Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Influence of coping strategies on oral health-related quality of life in patients with myalgia

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR & SLEEP PRACTICE, cilt.37, sa.2, ss.94-100, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Wisdom Teeth Removal at Gazi University in Turkey

JSM Dent Surg, cilt.2, sa.2, ss.106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral cancer prevention and early detection awareness of Ankara dentists

Acta Oncologica Turcica, cilt.50, sa.2, ss.139-147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Adjunctive Diagnostıc Tools for the Detection of Oral Potentially Malignant Disorders and Malignant Lesions

Jacobs Journal of Dentistry and Research, cilt.3, sa.1, ss.32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orofacial pain and fibromyalgia pain Being aware of comorbid conditions

World Journal of Rheumatology, cilt.5, sa.1, ss.45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long term effects of cancer therapy on dental development A case report

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.28, sa.4, ss.351-354, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular soft tissue mass as the initial presentation of Burkitt s lymphoma

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.21, sa.4, ss.333-335, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Temporomandibuler düzensizliklerin tedavisi için intraartiküler injeksiyonlar

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Flipped Classroom Teaching in Dental Education

ADEE (Association for Dental Education in Europe) 44th Scientific Annual Meeting, Oslo, Norveç, 22 - 24 Ağustos 2018

Temporomandibuler eklem artrosentezi

TME Cerrahisinde Prensipler Kursu, Türkiye, 03 Mart 2018

Dişhekimliğinde akılcı antibiyotik kullanımı

Türkiye İlaç ve Eczacılık kurumu 3. sempozyumu, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2017

Temporomandibuler Bozuklukların Fonseca analizi ile değerlendirilmesi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Congress, 23 - 27 Mayıs 2017

TMB ile başvuran hastaların DC/TMD kriterlerine göre değerlendirilmesi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Congress, 23 - 27 Mayıs 2017

Tüm yönleri ile TME sorunları ve Çözümleri

TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2016

Early and late tissue reactions to titanium and lactosorb screws

3rd Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 2001

Çocukluk Dönemi Malignansilerinde Kemoterapi Sonrası Gözlenen Oral Ve Dental Yapı Anomalilerinin Değerlendirilmesi

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Temporomandibuler Bozukluklar

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi: Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof.Dr.Cansu Alpaslan, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.233-257, 2018

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisinde Özel Durumlar

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi: Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof.Dr.Cansu Alpaslan, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.145-185, 2018

Diş ve Çene Kemiği Enfeksiyonları

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi: Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof.Dr.Cansu Alpaslan, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.211-221, 2018

Çene ve Yüz Ağrıları

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi: Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof.Dr.Cansu Alpaslan, Editör, Quintessence, İstanbul, ss.221-233, 2018