Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

 • 2012 - 2020 Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2008 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2008 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2004 - 2006 Araştırma Görevlisi

  State University of New York at Albany, School Of Education, Curriculum And Instruction

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016 Araştırma Enstitüsü Müdürü

  Gazi Üniversitesi

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 2009 - 2013 Erasmus Koordinatörü

  Gazi Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARI: KURAM, TASARIM VE DEĞERLENDİRME

 • Yüksek Lisans ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALAR

 • Doktora UYARLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI

 • Lisans EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI

Yönetilen Tezler