Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Blended learning in anatomy education: a study investigating medical students' perceptions

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, sa.3, ss.647-663, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Why are faculty members not teaching blended courses? Insights from faculty members

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.56, sa.3, ss.689-699, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation of primary school science teachers' use of computer applications

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.7, sa.4, ss.54-60, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Single vector leptoquark production at gamma e and gamma p colliders

JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, cilt.25, sa.6, ss.1187-1203, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Mobil Programlama Eğitimine Katılan Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.7, sa.1, ss.147-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Where does Arduino’s power come from?

Journal of Teaching and Learning in Digital Age, cilt.3, sa.1, ss.21-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of flipped learning on university students’xx academic achievement in algorithms and programming education

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.527-543, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Flipped Learning on Cognitive Load: A Higher Education Research

Journal of Learning and Teaching In Digital Age, cilt.2, sa.1, ss.20-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Flipped Learning on University Students’ Academic Achievement in Algorithms and Programming Education

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.527-543, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Public Employees’ Level of Awareness and Perception on Sexual Abuse of Children in Online Environments: Turkey Case

Journal of Teaching and Learning in Digital Age, cilt.2, sa.1, ss.3-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Effectiveness Research and Its Application to Nursing Education

Journal of Teaching and Learning in Digital Age, cilt.1, sa.2, ss.10-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Temelli Bilişüstü Haritalama Aracının Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerine ve Bilişüstü Farkındalıklarına Etkisi

hi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergi, cilt.17, sa.2, ss.547-564, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Cyber Security Awareness of Public Employees and Consciousness-rising Suggestions

Journal of Teaching and Learning in Digital Age, cilt.1, sa.2, ss.57-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Blended Learning Environment on Professional Competence and Motivation Levels of Coach Candidates

Journal of Teaching and Learning in Digital Age, cilt.1, sa.1, ss.3-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Biçimleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.373-394, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Turkish Pre service Teachers Perceptions of Blogs Implications for the FATIH Project

CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.5, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A blended learning approach to motivation of medical students taking anatomy class

International Journal of New Trends in Education and their Implications, cilt.5, sa.3, ss.90-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of anatomy course prepared with blended learning environment on students’ academic achievement

Educational Technology Theory and Practice, cilt.4, sa.1, ss.48-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do motivation tactics work in blended learning environments?: The ARCS model approach.

International Journal of Social Sciences Education, cilt.3, sa.4, ss.1058, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımlılığın yeni adı: İnternet kumarı ve çocuk pornogrofisi

Yeşilay Dergisi, cilt.942, ss.28-31, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Students views about computer use interviews with 8th graders

International Journal of Human Sciences, cilt.8, sa.1, ss.1413-1427, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of students intrinsic motivation in project based learning

International Journal of Human Sciences, cilt.7, sa.1, ss.1152-1169, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blend or not to blend a study investigating faculty members perceptions of blended teaching

World Journal on Educational Technology, cilt.3, sa.30, ss.196-210, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of college students intrinsic motivation in project based learning

International Journal of Human Sciences, cilt.7, sa.1, ss.1152-1169, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A systematic evaluation of preservice teachers opinions on learning objects

International Journal of Human Sciences, cilt.6, sa.2, ss.723-736, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of factors affecting community college students expectations on e learning

The Quarterly Review of Distance Education, cilt.10, sa.4, ss.351-361, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faculty Adoption of Online Technology in Higher Education

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.5, sa.4, ss.37-43, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solving word problems with literacy activities: Investigation of distinctions in two mathematics teachers’ practices

Gazi Faculty of Education Journal, cilt.26, sa.1, ss.113-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics teachers attitudes toward the computers

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.4, sa.3, ss.82-88, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INTRODUCTION OF EPALE PLATFORM FOR ADULT LEARNING IN TURKEY

VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 Haziran 2019

PLANNING AND MANAGEMENT ISSUES OF LARGE SCALE ICT PROJECTS

VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 Haziran 2019

A Suggestion for Robotics Coding Curricula for Vocational and Technical Secondary Education Schools

The 28th International Conference on Educational Sciences(ICES/UEBK-2019), 25 - 28 Nisan 2019

Eğitsel Blogların Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve İngiltere Örnekleri

ETZ 2018(Eğitim Teknolojileri Zirvesi), Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.113

