Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Mechanical Configuration and Thermodynamic Analysis of an Alpha-Type Stirling Engine with Crank-Shifted Driving Mechanism

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

NODAL THERMODYNAMIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF A FREE DISPLACER STIRLING ENGINE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.41, no.1, pp.141-155, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Performance Enhancement of a Beta Type Rhombic Drive Stirling engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, vol.17, no.13, pp.884-893, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dynamic simulation and performance prediction of free displacer Stirling engines

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, vol.17, no.7, pp.427-439, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermodynamic comparison of crank-drive and rhombic-drive mechanisms for a single cylinder spark ignition engine

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.35, no.2, pp.595-606, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Design, manufacturing and testing of a prototype two-stroke engine with rhombic drive mechanism

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.17, no.1, pp.455-462, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A thermodynamic comparison of rhombic-drive and slider-crank mechanisms for a two-stroke SI engine

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Manufacturing and testing of an alpha-type Stirling engine

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.130, pp.1373-1379, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

1.2kW beta type Stirling engine with rhombic drive mechanism

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.41, no.9, pp.1310-1321, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Radyatör Hava Kanallarında Tam Gelişmiş Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi

Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, vol.36, no.2, pp.119-133, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Design and performance tests of a beta type rhombic driven stirling engine

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, no.4, pp.879-888, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of valve lift on the combustion and emissions of a HCCI gasoline engine

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.94, pp.159-168, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CAM DESIGN AND MANUFACTURING FOR A HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION GASOLINE ENGINE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.29, no.1, pp.15-22, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Design and manufacturing of a hermetic Stirling engine

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, vol.228, no.1, pp.14-20, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DESIGN, MANUFACTURING AND PERFORMANCE TESTS OF A STIRLING ENGINE WITH RHOMBIC DRIVE MECHANISM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, no.4, pp.795-801, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermodynamic analysis of a beta-type Stirling engine with rhombic drive mechanism

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.75, pp.319-324, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermodynamic analysis of a beta type Stirling engine

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, vol.29, no.2, pp.827-836, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of displacer material on the performance of a low temperature differential Stirling engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.36, no.8, pp.911-917, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DYNAMIC MODELING AND INVESTIGATION OF VIBRATIONS OF A SINGLE CYLINDER FOUR-STROKE DIESEL ENGINE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.26, no.1, pp.173-183, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improved Stirling engine performance through displacer surface treatment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.34, no.3, pp.275-283, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of premixed diethyl ether (DEE) on combustion and exhaust emissions in a HCCI-DI diesel engine

Applied Thermal Engineering, vol.30, no.4, pp.360-365, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Construction and testing of a dish/Stirling solar energy unit

JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, vol.82, no.4, pp.228-232, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The investigation of the effect of thermal barrier coating on the performance of Stirling engine

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.33, no.3, pp.267-273, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermodynamic analysis of an alpha-type Stirling engine with variable phase angle

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, vol.221, no.8, pp.949-954, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Manufacturing and testing of a β-type Stirling cycle engine Stirling çevri̇mi̇ i̇le çalişan beta ti̇pi̇ bi̇r motorun i̇mali̇ ve performans testleri̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.22, no.2, pp.411-415, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Nodal analysis of a Stirling engine with concentric piston and displacer

RENEWABLE ENERGY, vol.31, no.13, pp.2188-2197, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Artificial neural network based modeling of heated catalytic converter performance

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.25, pp.2341-2350, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Beta-type Stirling engine operating at atmospheric pressure

APPLIED ENERGY, vol.81, no.4, pp.351-357, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Manufacturing and testing of a gamma type Stirling engine

RENEWABLE ENERGY, vol.30, no.1, pp.57-66, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

HCCI-DI Bir Motorda Doğal Gaz Kullanımının Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.2, pp.317-330, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance and Emission Characteristics of a Miller Cycle Engine

International Journal of Automotive Engineering and Technologies, vol.7, no.3, pp.107-116, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Atkinson Çevriminin Termodinamik Analizi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.1, no.12, pp.25-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hava Şarjlı Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorunun Performans Testleri

