Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Comparison of Classification Performances of MARS and BRT Data Methods: AB?DE-2016 Case

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.47, no.211, pp.195-222, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Comparıson of Dichotomous Item Response Theory Models and Nominal Response Model

e-Turkish Studies (elektronik), vol.14, no.1, pp.181-203, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A comparison of frequentist and bayesian approaches: The power to detect model misspecifications in confirmatory factor analytic models

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.494-514, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

COMPARISON OF 1PL, 2PL, 3PL AND 4 PL ITEM RESPONSE THEORY MODELS

e-Turkish Studies (elektronik), vol.14, no.1, pp.307-332, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Classification of Students In Terms of Student's, Teacher's and Instructional Qualifications Based on TIMSS-2015

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.1, pp.64-84, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Connections between Modes of Thinking and Learning Approaches Implications for Education and Research.

Journal of Education and Learning, vol.4, no.1, pp.84-96, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.42, pp.221-234, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Saldırganlık Ölçeği'nin Psikometrik Niteliklerinin Türk Ergenleri İçin İncelenmesi

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, no.32, pp.75-84, 2009 (Other Refereed National Journals)

OKÖSYS Başarısı ve Fen lisesi 1. Sınıftaki Akademik Başarıya İlişkin Bir Yordama Geçerliği Çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.4, no.1, pp.123-145, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Dichotomous Item Response Theory Models in Terms of Test Information Function

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek için Eğitim, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015 Creative Commons License

İçerik Odakli Durumluk Kaygi Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi

24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ” Herkes için sürdürülebilir eğitim”, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015 Creative Commons License

Öğrenciye İlişkin Faktörler ve Okuma Başarısı Arasındaki İlişkiler: PISA 2009 Sonuçları

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012 Creative Commons License

Observing the interrelation between awareness level of secondary grade pupils about children s rights and their perception of parental attitudes

XIV World Congress Of Comparative Education Societies: Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society, İstanbul, Turkey, 14 - 18 June 2010 Creative Commons License Sustainable Development

Durumsal Üst Biliş Envanterinin Türk lise öğrencileri için uyarlanması

I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2008 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Öğrenci öğrenmesini ölçme ve değerlendirme

in: Eğitim Psikolojisi, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.319-421, 2019 Creative Commons License

Öğrenci öğrenmesini değerleme

in: Eğitim Psikolojisi, Prof.Dr.Galip Yüksel, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.322-370, 2019