Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Implant-Supported Prosthetic Rehabilitation of a Patient with Localized Severe Attrition: A Clinical Report

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.24, no.4, pp.322-328, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors affecting the mechanical behavior of Y-TZP

JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, vol.37, pp.78-87, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Surface Modification on the Bond Strength between Zirconia and Resin Cement

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, no.7, pp.529-536, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Prosthetic Rehabilitation of a patient with worn dentition-A case report

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2021 (Other Refereed National Journals)

Prosthetic restorations of severely damaged endodontically-treated teeth

7tepe Klinik, vol.15, no.2, pp.231-241, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Restorasyon Kalınlığının Laminate Veneerlerin Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protetik diş hekimliğinde kullanılan metal üretim tekniklerinde güncel gelişmeler

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.38, no.3, pp.128-139, 2017 (Other Refereed National Journals)

Light transmittance of fiber posts following various surface treatments A preliminary study

European Journal of Dentistry, vol.10, no.2, pp.230, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implant supported hybrid prosthesis Conventional treatment method for borderline cases

European Journal of Dentistry, vol.9, no.3, pp.442, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does the Period of Air Drying Affect Dentin Bond Strength of Different Adhesive Systems

British Journal of Medicine and Medical Research, vol.27, no.4, pp.4523-4532, 2014 (Other Refereed National Journals)

The effect of irradiation distance on microhardness of resin composites cured with different light curing units

European Journal of Dentistry, vol.4, no.4, pp.440-446, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin protetik uygulamalardaki yeri

HÜ Diş Hek Fak Derg, vol.33, pp.49-60, 2009 (Other Refereed National Journals)

Zirkonya seramiklerin dental uygulamalardaki yeri ve geleceği

GÜ Diş Hek Fak Derg, vol.25, no.3, pp.51-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Metal esaslı postun korozyon ürünlerinin dişeti üzerine etkisi Bir olgu nedeniyle

zyon ürünlerinin dişeti üzerine etkisi: Bir olgu nedeniyle. HÜ Diş Hek Fak Derg, vol.32, pp.30-34, 2008 (Other Refereed National Journals)

Color stability of silicone or acrylic denture liners An in vitro investigation

European Journal of Dentistry, vol.3, no.1, pp.144-151, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

In vitro color stability of soft denture liners after accelerated aging

HÜ Diş Hek Fak Derg, vol.4, pp.65-73, 2007 (Other Refereed National Journals)

Diş hekimliğinde kullanılan görünür ışık kaynakları

GÜ Diş Hek Fak Derg, vol.24, pp.1-8, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dentin bağlayıcı ajanlarında son gelişmeler

ADO Klinik Bilimler Derg, vol.1, no.1, pp.41-47, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aşınmış dentisyona sahip hastanın protetik rehabilitasyonu:Vaka raporu.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Turkey, 20 - 21 February 2020

Hastanın vertikal boyutunun arttırılması: İmplant destekli restorasyonun vaka sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Farkli Polisaj Işlemlerinin Rezin Matriks CAD/CAM Materyallerin Yüzey Morfolojilerine Etkisinin Karşilaştirilmasi

24. Uluslararasi Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir Dişhekimleri Odasi International Scientific Congress and Exhibition Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Comparison of Antagonist Wear Behaviour Against Current Esthetic CAD/CAM Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 September 1917 - 24 September 2017

Restoring Severely Damaged Teeth with Endo-Crowns: Two Case Reports

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Aşırı harabiyet gösteren dişlerin endokronlar ile restore edilmesi: İki vaka raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Effects of Finishing and Polishing Procedures on the Surface Microhardness of Polymer Based Restorative Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Surface Treatment Effects on Bond Strength of Resin-Based CAD/CAM Fabricated Posts to Root Canal Dentin

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Güncel Estetik CAD/CAM Materyallerinin Aşınma Direnci.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Water Sorption and Solubility of Nano-Hybrid and Polymer Infiltrated Ceramics: Effects of Finishing and Polishing

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Güncel Estetik Cad/Cam Materyallerinin Asınma Direnci

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Wear Resistance of Current Esthetic CAD/CAM Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Bitirme Ve Cila Islemlerinin Polimer Yapılı Restoratif MateryallerinYüzey Mikrosertligine Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, 21 - 24 September 2017

Treatment of temporomandibular dysfunction with occlusal splint and pregabalin

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 23 - 27 May 2017

Anterior maksiler kemik defekti olan hastanın protetik rehabilitasyonu Vaka raporu

23. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2016

Aşınmış dentisyona sahip hastanın protetik rehabilitasyonu Vaka raporu

23. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2016

Fracture resistance of anterior post cores and endo crowns

20. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Bond strength of different resin cements to polymer Infiltrated resin and hybrid nano ceramic

20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Bond strength of fiber posts and short fiber reinforced composite to root canal dentin following cyclic loading

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Bond strength of fiber posts to root canal dentin following cyclic loading

20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Micro shear bond strength of different resin cements to novel ceramic glass polymer CAD CAM block materials

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Load bearing capacity of different framework materials and designs

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe makaslama bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu,Van, Türkiye, 4 - 07 September 2014

