Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Structural Property Improvements of Bentonite with Sulfuric Acid Activation and a Test in Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, cilt.17, sa.6, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al-pillared bentonite for CO oxidation

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1106, ss.382-389, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physicochemical properties of vanadium impregnated Al-PILCs: Effect of vanadium source

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.330, ss.455-464, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of boron nitride nanotubes from ammonia and a powder mixture of boron and iron oxide

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, cilt.219, ss.28-36, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Boron Oxide Production Kinetics Using Boric Acid as Raw Material

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.51, sa.34, ss.11091-11096, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of V, Mo and Nb incorporated micro-mesoporous MCM-41 materials

MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, cilt.125, ss.148-155, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Micro-mesopore analysis of Cu2+ and Ag+ containing Al-pillared bentonite

APPLIED CLAY SCIENCE, cilt.50, sa.1, ss.73-80, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pore structure and surface acidity evaluation of Fe-PILCs

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.33, sa.6, ss.843-856, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of Al, Cr-pillared clays and CO oxidation

APPLIED CLAY SCIENCE, cilt.43, sa.1, ss.13-20, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ni and cu incorporated mesoporous nanocomposite catalytic materials

JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, cilt.8, sa.2, ss.549-556, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ethylene and acetaldehyde production by selective oxidation of ethanol using mesoporous V-MCM-41 catalysts

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.45, sa.10, ss.3496-3502, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vanadium incorporated high surface area MCM-41 catalysts

CATALYSIS TODAY, cilt.100, ss.473-477, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nature of ammonium ion adsorption by sepiolite: analysis of equilibrium data with several isotherms

WATER RESEARCH, cilt.38, sa.5, ss.1129-1138, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ammonium ion adsorption with sepiolite: use of transient uptake method

CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING-PROCESS INTENSIFICATION, cilt.41, sa.1, ss.79-85, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of heating and acid pre-treatment on pore size distribution of sepiolite

CLAY MINERALS, cilt.34, sa.4, ss.647-655, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHARACTERIZATION OF ACTIVATED CARBON PRODUCED FROM ALMOND SHELL AND HAZELNUT SHELL

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.60, sa.4, ss.419-426, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRUCTURAL VARIATIONS AND A DEACTIVATION MODEL FOR GASIFICATION OF COAL

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.26, sa.7, ss.1454-1458, 1987 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalsiyum Silikat Yapı Sentezinde Kurutma Tekniklerinin Yapısal Özelliklere Etkisi

Yüzüncü YılÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-8, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Structural Variations in SBA-15 by Copper Incorporation and a Test in Catalytic Wet Peroxide Oxidation of Phenol

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.1, ss.91-102, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Surface Sulfanation on the Ordered and Textural Properties of Vanadium and Iron Containing SBA-15

Gazi University Journal of Science, Part A: Engineering and Innovation, cilt.4, sa.4, ss.85-92, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demir Yüklemenin MCM-41 ve MCM-48 Mezo Gözenekli Yapıların Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.215-222, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Synthesis and characterization of Al-pillared interlayered bentonites

Gazi University Journal of Science, cilt.21, ss.21-31, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isıl işlem ve asit ön aktivasyonunun sepiolitin gözenek yapısı üzerine etkileri

Gazi Üniv. Fen Bilimleri Der, cilt.12, ss.1027-1042, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Synthesis Parameters on Thermal Behaviour and Crystalline Structures of Calcium Silicate Minerals”

4. International Conference on Applied Research in Science, Technology and Knowledge, Rotterdam, THE NETHERLANDS, 15 - 17 Kasım 2019

Kimya Sanayinde Kontrol Sistemleri ve Endüstri 4.0 Uygulamaları

Kimya Sanayiinde Proses İyileştirme ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyum ve SergisiSamsun, TÜRKİYE, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019

Synthesis of Al-pillared clay supported HPA catalyst and characterization

III. International Scientific and Vocational Studies Congress-Engineering 2019, Nevşehir, TÜRKİYE, 27 - 30 Haziran 2019

Removal of phenol through catalytic wet peroxide oxidation by use of acid activated bentonite

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışma Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 17 - 19 Mayıs 2019

Structural properties of vanadium incorporated Al-PILCs

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışma Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 17 - 19 Mayıs 2019

Industry 4.0 and innovation in process safety of smart factories

Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışma Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 17 - 19 Mayıs 2019

Occupational healt safety and risk management in engineering education

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 12 - 13 Nisan 2019

The importance of chemical risk control in the historical development of work safety

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 12 - 13 Nisan 2019

Effect of Synthesis Acid and Surface Sulfanation on Properties of Iron and Chromium Incorporated SBA-15 Mesoporous structures

2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, 7 - 10 Eylül 2018

Single Step Synthesis of STA/Al-PILCs and Their Structural Properties

2nd International Confenece on Innovations in Natural Science and Engineering, 7 - 10 Eylül 2018

