 2019

Pediatrik vizing ve astımda rasyonel tanı ve SFT

3. Pediatri Allerji ve Astım Buluşması, Turkey, 17 March 2019

Eozinofilik ösefajit

Koç Üniversitesi Non-IgE ve Miks Besin AlerjileriPratik Yaklaşımda Sık Karşılaşılan Sorunlara Yanıtlar, İstanbul, Turkey, 24 November 2018

Endotip ve fenotip kavramı

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

Astım mı? Çocuk Hekimi Olarak Ne Yapalım? (Olgularla)

62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2018

Rakamlarla ağır astım ne kadar sık ne kadar sorun: Çocukta

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Ağır Astım Sempozyumu Koç Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 09 June 2018

Patterns of Lung Function in Persistent Childhood Asthma - chances for better treatment

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2018, Munich, Germany, 26 - 30 May 2018

Çocuklarda astım kontrol ölçekleri

8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları veKistik Fibrozis Kongresi2018, Ankara, Turkey, 9 - 12 May 2018

Astım tanı ve izleminde hangisi önemli: Bronş duyarlılığı

13. Uluslararası katılımlı Çocuk Allerji ve Astım Kongresi 2018, Fethiye, Turkey, 20 - 23 April 2018

Eozinofilik özofajit olgularımız

10 Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 30 Nisan -3 Mayıs 2014, Malatya, Turkey, 30 March - 03 May 2014

Books & Book Chapters

Mikrobiota ve allerjik hastalıklar

in: Mikrobiota İmmünolojisi, Doç. Dr. Resul Karakuş, Editor, Türkiye, Ankara, pp.122-128, 2018

Solunum fonksiyon testleri

in: Pediatrik Pratik girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.358-363, 2017

Tepe akım hızı ölçümü

in: Pediatrik Pratik Girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.345-346, 2017

Astımda inhalasyon teknikleri

in: Pediatrik pratik girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.347-351, 2017

Balgam indüksiyonu

in: Pediatrik Pratik Girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.364-366, 2017

Allerjik hastalıklarda deri testi uygulamaları

in: Pediatrik pratik girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Tıp Nobel Kitabevi, pp.352-357, 2017

Hasta hereketlerinin kısıtlanması

in: Pediatrik Pratik Girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., pp.65-67, 2017

Çocuklarda temel yaşam desteği

in: Pediatrik Pratik Girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.87-97, 2017

Postüral drenaj

in: Pediatrik Pratik Girişimler, Sadık Demirsoy, Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.367-371, 2017