Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

El Yazmalarında Görülen Biyodeterojenler ve Sağlığa Etkileri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.43-50

Siderofor Üretimi ve Sağlık Açısından Önemi

Gevher Nesibe 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020, pp.28

Yeni Trend Sarımsak Formları ve Önemi

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life and Sport, 2 - 06 October 2019

YENİ NESİL FONSİYONEL GIDA: SİYAH MAYONEZ

5th Int. Eurasians Congress-Natural Nutrition, Healty Life and Sport, Turkey, 2 - 06 October 2019

Anti-biofilm, Antimicrobial and Cytotoxic Activity of the Essential Oil of Marrubium vulgare

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

An investigation of biology preservice teachers’ knowledge and usage level of laboratory equipment and materials

2. International Conference on Education, Technology and Science, Girne, Cyprus (Kktc), 11 - 14 March 2019, pp.34

Apitherapy and Effect on Human Health.

2nd International Congress of Veterinary Microbiology, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2018 Sustainable Development

Identification Methods of Worms Used in Vermicompost Production

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı YAşam Zirvesi 2018, 12 - 15 July 2018

SELF - EFFICACY PERCEPTION OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL SCIENCETEACHERS: META ANALYSIS

Globets 2018 ConferenceAn International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Serbia, 6 - 09 May 2018

İlk ve orta öğretim kurumlarında biyolojik risk etmenlerinin incelenmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan sağlığı, 8 - 09 November 2017

The Effect of Different Pesticides (Biopesticides, Synthetic and Natural) on the Metabolic Activity of Soil Bacteria

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017

Evaluation of Antibiofilm Potential of A Novel MedicinalPlant (Vibirnum opulus) Extract: Example of Dental Plaque

IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.635

Gıdalardan kolesterol giderimine yönelik yeni bir yöntem süt örneği

IV. Uluslararası Gıda Arge Proje Pazarı, 24 - 25 May 2016

İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalışmalarının Koordinasyonu

İncesu Yerel Kalkınma Planı Hazırlama Çalıştayı, 11 - 12 February 2016

Application Of Empathy Influence On The Image Of Scientist And Scientific Methods Within The Scope Of Biology Lesson

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 February 2013, vol.89, pp.627-632 identifier

Chromium (VI) and cadmium (II) ions biosoption form aqueous solutions by immobilized biomass of Oscillatoria sp. H1 isolated from freshwater (Mogan Lake)

The 14 th symposium on environmental pollution and its impact on life in the Mediterranean region with focus on environment and health, 10 - 14 October 2007

Studies on the sensitivity of freshwater microalgal isolates to chromium (VI) and cadmium (II)

The 14 th symposium on environmental pollution and its impact on life in the Mediterranean region with focus on environment and health, 10 - 14 October 2007

Biosorption of reactive dyes on Scenedesmus obliquus

12th European Congress on Biotechnology (ECB 12), Copenhagen, Denmark, 21 - 24 August 2005, vol.118 identifier

Books & Book Chapters

A New Search of Bioactive Compounds: Algae

in: CONTEMPORARY STUDIES IN BIOLOGICAL SCIENCES I, , Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.1-29, 2023

Moleküler Modelleme Yazılımlarının Biyoloji Eğitiminde Kullanımının Sistematik Alanyazın Yöntemi İle İncelenmesi

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VIII, 2023, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.47-65, 2023

Plant Root Enhancement by Plant Growth Promoting Rhizobacteria

in: Plant Roots, Ertan Yıldırım, Editor, IntechOpen, Londrina, pp.168-187, 2021

Biyoteknolojik Uygulamalar

in: Biyoloji 3, Cansu Fili İşçen-Osman Gülnaz, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.203-244, 2020

Biyoteknolojik Uygulamalar

in: Biyoloji 3, Prof.Dr. Cansu Filik İŞÇEN, Prof. Dr. Osman GÜLNAZ, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.204-250, 2020

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

777

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

865

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

100

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

16

Thesis Advisory

10

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals