Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The sublethal effects of (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) on narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.67, pp.289-296, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Genotoxicity of two mouthwash products in the Drosophila Wing-Spot Test

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, no.10, pp.2577-2580, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Genotoxic evaluation of antiepileptic drugs by Drosophila somatic mutation and recombination test

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, no.10, pp.2682-2687, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Genotoxic evaluation of sodium fluoride in the Somatic Mutation and Recombination Test (SMART)

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.47, no.11, pp.2860-2862, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute toxicity of beta-cypermethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlings

Journal of Environmental Protection and Ecology, vol.10, no.1, pp.104-109, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Investigation of acute toxicity of alpha-cypermethrin on adult nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.9, no.1, pp.85-89, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Genotoxic assessment of oxcarbazepine and carbamazepine in drosophila wing spot test

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.46, no.9, pp.3159-3162, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Investigation of acute toxicity of fenitrothion on guppies Poecilia reticulata

JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, vol.27, no.4, pp.318-321, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Genotoxicity testing of four food preservatives and their combinations in the Drosophila wing spot test

Environmental Toxicology and Pharmacology, vol.20, no.3, pp.424-430, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Genotoxicity testing of some organophosphate insecticides in the Drosophila wing spot test

Food and Chemical Toxicology, vol.43, no.3, pp.443-450, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Argumentation-Based Teaching Carried out for Environment-Energy Subjects on The Argumentation Skills of Prospective Teacher

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.48, pp.346-373, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mikroskobik Canlılar Konusunda Model Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Zihinsel Model Gelişimine Etkisi

Kalem Uluslararası Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.357-384, 2019 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Effectiveness on Drama Method Studies in Turkey: A Meta-Analysis Study

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.231-253, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1403-1422, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MUTAGENIC AND RECOMBINOGENIC ASSESSMENT OFWIDELY USED PESTICIDES ON DROSOPHILAMELANOGASTER

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, vol.2, no.22, pp.200-212, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Engineering Design-Based Science Teaching on The Perceptions of Classroom Teacher Candidates Towards STEM Disciplines

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.3, pp.13-27, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Food Contaminants and Food Safety

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.233, no.248, pp.8-2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.33, pp.1381-1403, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Environmental Issues in Terms of Various Variables

Universal Journal of Educational Research, vol.6, no.1, pp.99-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.9, pp.1761, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster mwh X flr de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, vol.5, no.1, pp.38-46, 2010 (Other Refereed National Journals)

Acute toxicity of deltamethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.1758) larvae and fry

Gazi University Journal of Science, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Acute Toxicity of Deltamethrin on Nile Tilapia Oreochromis niloticus L Larvae and Fry

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Other Refereed National Journals)

Gıdalardaki koruyucu maddelerin Drosophila melanogaster de mwhxflr ömür uzunluğuna etkisi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, no.1, pp.173-184, 2006 (Other Refereed National Journals)

V Diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.341-347, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bazı organik fosforlu insektisitlerin Drosophila melanogaster in yaşama yüzdesi üzerine etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.71-80, 2004 (Other Refereed National Journals)

Mitoz ve mayoz bölünme konularının öğretiminde model kullanımının önemi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, pp.855-888, 2004 (Other Refereed National Journals)

Cryptosporidium türlerinin tanımlanmasında yeni bir yaklaşım Ribotiplendirme

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.13-26, 2004 (Other Refereed National Journals)

Civa II Klorür ün Poecilia reticulata Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi

Türk Sucul Yaşam Dergisi (Turkish Journal of Aquatic Life), vol.1, no.1, pp.83-89, 2003 (Other Refereed National Journals)

Benzoik asit in Drosophila melanogaster de somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ile genotoksisitesinin araştırılması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.19-32, 2003 (Other Refereed National Journals)

The Acute Toxic Effect of 2 4 D 2 4 Dichlorofenoxyaceticacid Upon Tench Tinca tinca L 1758

Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University,, vol.15, no.1, 2002 (Other Refereed National Journals)

2 4 D 2 4 Dichlorophenoxyacetic acid herbisidinin kadife balığı Tinca tinca L 1758 üzerindeki akut toksik etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, pp.289-296, 2002 (Other Refereed National Journals)

2 4 D 2 4 Diklorofenoksiasetik Asit Herbisitinin Kadife Balığı Tinca tinca L 1758 Üzerindeki Akut Toksik Etkisi

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.15, no.1, pp.289-296, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

5. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 - 20 December 2019

The Effect of Science History Based Teaching on Primary School Teacher Candidates’xx Images of Scientists

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 21.yy Becerilerinin İncelenmesi

III.International Teacher Education Accreditation Congress, 30 November - 01 December 2019

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği Geliştirme Çalışması

18th International Primary Teacher Education Symposium/16-20 October 2019/Antalya-Turkey, 16 - 20 October 2019

8-11 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Mühendisliğe Yönelik İlgi ve Tutum Düzeyleri

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 July 2019

Üçüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesine Yönelik Başarı Testinin Geliştirilmesi

THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 3 - 05 April 2019

Sınıf Öğretmenleri için STEM Atölyesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Views of Ecological Footprint and Sustainability in Classroom Teachers

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Determınatıon Of Science Learning Skills of Classroom Teacher Candidates

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Hakkında Türkiye’xxde Yapılan Çalışmalar

III. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, 24 - 25 September 2017

Eğitimde Drama Yönteminin Etkililiğine İlişkin Bir Metaanaliz Çalışması

Yükseköğrerimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Turkey, 19 - 20 May 2017

Effects of the Graphic Roman Usage Over Live Awareness of Primary Fourth Grade Students

X. Internatıonal Workshop On Nuclear Structure Properties, 1 - 03 September 2016

DEVELOPMENT OF ELECTROMAGNETIC AWARENESS SCALE STUDY FOR CLASROOM TEACHER

X. Internatıonal Workshop On Nuclear Structure Properties, 1 - 03 September 2016

Effects of Some Antiinflamatory Antirheumatic and Analgesics Drugs on Percentage of Survival in Drosophila melanogaster

2nd International Congress of Forensic Toxicology-Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 May 2016

Toxic Effects of Sodium Omadine on Drosophila melanogaster larvae

2nd International Congress of Forensic Toxicology-Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 May 2016

Effects of Some Beverages on the Drosophila melanogaster Survival Percentage

2nd International Congress of Forensic Toxicology-Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 May 2016

Investigation of Toxicity of Hydroxyurea on Drosophila melanogaster mwhxflr3

2nd International Congress of Forensic Toxicology-Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 May 2016

Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Germany, 22 - 24 September 2010

In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.126-127 identifier

Toxicities of selected insecticides on the survival rate of Drosophila melanogaster (mwh x flr(3)) larvae

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.130-131 identifier

Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu

VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 20 April 2008

Books & Book Chapters