Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Testicular toxicity of orally administrated bisphenol A in rats and protective role of taurine and curcumin

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.32, sa.3, ss.1043-1047, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Furan-induced hepatotoxic and hematologic changes in diabetic rats: the protective role of lycopene

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.67, sa.3, ss.194-203, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Subacute effects of low dose lead nitrate and mercury chloride exposure on kidney of rats

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.41, ss.219-224, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effects of sodium selenite on lead nitrate-induced hepatotoxicity in diabetic and non-diabetic rats

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.40, sa.2, ss.568-574, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of catechin and quercetin on chlorpyrifos-induced lung toxicity in male rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.48, sa.6, ss.1714-1720, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Malathion-induced hepatotoxicity in rats: The effects of vitamins C and E

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.48, sa.2, ss.633-638, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Methyl parathion induced nephrotoxicity in male rats and protective role of vitamins C and E

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, cilt.88, sa.2, ss.213-218, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Histopathological Effect of Bendiocarb on Small Intestine Tissues of Rats: Role of Vitamins C and E

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.2, ss.402-407, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Histopathological effects of bendiocarb on small intestine tissue of rats: Role of vitamins C and E

Gazi University Journal of Science, cilt.32, sa.2, ss.402-407, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of mercury chloride and lead nitrate induced cardiotoxicity in male rats

JOURNAL OF HARRAN UNIVERSITY MEDICAL FACULTY, cilt.13, sa.2, ss.136-143, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects on Antioxidant Enzyme Systems in Rat Brain Tissues of Lead Nitrate and Mercury Chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.2, ss.169-174, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of antioxidant enzyme systems in rat brain tissues of lead nitrate and mercury chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, sa.2, ss.169-174, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protective Role of Sodium Selenite and Vitamin EAgainst Rat Erythrocytes Induced by Mercury Chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.1123-1129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protective role of selenite and vitamin E against rat erythrocytes induced by mercury chloride

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.1123-1129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lead nitrate induced oxidative stres in brain tissues of rats protective effect of sodium selenite

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.3, ss.883-889, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lead nitrate induced oxidative stress in brain tissues of rats protective effect of sodium selenite

Gazi University Journal of Science, cilt.27, ss.883-889, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malathion un ratların ince bağırsak dokusu üzerine etkisi ve vitamin C ve E nin koruyucu rolü

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.21, ss.11-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applying the Subject Cell through Constructivist Approach during Science Lessons and the Teacher s View

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND SCIENCE EDUCATION, cilt.2, sa.1, ss.3-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar destekli kavram haritaları yöntemiyle fen öğretiminin öğrenci başarısına etkisi

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.391-400, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coronus contrarius Reuter 1881 Heteroptera Reduviidae yumurtalarının dış morfolojisi

Türkiye Entomoloji Dergisi,, cilt.27, sa.2, ss.123-129, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fine structure of Malpighian tubules in the Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae pupae

Acta Zoologica Bulgarica, cilt.54, sa.1, ss.87-96, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protective role of antioxidant vitamin E and catechin on doxorubicin induced cardiotoxicity in rats

CANCER RESERACH THERAPY AND CONTROL, cilt.11, ss.175-182, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sodyum metabisülfitin fare dermal mast hücrelerindeki degranülasyon etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, sa.3, ss.947-954, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tipula Lunatipula istriana Erhan Theowald 1961 yumurtalarının dış morfolojik yapısı Diptera Tipulidae

G. Ü. Fen Bil. Enst. Derg., cilt.13, sa.2, ss.509-516, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Cigarette smoking on the ultrastructure of rat Aortic endothelium

Türk.Hij.Den.Biol.Derg., cilt.57, sa.3, ss.161-164, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultrastructural effects of X irradiation on spermatogenesis in Rats

