Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Metinlerden Anlam Kurma

TÜBAR , 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Becerilerin Gelişimi Açısından İş Birliğine Dayalı Öğrenme

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 20 October 2019

Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirilmesi: Bir EylemAraştırması

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.169-170

ZAYIF OKUYUCULARIN ÇEVRİMİÇİ ANLAMA SÜRECİ HAKKINDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

18. Uluslararası Sını Öğretmenliği Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Öneriler

Öğretmen Yetiştirme: Sorunlar ve Öneriler, 24 November 2017

4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerin Kalem Tutuşlarının İncelenmesi.

9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 2017., 2 November - 04 December 2017

21. Yüzyılda Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 19 - 21 October 2017

Sınıf Öğretmenliği ve Sorunlar

4. Uluslararası İlköğretim Eğitimi Konferansı, 18 - 24 September 2017

OKUMA YAZMA GÜÇLÜĞÜNÜN GİDERİLMESİNE ODAKLI EYLEM ARAŞTIRMASI: İKİNCİ SINIF ÖRNEĞİ

16th International Primary Teacher Education SymposiumEuropean University of Lefke, 8 - 11 May 2017

Okuma-yazma güçlüğü yaşayan bir ilkokul öğrencisinin okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, KKTC, Turkey, 8 - 11 May 2017

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 24 - 26 April 2017

Sınıf Öğretmenliği

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 18 - 24 April 2017

OKUMA VE OKUMA GÜÇLÜKLERİ NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2016

İLKOKUL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME VE NİTELİK ARAYIŞI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ SEMPOZYUMU, 11 - 14 May 2016

OKUMA GÜÇLÜĞÜ PROBLEMİ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİNİN OKUMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNEYÖNELİK BİR ÇALIŞMA

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

PERİ MASALLARI ÜZERİNE METİNLERARASI YAZMA ÇALIŞMALARI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

KELİME OKUMA BECERİSİ VE SÖZEL ÇALIŞMA BELLEĞİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİ YORDAMASI

1 5 . U L U S L A R A R A S I S I N I F Ö Ğ R E T M E N L İ Ğ İ E Ğ İ T İ M İ S E M P O Y U M U, 11 - 14 May 2016

Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları Türkiye Örneği

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

Okuma ve Yazma Sürecinde Görme-İşitme Duyularının Önemi ve Süreçteki Öğretmen Rolleri

in: Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Prof. Dr. Şehriban KOCA, Prof. Dr. Erdal BAY, Editor, Serüven Yayın evi, Ankara, pp.567-606, 2023

Okuma Yazma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Öğretmen Araştırması

in: İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet Hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.385-408, 2019

Metinlerarası Öğretim ve Anlam Kurma

in: Türkçe Öğretimi: Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin, Hayati Akyol, Ayfer Şahin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.183-210, 2019

Dil Bilgisi ve İmla Öğretimi

in: Türkçe Öğretimi:Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin, Hayati Akyol, Ayfer Şahin, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.213-241, 2019

Development of The Reading and Writing Skills of a 2nd Grade Student with Reading and Writing Difficulties

in: New Horizons in Educational Sciences I, Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalic, Nudzejma Obralic, Editor, Lambert Academic Publishing, Riga, pp.40-71, 2018

Türkçe Öğretim Yöntemleri

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2016

Towards small-group mentoring in Turkey

in: Bridge over troubled water New perspectives on teacher induction, H. L. Heikkinen, L. Swachten, & H. Akyol , Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-183, 2015

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

36

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

37

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

50

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals