Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Rational-Emotive Behavior Therapy for Dysfunctional Anger: A Case Study

JOURNAL OF RATIONAL-EMOTIVE AND COGNITIVE-BEHAVIOR THERAPY, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Value Preferences of the Academicians in Turkey towards Their Children, Students, and Colloquies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, no.2, pp.1101-1112, 2010 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of School Burnout on Academic Achievement and Well-Being in High School Students: A Holistic Model Proposal

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.1, pp.145-162, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zihin Gezinmesi Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.456-482, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türkiye de Egitimde Psikolojik Danısma ve Rehberlik Uygulamaları ve Öneriler

Yeni Türkiye Dergisi, no.58, pp.883-898, 2014 (Other Refereed National Journals)

Stanwood Cobb a Göre Türklerde Çalısma Anlayısı

Türk Yurdu, vol.33, no.310, pp.70-75, 2013 (Other Refereed National Journals)

Predicting the Turkish secondary school students perfectionism from their parents perfectionism

Journal of Cypriot Educational Sciences, vol.1, no.4, pp.167-174, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerin Çalısma Anlayısının Yordayıcıları

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.205-226, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ilkögretim Ögrencilerinin Internet kullanım amaçları ile algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi

Türk eğitim bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.205-226, 2010 (Other Refereed National Journals)

ÖSS de 30 Bin Sıfır Nasıl Açıklanır

Türk Yurdu, vol.30, no.264, pp.49-52, 2009 (Other Refereed National Journals)

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Türk Yurdu, vol.29, no.264, pp.55-60, 2009 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Ögrencilerinin Basarılarını Etkileyen ZihinselOlmayan Faktörler Gazi Üniversitesi Örnegi

Milli Eğitim Dergisi, vol.179, no.179, pp.66-81, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Development of Counselor Education in Turkey: Current Status and Future Challenges

Asian Journal of Counselling, vol.10, no.No. 2, pp.193-214, 2003 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Üniversite Ögrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler

G Ü.Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.37-57, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ögretmenlerin sahip olmaları gereken davranıs olarak sosyal beceri

Milli Eğitim Dergisi, no.150, pp.6-10, 2001 (Other Refereed National Journals)

Orta ögretim ögrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin bazı degiskenler açısından incelenmesi

Aktif Eğitim, vol.2, no.2, pp.66-76, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ögretmen adayı ögrencilerin sosyal beceri düzeylerinin bazı degiskenler açısından incelenmesi

G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.97-109, 1999 (Other Refereed National Journals)

Sosyal beceri egitiminin üniversite ögrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.2, no.11, pp.37-46, 1999 (Other Refereed National Journals)

Sosyal beceri envanterinin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalısması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.2, no.9, pp.39-48, 1998 (Other Refereed National Journals)

Ögrenci motivasyonu ve ögrenme konusunda rehber ögretmenlerinislevleri

Milli Eğitim Dergisi, vol.138, no.138, pp.38-41, 1998 (Other Refereed National Journals)

Aile terapisinde terapi modelleri Kuramsal bir inceleme

G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.29-42, 1997 (Other Refereed National Journals)

Üstün yetenekli bireylerin egitimi anlayısı içinde fen lisesi uygulamaları

Milli Eğitim Dergisi, vol.96, no.96, pp.30-34, 1990 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göçmenlerin Kültürleşme Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Göç Çalışmaları Kongresi’ne (ICOMIR), Ankara, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

BELİREN YETİŞKİNLERDE PSİKOLOJİK KATILIK VE ÇEYREK YAŞAM KRİZİNİN İLİŞKİSİ

Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April 2021

Üniversite Öğrencilerinin Otantikliklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS), 13 - 15 Kasım 2020, ss.4-5, Ankara, Turkey, 13 November 2020

Travmatik Yaşantısı Olan Danışanla Bilişsel- Davranışçı Terapi:Bir Örnek Vaka

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.329-335

Öfke İçin Akılcı Duygusal Davranış Terapisi: Bir Örnek Çalışma

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24 - 27 October 2019

Hassas Konusu Olan Bir Üniversite Öğrencisine Duygu Odaklı Yaklaşımın Kullanılması: Bir Örnek Vaka

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.275-276

Aşkınlık Ölçegi’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2019

İş güvenliği ve çalışan sağlığı hizmetlerinde yönerge izleme ve kültürlerarrası farklılıklar

4.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 12 - 13 April 2019

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNE FARKLI BİR BAKIŞ: PSİKOLOJİK DANIŞMADA HATA

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.393-405

Terapötik İlişki

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3 - 05 May 2018

Lisansüstü Tezlerde Epistemolojik İnançlar Konusunun İncelenmesi

International Conference on Perspectives For Future Education, 3 - 05 May 2018

Psikolojik Danışma Sürecine Farklı Bir Bakış:Psikolojik Danışmada Hata

X. İnternational Congress of Educational Research, 27 - 30 April 2018, pp.145-146

Öğretim Elemanı ile İdari Personel Memnuniyetinin Özel Alan (Fakülte, Bölüm, Birim)Düzeyinde Çeşitli Boyutlardan İlişkisi

