Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karbapenem Dirençli K.Pneumoniae Bakteriyemisi Olan Hastalarda Mortalite İlişkili Risk Faktörleri

37. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2022

Zor Cerrahi İnfeksiyonlarda Direnç ve Biyofilm Sorunu

36. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.55-57

Brusella ile takipli anne bebeğini güvenle emzirebilir mi ve bebeğe bulaş oldu mu?

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2020, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2020, pp.70

Human Metapneumovirus Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.263-264

Antibiyotik Kullanan Hastalarda İlaç Etkileşimi

7.Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.281

High Prevalence of İnfluenza Positivity Among Patients Hospitalized for İnfluenza-like İllness in the 2016-17 Season

28th European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases (ECCMID) 2018, Madrid, Spain, 21 - 24 April 2018, pp.112

Mycobacterium abscessus Enfeksiyonlarında Medikal Tedavi Zorluğu

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.377-378

İnfluenzaya Sekonder Gelişen İnvaziv Pulmoner Aspergilloz

XIX.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2018, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.375-376

Selülit ile Karışan Amiodarona Bağlı Bir Tromboflebit Olgusu

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2017, pp.160

Books & Book Chapters

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım

in: Semiyoloji ve Ötesi, Zafer GÖKGÖZ,Çağdaş KALKAN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.1951-1955, 2022