Farklı yüzey işlemleri sonrası fiber postların ışık geçirgenliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 September 2014

İmplant Destekli Protetik Restorasyonlarda Görülen Komplikasyonlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslarası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 October 2013

Tam Dişsiz Alt Ve Üst Çenenin İmplant Destekli Sabit Ve Hareketli Protezlerle Tedavisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 October 2013

Tam dişsiz alt ve üst çenenin implant destekli sabit ve hareketli protezlerle tedavisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 October 2013

The effect of air drying time of adhesives on dentin bond strength of different adhesive systems

37th Annual congress of the EPA and 41st annual meeting of the SSPD, Turku, Finland, 21 - 24 August 2013

Implant prosthetic rehabilitation of a patient with severely attrited teeth

The joint meeting of the 37th annual congress of the European Prosthodontic Association (EPA) and 41st annual meeting of the Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD, Turku, Finland, 21 - 24 August 2013

Anterior bölgede estetik uygulamalar

TDB 19th International Dental Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Hatalı protetik planlamaya bağlı olarak oluşan komplikasyon Olgu sunumu

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Effect of platelet rich plasma on the outcome of early loaded dental implants A three year follow up study

35th annual congress of European Prosthodontics Association, Bern, Switzerland, 29 September - 01 October 2011

Functional and esthetic rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta

35th annual congress of European Prosthodontics Association, Bern, Switzerland, 29 September - 01 October 2011

The effect of irradiation distances of light curing units on microhardness of resin composites

44th meeting of the IADR-Continental European Division (CED) with the Scandinavian Division and Israeli Division (NOF & ID), Munich, Germany, 9 - 12 September 2009

Mechanical and physical properties of resin cements polymerized with different methods

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, Munich, Germany, 20 - 22 September 2009

The effect of surface treatments on push out bond strength of resin core materials to various fiber post systems

13th Biennial Meeting of International College of Prosthodontics, Cape-Town, South Africa, 22 - 25 September 2009

The effect of irradiation distances of curing units on microhardness of resin composites

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, Munich, Germany, 20 - 23 September 2009

Bone response to fiber reinforced composite implant in rabbits

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, Munich, Germany, 20 - 23 September 2009

Ağız içerisindeki sıcaklık değişimlerinin dental restorasyonların başarısızlığındaki rolü

11th Aegean region chambers of dentists International scientific congress and exhibition, Muğla, Turkey, 24 - 26 April 2009

Hatalı protetik planlama sonucu oluşan doku defekti ve dikey boyut kaybının protetik rehabilitasyonu Bir olgu bildirimi

11th Aegean region chambers of dentists International scientific congress and exhibition, Fethiye, Turkey, 12 - 15 April 2009

Protetik uygulamalarda fiberle güçlendirilmiş kompozitler

11th Aegean region chambers of dentists International scientific congress and exhibition, Fethiye, Turkey, 12 - 15 April 2009

Effect of Light Curing Units and Modes on Cytotoxicity of Resin Core Systems

Pan European Federation-International Association for Dental Research (PEF-IADR) Conference, Londrina, Brazil, 10 - 12 September 2008

Effect of Light Curing Units and Tip Distance On Cytotoxicity of Resin Composites

32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), Pecs, Hungary, 4 - 06 September 2008

Biomechanical behavior of cavity configuration on micropush out test A finite element study

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, Londrina, Brazil, 21 - 24 September 2008

Regional push out bond strength of resin composite to dentin

42nd annual International Association for Dental Research Continental European Division and Israeli Divisions meeting, Selanik, Greece, 9 - 12 September 2007

Farklı polimerizasyon modlarının rezin kor sistemlerin bağlanma dayanımı ve polimerizasyon miktarı üzerine etkisi

16th Scientific Congress Turkish Prosthodontic And Implantology Association konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2007

Dental seramik sistemlerinde son gelişmeler

16th Scientific Congress Turkish Prosthodontic And Implantology Association, İzmir, Turkey, 14 - 17 October 2007

Arayüzde fiber kullanımının rezin kor sistemin dentine bağlanması üzerine etkisi

16th Scientific Congress Turkish Prosthodontic And Implantology Association, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2007

Distribution of removable partial denture patients applied University of Gazi Faculty of Dentistry Department of Prosthetic Dentistry January April 2004

1st International Dental Symposium, Süleyman Demirel University Faculty of Dentistry, Isparta, Turkey, 9 - 12 May 2004

Books & Book Chapters

Diş ağartma işlemlerinin restoratif materyallerin mekanik, fiziksel ve optik özelliklerine etkileri

in: Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları, Özdemir AK., Editor, Ankara: Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.88-96, 2020

Chapter 2: The Permanent Maxillary and Mandibular Premolar Teeth

in: Dental Anatomy, Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ, Editor, IntechOpen Limited, Londrina, pp.37-58, 2018

Implant supported prosthetic rehabilitation of a patient with localized severe attrition: A clinical report

in: Journal of Prosthodontics on Complex Restorations, Nadim Z. Baba David L. Guichet, Editor, Wiley, New Jersey, pp.73-80, 2016

Expert Reports