Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impact Of Heat Treatment On Weight Loss During Combustion Of Laminated Veneer Lumber (LVL)

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.2, ss.437-442, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Heat Treatment, Wood Species and Adhesive Types on Screw Withdrawal Strength of Laminated Veneer Lumbers

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.19, ss.152-163, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Determination of Form (shape) stability performance on curved laminated wood (lvl) elements

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.1192-1199, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Impregnation and Heat Treatment on Some Mechanical Properties of Beech Wood

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.494-502, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the effect of impergnation and heat treathment on some mechanical properties of beach wood

ileri teknoloji bilimler dergisi, cilt.6, sa.3, ss.494-502, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saunaların Yapım Teknikleri ve Tek Kişilik Konut Tipi Sauna Örneği

GUFBED/GUSTIJ, cilt.6, sa.1, ss.23-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mechanical Performance of Woodwork Joinery Produced by Industrial Methods

Journal of Applied Mechanical Engineering, cilt.5, sa.6, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavisli Lamine Ahşap Elemanların Diyagonal Çekme Dirençlerinin Belirlenmesi

AKÜ FEMUBID, cilt.16, ss.84-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lamine Panellerde Ses Yutma Katsayısı Değerlerinin Belirlenmesi

Politeknik Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.117-125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ihlamur Tilia grandifolia Ehrh Odununun Bazı Fiziksel Özelliklerine Yoğunlaştırma ve Isıl İşlemin Etkisi

Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, ss.871-885, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Heattreatment on Some Mechanical Properties of Laminated Black Pine Pinus nigra

International Journal of Physical Science, cilt.8, sa.19, ss.1029-1035, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMİNATİON OF MECHANİCAL PERFORMANCES OF THE PORTABLE FASTENERS USED ON CASE FURNİTURE JOİNTS

African Journal of Agricultural Research, cilt.6, sa.21, ss.4893-4901, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Bonding Performance of Several Modified Wood Adhesives

International Journal of the Physical Sciences, cilt.6, sa.2, ss.294-300, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinin Diyagonal Basınç Performanlarının Belirlenmesi

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.10, sa.2, ss.96-101, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of diagonal compression performance of the wooden joinary corner joint with mortise and tenon

Journal of Forestry Faculty, cilt.10, sa.2, ss.96-101, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Bonding Strength of the coated Woodveneer on some Wood Based Boards

Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology, cilt.1, sa.2, ss.135-152, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zıvanalı ahşap doğrama köşe birleştirmelerinin diyagonal basınç performansının belirlenmesi

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.10, sa.2, ss.96-101, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Heat Treatment on Technological Properties of Wood Material

Dumlupınar University Journal of Science, cilt.23, ss.71-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekerlekli Sandalye Kullanan Engellilere Yönelik Islak Mekan Düzenlemelerinde Fonksiyonel Yaklaşımlar

Dumlupınar Ü. Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt.21, ss.107-122, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melamin ile kaplanmış yonga levhalı (YL-Lam) kutu mobilyalarda köşe birleştirmelerin yük taşıma kapasitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.305-310, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek ve Çift Zıvanalı Ahşap Doğrama Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme Performansının Belirlenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.12, sa.2, ss.107-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

effects of glues modified with borax on the bending strength of chestnut wood (Castenea sativa Mill)

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplam klite yönetiminin verimliliğe etkisi- panel mmobilya üreten bir işletmede çerçeve uygulama

Sosyal ekonomik araştırmalar dergisi, cilt.18, ss.63-86, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Mobilyacılar Sitesinde Üretilen Mobilyaların Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.10, sa.2, ss.191-196, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı çıtalı kutu konstrüksiyonda levha ve tutkal çeşidinindiyagonal basınç ve çekme direncineetkileri

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.137-142, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kama Dişli Boy Birleştirmelerde Ağaç Türü Diş Tipi ve Tutkal Çeşidinin Çekme Direncine Etkileri

G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.351-356, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

effects of the elevated temperatures on bonding performances of glued wood joint

Journal of Polytechnic, cilt.5, sa.4, ss.341-345, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaplanmış Yonga Levhada Kavela Tutma Direnci

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.2, sa.1, ss.47-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çam türü lamine elemanlarda mekanik performans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.215-226, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zıvanalı ”T” Birleştirmelerde Ağaç Türü,Tutkal Çeşidi ve Presleme Yönünün Çekme Direncine Etkileri

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.24, sa.6, ss.767-771, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şerit testerede açılmış zıvanalı birleşmenin çekme direncini etkileyen temel faktörlerin analizi

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.195-203, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modifiye edilmiş polivinilasetat dispersiyonu (VB20) tutkalının yapışma direncinin belirlenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.447-456, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The determining of the bonding strength for polyvinylacetate dispersion (VB20) adhesive modified.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.13, sa.2, ss.447-456, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kama Dişi Boy Birleşmelerde Ağaç Türü Diş Tipi ve Tutkal Çeşidinin Eğilme Direncine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.237-246, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreformaldehid (UF) ile Modifiye Edilmiş ST10 Tutkalının Yapışma Direncinin Belirlenmesi

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.193-201, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laminasyonda ağaç türü tutkal çeşidi ve katman sayısının eğilme direncine etkileri

Karabük Te. Eğt. Fak Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.225-235, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Construction modelling applied in column legs of table construction

J. of Polftechnik, cilt.1, sa.2, ss.1-8, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobilya Tasarımına Ergonomik Bir Yaklaşım

Teknik Gelişim Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.16-17, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal tanen ile modifikasyonun bazı ağaç türlerinde ısı geçirgenliğine etkilerinin incelenmesi

ınternational furniture congress, eskişehir 2018, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

he elderly and dısabled in nursing homes compliance with hardware furniture in mersin

ınternational furniture congress, eskişehir 2018, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

analytical approach to sitting furniture design and experimental application

ınternational forest products congress, orenko 2018, Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Combustion Properties of Some Woods Treated with Vegetable Tannin Extracts

ORENKO 2018-INTERNATIONAL FOREST PRODUCTS CONGRESS, 26 - 29 Eylül 2018

Kavisli Lamine Ahşapta Ağaç Türüne Göre Yorulma Deneyi Performansları

4. Uluslararası Mobilya Ve Dekorasyon Kongresi, 19 - 21 Ekim 2017

The determination of the physical and mechanical properties of scotch pine by impregnating with oak tannin and timber care impregnation materials

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.449

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LAMINATION AND DENSIFICATION TO THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES ON BEECH WOOD

Proceedings of the 27th International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.350-356

Efffect of heat treatmant on some physical and mechanical propertiesof laminated wood

Proceeding of the 27. International Conference, Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Investigation of the effects of lamination and densification to the mecanical and physical properties on beech wood

Proceeding of the 27. International conference, research for furniture industry, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Determination of the adhesion performances of some wood glues in massives and panels

Proceeding of the 27. International conference, research for furniture ındustry, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Experimental setups on sample case furniture

Proceeding of the27. International Conference, Researc for furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Saunaların önemi ve tarihse gelişimi

3. Ulusal mobilya kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015

Determination of cost vs performsnce reletioships for disassembled case furniture

3. Ulusal mobilya kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015, ss.101

Kitap & Kitap Bölümleri

Yayılı Yük ile Yüklenmiş Ahşap KirişlerdeKalıcı Sehim İncelenmesi

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Ali KILIÇER, Tuncay YILMAZ, Editör, IVPE, Cetinje, ss.80-89, 2019