Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Exploring Pre-Service Science Teacher Expectations on Learning Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.175, pp.239-255, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING STRATEGY IN METALIC ACTIVITY SUBJECT TEACHING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.283-293, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Biyoloji ve Kimya Öğretmen Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Materyalleri Deneyimi

Karaelmas Journal of Educational Sciences, vol.7, no.7, pp.123-132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup ArgümanlarınınKalitesinin Karşılaştırılması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.5, pp.1865-1880, 2017 (Other Refereed National Journals)

İyonlaşma Enerjisi Tanımına Kavramsal Yaklaşım

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.516-528, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.103-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT THE OZONE LAYERAND THE EFFECT OF INTERNET-BASED MEDIA ON IT

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.7, no.1, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implementation of Argument Driven Inquiry as An Instructional Model in A General Chemistry Laboratory Course

Science Education International, vol.27, no.3, pp.369-390, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi 2000 2013

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.141-160, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Argumentation on High School Chemistry Students Conceptual Understanding Attitude Towards Chemistry and Argumentativeness

Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, vol.6, no.1, pp.58-75, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

What are the Pre service Chemistry Teachers Explanations on Chemistry Topics

International Journal of Research in Teacher Education, vol.1, pp.32-41, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRENCİLERİN YANLIŞ KAVRAMALARI VE DERS KİTAPLARININ YANLIŞ KAVRAMLARA ETKİSİ ÖRNEK KONU RADYOAKTİVİTE

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.3, pp.125-141, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kimya Öğretmen Adaylarının STEM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri

I. Ulusal ÇevrimiçiDisiplinlerarası FenEğitimi ÖğretmenlerKonferansı, Turkey, 4 - 07 July 2020

The Importance of Internet-Based Media on Student Misconceptions Regarding Acid Rain

American Educational Research Association (AERA,2019, Toronto, Canada, 5 - 09 April 2019

Lise Kimya Sınıflarında Argümantasyon Kalitesi

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2013

Bilimsel Tartışma Kalitesine Cinsiyet Faktörünün Etkisi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 - 25 September 2010

What are the Pre service Chemistry Teachers Explanations on Chemistry Topics

II. International Congress of Educational Research, 29 April - 02 May 2010, vol.1, pp.32-41

Why Do We Need To Know This Connecting chemistry concepts to daily life events

European Science Education Research Association, Turkey, 31 August - 04 September 2009, vol.2, pp.111-117

Exploring conceptual integration in the pre service chemistry teachers thinking

European Science Education Research Association, Turkey, 31 August - 04 September 2009, vol.2, pp.77-83

Development of Preservice Chemistry Teachers Understanding Of Reaction Rate

Frontiers in Science Education Research: An International Conference on Science Mathematics Education Research, 22 - 24 March 2009, pp.195-200

The Understanding of The Nature of Science and Overcoming Misconceptions by Using the Course Material Activity Competing Theories with Evidence and Ideas

XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 21 - 26 September 2008

Mol Stokiyometri İlişkisi ve Maddenin Tanecikli Doğasının Bu Konuların Kavranması Üzerine Etkisi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

Books & Book Chapters

Radyoaktivite

in: Kimyada Kavram Yanılgıları, Gamze Dolu, Editor, Pegem Akademi, pp.207-234, 2018

Elektrokimya

in: Genel Kimya, Atasoy, Basri, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.356-383, 2018