Türk.Hij.Den.Biol.Derg., cilt.56, sa.2, ss.91-95, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bacillus thuringiensis in Pieris rapae Lepidoptera Pieridae larvalarının Malpighi tüpü hücrelerine etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.43-55, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fine Structure of Malpighian tubules in the moth Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.4, ss.669-680, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of cigarette smoke exposure on spermatogenesis in rats

JOURNAL OF ANKARA MEDICAL SCHOOL, cilt.18, sa.4, ss.181-186, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bacillus thuringiensis var kurstaki nin Agrotis segetum Lep Noctuidae larvalarının sindirim sisteminin ileum bölgesine etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.18-32, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Thyroid pathology in rats induced by bisphenol-A: Protective effets of taurine and curcumin.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. Ankara., 26 - 27 Nisan 2018

Thyroid pathology in rats induced by bisphenol-A: Protective effects of taurine and curcumin

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 26 - 27 Nisan 2018

Bendiocarb-Induced Oxidative Stress in Rat Spleen and the Protective Role of Vitamins C and E.

International Conference on Advances in Science and Arts Istanbul, 29 - 31 Mart 2017

Alterations of Oxidative Stress Parameters in Bendiocarb Treated Rat Brain Protective Roles of Vitamins C and E

International Conference on Biological Sciences (ICBS), Konya, Turkiye, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

Protective role of taurin and crucumin on bisphenol a induced toxicity in rats blood

Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB), Antalya, Turkiye, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016

DNA Damage in human germ cell exposed to cis platin drug in vitro

V.International Congress of Molecular Medicine, İzmir, 20 - 22 Mayıs 2015

Damage in human germ cell exposed to cis platin drug in vitro

V.InternationalCongress of Molecular Medicine, Izmir (, 20 - 22 Mayıs 2015

Preventive effect of lycopene on furan induced oxidative damage in diabetic rat brain

International Conference On Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 25 - 29 Ekim 2014

Lead nitrate and mercury chloride induced DNA damage and oxidative stress in rat erythrocytes and leucocytes

International Conference On Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 25 - 29 Ekim 2014

Furan induced DNA damage in rat lung protective role of lycopene

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), 25 - 29 Ekim 2014

Methidathion un Lymantria dispar Lepidoptera larvalarının antioksidan enzim aktiviteleri ve malondialdehit seviyesi üzerine etkisi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Deltamethrin in Lymantria dispar Lepidoptera larvalarının antioksidan enzim aktiviteleri ve malondialdehit seviyesi üzerine etkisi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Civa klorür ün eritrositler üzerine in vitro toksik etkisi vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Malathion un testis dokusunda oluşturduğu histopatolojik etki üzerine vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Malathion un erkek ratlardaki bazı hormonlar üzerine etkisi ve vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Malathion toksisitesinin testis dokusunda oluşturduğu histopatolojik etki üzerine vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Diklorvos un sıçanlarda nefrotoksik etkisi ve vitamin C ile vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Malathion un erkek ratlardaki bazı hormonlar üzerine etkisi ve vitamin C ve vitamin E nin rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Thaumetopoea pityocampa Lepidoptera Thaumetopoeidae larvaları üzerine endosulfanın etkisi

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası/Aydın., Türkiye, 26 - 30 Haziran 2006

Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu etkisi

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu rolü

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu rolü

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005

Thaumetopoea pityocampa Lepidoptera Thaumetopoea larvalarının fare dermal mast hücrelerinde degranülasyon etkisi

Uluslar arası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. İzmir., Türkiye, 2 - 05 Eylül 2003

Ultrastructure of Malpighian tubules in the Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae pupae

14th National Congress on Electron Microscopy with international participation. Bursa, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999

Ultrastructural changes induced by smoke exposure in rat testes

The first International biosciences days. The first congress of Balkan association of Biosciences, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

The Views of Science and Technology Teachers over The Effect of Constructivist Educational Approaches on Student

Special Topics In Science Education Research, Prof. Dr. ILBILGE DOKME, Doç. Dr. SEMRA BENZER, Editör, Akademisyen Publishing House Inc, Ankara, ss.159-186, 2020