The efffect of using olfactory systems in class environment

Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

The effect of Arduino based class activities on high school students’xx academic success

Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

College students’ perceptions on Arduino based class activities

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 12 - 14 Eylül 2018

Harmanlanmış öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış tezlerin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 Eylül 2018

Araştırma topluluğu konusunda Türkiye’de yapılmış tezlerin incelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 Eylül 2018

Factors Effecting Mathematics Teachers’ Usage of Information Technologies in Class Environments

12th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2 - 04 Mayıs 2018

Investigation of Arduino Based Robotics Systems and Their Effects in Educational Learning Environments

12th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2 - 04 Mayıs 2018

Android programlama konusunda hazırlanmış öğrenme ortamına yönelik öğrenci görüşleri

5th International Instructional TechnologiesTeacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Determination of opinions about web design course students on blended learning implementation

11th International ComputerInstructional Technologies Syposium, 24 - 26 Mayıs 2017

Ters yüz öğrenme modeliyle programlama eğitiminin öğrenci motivasyonuna etkisi

11th International ComputerInstructional Technologies Symposium, 24 Mayıs - 26 Ocak 2017

Ters yüz öğrenme modeliyle programlama eğitiminin öğrencilerin bilişsel yüklerine etkisi

11th International ComputerInstructional Technologies Symposium, 24 - 26 Mayıs 2017

Does Flipped Classroom An Effective Teaching Method?

9th International Conference on Education and Information Management, Tetouan, Fas, 14 - 15 Kasım 2015

The impact of Mobile and Web Based blended learning environment on students’xx academic achievement

24th National Congress of Educational Sciences, Niğde, Türkiye, 16 Nisan - 18 Kasım 2015

Öğrenme öğretme sürecinde güncel bir yaklaşım ters yüz sınıf yönetimi ve avantajlı yönleri

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 9 - 11 Eylül 2015

The Development and Application of a web Based Metacognitive Mapping Tool

10th European Conference on e-Learning (ECEL), Brighton, İngiltere, 10 - 11 Kasım 2011, ss.124-133 identifier identifier

Harmanlanmış öğrenme ortamlarında etkileşimsel ilişkinin akademik başarıya etkisi

Procedings of 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium., Konya, Türkiye, 24 Eylül 2010 - 26 Kasım 2011, ss.793-796

The importance of knowledge transfer in ill-structured knowledge domains for an undergraduate course

Proceedings of 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2010 - 28 Nisan 2011, ss.1522-1525

Preservice teachers opinions on learning objects

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

The effect of project based learning on college students intrinsic motivation

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009

The effect of project based learning on college students’xx intrinsic motivation

9th International Educational Technology Conference, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.616-621

The process of understanding word problems

18th Annual Ethnographic and Qualitative Research in Education Conference (EQRE), Cedarville, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Haziran 2006 - 10 Haziran 2009

Connecting literature and mathematics: A case study exploring two mathematics teachers’ beliefs about word problems

17th Annual Ethnographic and Qualitative Research in Education Conference (EQRE), Cedarville, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 03 Haziran 2005 - 04 Haziran 2006

Affect and Problem Solving in Mathematics Education

Proceedings of 5th Annual Educational Psychology and Methodology Research Poster Session, Albany, Avustralya, 10 Mayıs 2006, ss.27-33

Students’ representations of negative numbers

2nd annual conference of the Turkish American Scientists and Scholars Association, Philadelphia, PA, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 Mart 2006

Faculty adoption of online technology in higher education: A literature review

The twentieth annual Edward F. Kelly evaluation conference, Scotia, NY, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ocak 2006

College students’ attitudes and prior knowledge about the graphing calculators.

38th Annual Meeting of the New England Educational Research Organization, Portsmouth, Dominika, 26 - 28 Ocak 2006

Exploration of an adult learner’s perspectives of using the computers

Proceedings of 5th International Educational Technology Conference, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.316-320

The features of designing an online course: What a good online course should look like?

Proceedings of 5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.794-798

Integration of graphing calculators on college algebra classes: A pilot study.

Proceedings of 4th International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2004, ss.453-457

Adult learners’ attitudes toward the computers: A case study

Sixteenth Annual Conference on Ethnographic and Qualitative Research in Education, Albany, Avustralya, 4 - 06 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri