Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bismuth intoxication resulting in acute kidney injury in a pregnant adolescent girl

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, sa.2, ss.292-296, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Novel Mutation in the AVPR2 Gene Causing Congenital Nephrogenic Diabetes Insipidus

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, sa.4, ss.350-356, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE ROLE OF ZINC IN CHIDREN WITH RECURRENT URINARY TRACT INFECTION

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, sa.10, ss.1982, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COMPLEMENT FACTOR B MUTATION IN ATYPICAL HEMOLYTICUREMIC SYNDROME; A CASE PRESENTATION

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, sa.10, ss.1836-1837, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cerebral Vasculitis in Henoch-Schonlein Purpura: A Case Report

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, cilt.32, sa.3, ss.264-267, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Association Between Plasma Ferritin Level and Simple Febrile Seizures in Children

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.38, sa.7, ss.512-516, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Liddle syndrome in a Turkish family with heterogeneous phenotypes

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.58, sa.8, ss.801-804, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Influence of body mass index on pediatric urolithiasis

JOURNAL OF PEDIATRIC UROLOGY, cilt.11, sa.6, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of bone metabolism in children with renal transplantation

PEDIATRIC TRANSPLANTATION, cilt.19, sa.4, ss.351-357, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CLINICAL QUIZ Urolithiasis in an infant with propionic acidemia: Answer

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.30, sa.1, ss.77-78, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Influence Of Body Mass Index On Pediatric Urolithiasis

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.29, sa.9, ss.1814, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Bone Metabolism in Children After Renal Transplantation

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.27, sa.9, ss.1821-1822, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Growth in Children Following Renal Transplantation

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.27, sa.9, ss.1822, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Basal damage and oxidative DNA damage in children with chronic kidney disease measured by use of the comet assay

MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, cilt.725, ss.22-28, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metimazole Bağlı Vaskülit Gelişen Hashitoksikozisli Adölesan Hasta

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda Primer Hipertansiyon

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDIATRIC SCIENCES, cilt.13, sa.4, ss.332-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Therapeutic Plasma Exchange in Pediatric Patients with Nephrologic Diseases: Results from a Single Center

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.26, sa.2, ss.177-182, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Periferik Fasiyal Paralizi ile Başvuran Çocuk Hastada Renal Nedenli Hipertansiyon

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.25, sa.4, ss.224-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk bulgusu steril piyüri olan bir Kawasaki hastalığı olgusu

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, cilt.42, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eight year old male patient with painful swelling and eruptions in the legs

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.49, sa.2, ss.171-174, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

IgA nephropathy and psoriasis in a child

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuğun sağlık hakkı ve AIDS

Türk HIV AIDS Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.37-43, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Complete recovery of severe rhabdomyolysis without any effect on renal functions

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, ITALY, 17 - 21 Ekim 2019

Analysis of hereditary nephrotic diseases through next generation DNA sequencing

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, ITALY, 17 - 21 Ekim 2019

Nail-Patella syndrome presenting with steroid-resistant nephrotic syndrome: Case report

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice, ITALY, 17 - 21 Ekim 2019

Zor Olgular: Siz olsaydınız ne yapardınız?-Olgu 2

Çocuk Böbrek Nakli Güncelleme Sempozyumu-II, İstinye Üniversitesi, İSTANBUL, Türkiye, 25 Mayıs 2019

Hafif Renal Varyant ile Karakterize Pİerson Sendromu: Olgu Sunumu

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, Bodrum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi Enfeksiyon Dışı Komplikasyonları: Çok Merkezli Çalışma

10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi, Bodrum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019

Transplantasyondan Diyalize Dönüş

Çocuklarda Böbrek Nakli Kursu, Başkent Üniversitesi, ADANA, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2018

EVALUATION OF PATIENTS WITH PRIMARYHYPEROXALURIA TYPE 1: A MULTICENTER STUDY

51TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN UROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC NEPHROLOGY, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, cilt.33, ss.1921-1922

Mesane disfonksiyonu ve barsaklar: Defekasyon fizyolojisi, konstipasyon ve enkopresis-olgu örnekleri

Mesane disfonksiyonuna tanısal yaklaşım tedavi kursu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2017

Bilateral kistik renal displazi tanısı alan bir olgu

Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

Nefrotik sendrom tedavisinde ilaç yan etkisi osteonekroz

Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

Bismuth intoxication in a pregnant adolescent

50th Anniversary Meeting of the European Society of Pediatric Nephrology, Glascow, 6 - 09 Eylül 2017

A novel p.H80Y mutation in the AVPR2 gene causing nephrogenic diabetes insipidus.

19th European Congress of Endocrinology, PORTUGAL, Portekiz, 20 - 23 Mayıs 2017

Metimazol tedavisine bağlı vaskülit

12. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Gebe hastada bizmut zehirlenmesi: Olgu sunumu

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Renal hasar bulgusu gösteren Hinman Sendromu olgusu

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2016

Seftriakson tedavisinin neden olduğu ürolitiyazis olgusu

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2016

Çocuklarda nadir bir tanı: Ürtikeryal vaskülit

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Alarm belirtisi kilo kaybı ve hipernatremik bir yenidoğan vakası

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Nadir görülen bir durum Bir hafta ara ile HSP tanısı alan iki kardeş

8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Supraventriküler taşikardi ile tanısı konulan akut miyokarditli bir olgu

10. Ulusal Pediatri Kış Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014

İlk bulgusu hipertansiyon olan KBY olgusu

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013

Evaluation of bone metabolism in children after renal transplantation

45th annual meeting of European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, POLAND, 6 - 08 Eylül 2012

Evaluation of growth in children following renal transplantation

45th annual meeting of European Society for Paediatric Nephrology, Krakow, POLAND, 6 - 08 Eylül 2012

Sistinüri Nadir bir ürolitiasis nedeni

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Juvenil idiopatik artrit tanısı ile takip edilen olgularımız

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

SAPHO Sendromu Olgu sunumu

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Hipertansif iki olguda renal arter stenozu

Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, Samsun, TÜRKİYE, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2011

Beyin tümörlü vericiden böbrek transplantasyonu

6. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2010

Pediatrik renal transplantasyon ve nüks FSGS

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplantasyon hastalarında böbrek biyopsi deneyimi

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplant hastalarında takrolimus ve sirolimus için düşük kan düzeyleri

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Pediatrik renal transplantasyon hastası ve hiperpigmentasyon

2. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2010

Causes and mortality rate of acute renal failure in critically ill children

43rd annual scientific meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Birmingham, UK, 2 - 05 Eylül 2009

The evaluation of viral infections in pediatric renal transplantation recipients

5th congress of the International Pediatric Transplant Association, Istanbul, TURKEY, 18 - 21 Nisan 2009

Infections in pediatric renal transplant recipients our experience

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

Intravesical hyaluronic acid Is it effective in children with recurrent urinary tract infections and hemorrhagic cystitis

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

The use of sirolimus in pediatric renal transplantation

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Cappadocia, TURKEY, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2008

Böbrek transplantasyonu yapılan üç çocuk hastada BK virüs nefropatisi

1.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Girne, KKTC, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Baldıran otu Conium maculatum intoksikasyonu olan bir olgu

45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, TÜRKİYE, Türkiye, 30 Eylül - 05 Ekim 2001