Kalsiyum silikat yapı sentezinde kurutma tekniklerinin yapısal özelliklere etkisi

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi-UKMK-13, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018

Silika Modifikasyonu ile Mezogözenekli Silika Sütunlu Yeni Nesil Kil Katalizör Sentezi

2018 Düşünceden Gerçeğine Proje Pazarı, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2018

Process safety from design to operation

9th International Congress on Occupational Health and Safety, 6 - 09 Mayıs 2018

Tasarımdan Üretime Proses Güvenliği

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 06 Mayıs 2018

Synthesis and characterization of mesoporous SBA-15 silica material for the poorly water-soluble drug, Nimesulide

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, EurasianBioChem 2018, 26 - 27 Nisan 2018

Effect of silica/clay ratio on the synthesis of meso porous metal-silica pillared clay catalysts

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, EurasianBioChem 2018, 26 - 27 Nisan 2018

Effect of structural properties of pre-heat treatment in the synthesis of calcium silicate structures

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, EurasianBioChem 2018, 26 - 27 Nisan 2018

Elektrik üretiminde jeotermal ve kadın eli

GT 2018 Türkiye jeotermal çalıştayı, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2018

WİNG-Jeotermalde KAdınlarJeotermal Sektörde Kadın İş Gücüne Bakış

GT’xx2018 Türkiye Jeotermal ÇalıştayKongresi, Türkiye, 12 Nisan 2018

Fenol Kirliliğinin Mezo Gözenekli Hetero Silika Kil ile Kontrolü

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Novel Mesoporous Silica Pillared Clay Support Synthesis Titanium Incorporation

2017 The 2nd International Conference on Advanced Functional Materials, 4 - 06 Ağustos 2017

ALKOLLERİNDEN PETROL TÜREVİ BİLEŞENLERİN SENTEZİNDE SÜTUNLU KİL DESTEKLİ HPA SÜPER ASİT KATALİZÖRLERİN KULLANIMI

Bülent Ecevit Üniversitesi IV. Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, Türkiye, 08 Mayıs 2017

YENİ NESİL MEZO GÖZENEKLİ SİLİKA SÜTUNLU KİL SENTEZİve KATALİTİK PERFORMANLARININ BELİRLENMESİ

Bülent Ecevit Üniversitesi IV. Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, Türkiye, 08 Mayıs 2017

YENİ NESİL MEZO GÖZENEKLİ SİLİKA SÜTUNLU KİL İLE TEKSTİL ATIK SULARININARITILMASI

UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI, 27-28 Nisan, 27 - 28 Nisan 2017

Single step synthesis of HPA loaded Al PILCs super acid catalysts

BIT’s 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology, Singapur, 26 - 28 Ekim 2016

New Generation Mesoporous Silica Pillared Clay Support and Titanium Incorporated Silica Pillared Catalyst Synthesis

BIT’s 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology, Singapur, 26 - 28 Ekim 2016

Catalytic properties and activity of copper and silver containing Al pillared bentonite for CO oxidation

The International Conference on Organic Chemistry, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 11 Ağustos 2016

Effectivenes of Cu and Ag containing Al pillared layered bentonite in CO removal through oxidation

1st International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 9 - 12 Eylül 2015

Synthesis of Al Pillared Clay Supported HPA Super Acid Catalyst and Characterization

International Porous Powder Materials 2015, İzmir, Türkiye, 20 - 25 Eylül 2015, ss.145

Effectiveness of Cu Ag containing Al pillared layered bentonite in CO removal through oxidation

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.27

Sütunlu Kil Destekli HPA Süper Asit Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu

16. Ulusal kil sempozyumu bildiriler kitabı, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2015, ss.127

Performance copper silver or chromium incorporated aluminum pillared clays in CO oxidation

World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, İrlanda, 13 - 18 Mayıs 2012, ss.726-727

Test of copper or silver impregnated aluminium pillared clay in CO oxidation

6th World Congress on Oxidation Catalysis, Lille, FRANCE, Lille, Fransa, 5 - 10 Temmuz 2009, ss.240-241

Characterization of V Cr and Cu Incorporated Al PILCs and Test in CO Oxidation

Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering ASCEE-3, Kahire, Mısır, 14 - 16 Nisan 2009, ss.117-121

Pore structure characterization of Al PILCs as catalyst and catalyst support

Fourth Mediterranean Clay Meeting, Ankara, Türkiye, 5 - 10 Eylül 2006, ss.14

Cu Al Karışık Sütunlu killerin FTIR Yardımı ile karakterizasyonu

12.Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2005, ss.193-203

Surface properties of the Ag Al and Cu Al pillared layered clay catalyst

EMCC-Eastern Mediterranian Chemical Engineering Conference, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001, ss.138-139