ICQH International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.177

Yükseköğretimden Öğrenci Memnuniyeti

ICQH 2017International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017, pp.334

İlk ve Ortaokul Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Çalışma Kavramı

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2017

Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Kavramına İlişkin Algıları

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

Duygu Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Eğitim Bilimleri Alanında Deneysel Çalışma

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

The Relationship Between Primary School Teachers Social Skills and Their Exposure to Workplace Bullying

VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016

Ortaöğretim öğrencilerinin çalışma kavramına ilişkin algıları

II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, 26 - 27 November 2014

Prof Dr Erol Güngör ün Bilimsel Çalışma Çizgisi

Prof.Dr.Erol Güngör’ün Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2010, pp.75-98

Avrupa ve Amerika ya öğrenci gönderme ve yurt dışından öğrenci kabulü Mezuniyet sonrası izleme ve yönetimi

Aramızdan Ayrılışının 40. Yılında Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 November 2009, pp.239-257

Books & Book Chapters

TEMEL KAVRAMLAR, AMAÇ VE İLKELER

in: TÜRKİYE’DE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ, Mehmet Güven,Seyfettin TORAMAN, Editor, MEB, Ankara, pp.11-33, 2020 Creative Commons License

Medya ve Eğitim

in: Eğitim Sosyolojisi, M. Çağatay ÖZDEMİR ve A. Selcen BİNGÖL, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.221-244, 2020 Creative Commons License

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Aile Desteği

in: TÜRKİYE’DE REHBERLİK VE PSİKOLOJİKDANIŞMA HİZMETLERİ, Prof. Dr. Mehmet GÜVEN-Seyfettin TORAMAN, Editor, MEB, Ankara, pp.163-180, 2020

Kişsel Bir Yolculuk Olarak Yardım Etme

in: Yardım Sanatını Öğrenme:Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri, Galip Yüksel-Feride Bacanlı, Editor, Pegem, Ankara, pp.1-32, 2019

Bilişsel Toplumsal Yaklaşım

in: Eğitim Psikolojisi, Ayşegül ATAMAN, Editor, Vize, Ankara, pp.346-363, 2019

Klasik Öğrenme Kuramları

in: Eğitim Psikolojisi, Ayşegül Ataman, Editor, Vize, Ankara, pp.284-307, 2019

Oyun Döneminde Okul Öncesi Eğitim ve İlişkili Kuramlar

in: Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Elvan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun, Editor, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, pp.159-174, 2018

Sınıf Yönetimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2017

Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim

in: Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi, Prof.Dr.Galip YÜKSEL, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, pp.380-411, 2017

Öğrenme İçin Motivasyon

in: Sınıf Yönetimi, Özdemir, M.Ç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-43, 2017

Kültürel Farklılıklar

in: Örgütsel Davranış ve Yönetimi, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.649-678, 2017

Bir Bilim Olarak Eğitimin Psikolojik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, M.Çagatay Özdemir ve A.Selcen Arslangilay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.207-231, 2017

Medya ve Eğitim

in: Eğitim sosyolojisi, M.Cağatay ÖZDEMİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.247-284, 2017

Davranışçı Öğrenme Kuraları

in: Eğitim Psikolojisi, Neriman Aral, Tayip Duman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.294-317, 2017

Sınıfta Kurallar Geliştirme ve Uygulama

in: Sınıf Yönetimi, , Editor, Pegem Akademi, pp.146-169, 2017

Stanwood Cobb’a Göre Türklerde Çalışma Anlayışı

in: YabancıSeyahatnamelerdeTürkiye, M.Çagatay Özdemir ve Yunus Emre Tekinsoy, Editor, Türk Yurdu Yayınları. 109, Ankara, pp.331-338, 2016

Öğrenme Ortamları

in: Eğitim Psikolojisi Kuram ve uygulama, Galip Yüksel, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.315-316, 2015

Bir bilim olarak eğitimin psikolojik temellleri

in: Egitim Bilime Giris, M.Çagatay ÖZDEMİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.203-227, 2011

Bir bilim olarak eğitimin psikolojik temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, M.Çagatay Özdemir, Editor, Ekinoks, pp.121-179, 2006

Öğrenme için motivasyon

in: Sınıf Yönetimi, Çağatay ÖZDEMİR, Editor, Ekinoks, pp.77-117, 2004

Öğrenme için motivasyon

in: Sınıf yönetimi, M.Çagatay Özdemir, Ş.Erçetin, Editor, Asil, Ankara, pp.105-148, 2004