Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective Effect of Beta Glucan on Pulmonary Aspergillosis Model in Neutropenic Rats

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, sa.5, ss.1503-1509, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of microorganisms on cytokine secretion from bone marrow dendritic cells

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.40, sa.4, ss.557-563, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF WEST NILE VIRUS SEROPREVALENCE IN HEALTHY BLOOD DONORS

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.44, sa.3, ss.425-430, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fluconazole, caspofungin, voriconazole in combination with amphotericin B

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.5, sa.2, ss.194-197, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of recombinant interferon-gamma on cytokine secretion from monocyte-derived macrophages infected with Salmonella typhi

COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, cilt.31, sa.6, ss.467-475, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Expression of cell surface markers on methicillin resistant Staphylococcus aureus stimulated lymphocytes

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, cilt.128, sa.1, ss.71-78, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficiency of Viscum album ssp. album and Hypericum perforatum on human immune cells in vitro

IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY, cilt.30, sa.3, ss.519-528, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between cervical human papillomavirus infection and apoptosis

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.31, sa.3, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The COVID-19 Pandemic: Role of the Medical Virology Laboratory

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, ss.251-254, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çeşitli nörolojik hastalıklarda herpes simpleks virüs tip 1 pozitifliği

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmunsupresif hastalarda EBV viral yükü ile klinik tablo arasında ilişki

İstanbul Medical Journal, cilt.19, ss.7-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes simplex virus Type 1 positivity in various neurological diseases

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Dönemde Fetüsü Etkileyebilecek Viral Ajanlar

Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik Özel Derg, cilt.3, sa.1, ss.109-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urinary Cytokine response in human BK virüs infection

Gazi Medical Journal, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of Routine Hepatitis B Vaccination Program

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, sa.1, ss.4-6, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Urinary Cytokine Response In BK Virus Infection

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, sa.1, ss.1-3, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Rutin Hepatit B aşılama programının etkinliği

Gazi Medical Journal, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daimi molar dişlere uygulanan paslanmaz çelik kronların dişeti sağlığı üzerine etkisi

G.Ü. Dişhekimliği Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.97-102, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HSV1-2 Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı

Maternal ve Perinatal Enfeksiyonların Tanısı: Tarama ve takipte Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları, Sempozyum, ANKARA, Türkiye, 08 Mart 2019

Age and Gender Distribution of the Follow-up AIDS Patients by Real-Time PCR

21st Annual Meeting of European Society for Clinical Virology, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Eylül 2018

HPV enfeksiyonlarının tanısı

Cinsel yolla bulaşan viral enfeksiyonlar ‘Laboratuvardan kliniğe HIV, HPV, HSV enfeksiyonlarının tanısı’ Sempozyum, Türkiye, 16 Şubat 2018

’Yoğun bakım ünitelerinden gönderilen hasta örneklerinde CMV DNA varlığının araştırılması

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, s95, Antalya, 2017., Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

The Possible Role of Fractalkine (CX3CL1) in Immunopathogenesis of Primary Progressive Multiple Sclerosis

9th Congress of the Pan-Asian-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (PACTRIMS), Bangkok, Tayland, 27 - 29 Ekim 2016, cilt.23, ss.330 identifier

Detection of EBV infection by real timePCR method in immunosuppresive patients

18th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology, 9 - 12 Eylül 2015

Daimi molar dişlere uygulanan paslanmaz çelik kronların dişeti sağlığı üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4 - 06 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Kısım XIII, USMLE (Ulusal Yeterlik Sınavı) Alıştırma Soruları

Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji (Review of Medical Microbiology and Immunology) 14.Baskı. Editör W. Levinson. Çeviri editörleri B.Şener, B. Esen., Warren Levinson, Editör, Güneş Tıp Yayınevi, Ankara, ss.709-750, 2018