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.27-35, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Dizel Motorunda Yağ Tüketimini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi

Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT), vol.2, no.2, pp.1-9, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Havacılık Kazalarında Devlet Kurum ve Kuruluşlarının Alabileceği Önleyici Tedbirler ve Arama Kurtarma Görevleri

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.6, no.3, pp.35-47, 2009 (Other Refereed National Journals)

Stirling Çevrimi ile Çalışan Beta Tipi Bir Motorun İmali ve Performans Testleri

GÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.411-415, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Hydrogen Enriched LPG on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Spark Ignition Engine

ZKU, Karabuk Technical Education Faculty, Journal of Technology, vol.10, no.3, pp.215-222, 2007 (Other Refereed National Journals)

Effect of Intake Valve Closing Time on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Spark Ignition Engine

Journal of Polytechnic Faculty of Technical Education of Gazi University, vol.10, no.4, pp.371-375, 2007 (Other Refereed National Journals)

Farklı Çalışma Gazlarının Stirling Motorunun Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.247-250, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Artificial neural network based modeling of injection pressure in diesel engines

WSEAS Transactions on Computers, vol.5, no.3, pp.1538-1544, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gama Tipi Bir Stirling Motorunun İmali Farklı Isıtıcı Sıcaklığı ve Şarj Basıncında Performans Testleri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÖRT ZAMANLI TEK SİLİNDİRLİ BİR BENZİN MOTORUNDA PİSTON PİMİNİN TASARIM OPTİMİZASYONU

3. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 March 2021, pp.398-409

Dizel Motorlarında Doğalgaz Kullanımının Ekonomik Analizi

The 1st International Symposium on Automotive Science and Technology, 5 - 06 September 2019, pp.533-537

Atkinson Çevrimine Göre Çalışan Bir Motorda LPG Kullanımının İncelenmesi

The 1st International Symposium on Automotive Science and Technology, 5 - 06 September 2019, pp.30-38

Design and Analysis of a Novel Rhombic Driven Two-Stroke SI Engine

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology - IMSMATEC 2019, 21 - 23 June 2019, pp.1204-1209

Dört Zamanlı Tek Silindirli Buji İle Ateşlemeli Motor Tasarımı

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018

Değişken Faz Açılı Gama Tipi Bir Stirling Motorunun Tasarımı Ve Termodinamik Analizi

INCOS2018 “14th International Combustion Sysmposium”, Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018

Değişken Sikiştirma Oranli ve Turbo Döngüsel Türbinli Tek Silindirli Bir Motorun Tasarimi

INCOS2018 “14th International Combustion Sysmposium”, Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018

REJENERATÖRSÜZ BETA TİPİ BİR STİRLİNG MOTORUNUNPERFORMANS TESTLERİ

14th International Combustion Symposium (INCOS2018), 25 - 27 April 2018

V Tipi Stirling Motoruna Ait Tasarım İmalat ve performans testleri

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017

The thermodynamic analysis of a beta typerhombic drive StirlingeEngine

International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015

The Thermodynamic Analysis of a Beta Type Rhombic Drive Stirling Engine

1st International Conference on Environmental Science and Technology, 9 - 13 September 2015

Influence of Residual Gas Fraction on Performanceand Combustion Characteristics in HCCI Enginewith Reduced Valve Lif

2nd International Research Conference on Engineering, Science and Management 2015, Dubai, United Arab Emirates, 3 - 05 June 2015, vol.1, pp.39-44

Beta tipi rhombic hareket mekanizmalı bir Stirling motorun imalatı ve testleri

3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Valencia, Spain, 3 - 05 June 2015

Beta Tipi Rhombic Hareket Mekanizmalı Bir Stirling Motorun İmalatı ve Testleri

3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2015), 3 - 05 June 2015

Influence of Residual Gas Fraction on Performance and Combustion Characteristics in a HCCI Engine with Reduced Valve Lift

Second International Research Conference on Engineering, Science and Management 2015 (IRCESM 2015), 3 - 04 June 2015

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması

6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16 - 18 May 2011

Artificial neural network based modeling of stirling engine

ICCI2004-International Conference on Computational Intelligence, 27 - 29 May 2004