Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKAPROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAİLGİLİ GÖRÜŞLERİ: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖRNEĞİ

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.22, sa.4, ss.971-992, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetkecilik, Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Siyasal Görüş

Türk Psikoloji Yazıları, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS KAYGISI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish Studies., cilt.10, sa.11, ss.869-882, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Sorunlarının Belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi., sa.30, ss.10-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyeli

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.4, sa.1, ss.107-113, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Babanın Çocuğa Uyguladığı Ceza İle Çocuğun Anne Babaya Sevgisi Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi., ss.41-49, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli

The Turkihs Journal Of Educational Technology (TOJET), cilt.4, sa.1, ss.107-113, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar