Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hearing out Teachers to Revisit Teacher Training Program for Students with Intellectual Disabilities

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, sa.4, ss.129-142, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increasing Self-Evaluation Use through Video Feedback to Improve Academic Engagement among Students with Intellectual Disabilities.

International Journal of Progressive Education,, cilt.16, sa.1, ss.111-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying Challenging Behaviors Demonstrated by Students in Schools and Interventions for the Challenging Behaviors

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, sa.1, ss.176-206, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of a tangible mobile application for students with specific learning disabilities

AUSTRALIAN JOURNAL OF LEARNING DIFFICULTIES, cilt.24, sa.1, ss.95-108, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Gömülü Öğretim Yöntemi İleSunulan Kavram Öğretiminin Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.208-230, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okullarda Öğrencilerin Sergiledikleri Problem Davranışların ve Problem Davranışlara Yönelik Müdahalelerin Belirlenmesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.1, ss.176-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the Results of Trial Based Functional Analysis and Traditional Functional Analysis for Determining the Functions of Problem Behaviors

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.19, sa.3, ss.451-483, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Tespiti

Özel Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.231-245, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Determining Metacognitive Awareness of Special Education Teacher Candidates

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.17, sa.3, ss.231-245, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Self-Monitoring on Academic Achievements of Children with Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.16, sa.2, ss.125-147, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Yetiştirme Programı Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, sa.4, ss.129-142, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihin engelliler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.15, sa.1, ss.41-53, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aykut, Ç. (2013). Kendini izleme stratejisi: Uygulama için 10 adım.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.55-62, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zihin engelliler öğretmenliği adaylarına ders anlatma becerilerinin kazandırılmasında kendini değerlendirme yönteminin etkisi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.12, sa.2, ss.49-59, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sabit bekleme süreli öğretime dayalı bir uygulama örneği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.237-255, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otistik Çocukların Derse Dikkat Sürelerini Artırmada Şekil Vermenin Etkililiği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.13-27, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel eğitim bölümü öğrencileri üstbiliş farkındalık düzeylerinin tespiti

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne., Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Temel Tepki Öğretiminin Otizmli Çocuklarda İfade Edici Dil Becerilerinin Kazanımına Etkisi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Temel Tepki Öğretimi yönteminin etkililiğinin niceliksel özetleme temelinde incelenmesi

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Temel Tepki Öğretiminde uygulama örneği

ELMİS-ER Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Akşehir, Konya., Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Supported Employment in Turkey

2015 National APSE Conference, 22 - 24 Haziran 2015

The effects of schema based intervention on mathematical word problem solving skills of students with mild intellectual disabilities

Educational Researchers and Publications Association, International Congress on Education 2015, 4 - 07 Temmuz 2015

Otizmli Çocuklarda Akademik Doğruluk ve Dikkati Sürdürme Becerileri Üzerinde Kendini İzleme Stratejilerinin Etkiliği

ELMIS-Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, 19 - 21 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

İlköğretimde Kaynaştırma, Diken, İbrahim H., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.480-515, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Yetersizliğin Değerlendirilmesi

Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.20-40, 2019

Design and Development of a Mobile Writing Application for Students With Dysgraphia

Mobile Technologies in Educational Organizations, Alona Forkosh Baruch,Hagit Meishar Tal, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.233-266, 2019

Toplumsal Kaynakları Kullanım Becerileri

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi-Özbakım ve günlük yaşam becerilerinin öğretimi, N. Öncül,İ. Çiftçi Tekinarslan, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.260-300, 2018

Özel gereksinimli bireylerde günlük yaşam ve özbakım becerilerinin öğretimi

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerin Öğretimi, Elif Sazak, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.189-212, 2018

Down Sendromu Olan Ergenlerin Özellikleri

GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİ OLAN ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLER (12-18 YAŞ) VE ÖZELİKLERİ ( EĞİTİMCİLER UZMANLAR İÇİN), Hasan Gürgür, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.100-120, 2017

MEB özel eğitim hizmetleri

Geçici koruma altında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuz kitabı., , Editör, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.64-121, 2017

Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi

İlköğretimde Kaynaştırma, İbrahim H. Diken, Editör, Pegem Akademi, ss.479-518, 2010