Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Günümüzde Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri

Turkiye Klinikleri J Restor Dent-Special Topics, cilt.2, sa.1, ss.41-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki farklı bulk fıll kompozit rezinin polimerizasyon derinliklerinin mikrosertlik değişimi ile değerlendirilmesi

Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.44-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior Kompozit Rezin Restorasyonlarda Hasta Takibi Neden Gereklidir?

Turkiye Klinikleri J Restor Dent, cilt.1, sa.3, ss.95-99, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CİLALAMA VE ARJİNİN UYGULAMASININ KOMPOZİT REZİNLERİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Dicle Diş Hekimliği Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.178-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of time dependent changes in the surface hardness of different composite resins

european journal of dentistry, cilt.7, sa.5, ss.20-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morinda Citrifolia nın Kök Kanal Dentin Sertliği Üzerine Etkisi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.17, sa.3, ss.253-258, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of preheating on the mechanical properties of resin composites

Eur J Dent., cilt.2, sa.4, ss.263-268, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kompozit rezinlerin polimerizasyon derinliği üzerine farklı polimerizasyon teknikleri ve rengin etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.7-14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of preheating on the mechanical properties of composite resins

Eur J Dent, cilt.2, ss.261-266, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halojen veya LED ışık kaynakları ile sertleştirilen farklı restoratif materyallerin Barcoll sertlikleri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.19-23, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salma özellikleri”

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2007, ss.157-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök çürükleri ve tedavileri

Atatürk Üniviversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.17, ss.32-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salımı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.157-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The microleakage of Class II cavities restored with pacable composite resins

J Contemp Dent Pract, cilt.5, ss.1-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. “Çürük içeren ve içermeyen servikal lezyonların etiyolojilerinin klinik olarak değerlendirilmesi”

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergi, cilt.2002, sa.8, ss.86-91, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microleakage of different types of temporary restorative materials used in endodontics

Journal of Oral Science, cilt.42, ss.63-67, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fiberle güçlendirilmiş adeziv köprü uygulamaları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Genç Akademisyenler kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Restorasyonu’xx

Restoratif Diş Hekimliği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

Kompozit Rezin Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Değişikliğinin Değerlendirilmesi’xx

Restoratif Diş Hekimliği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya-Türkiye, 6-8 Aralık 2019, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

CAD/CAM Teknolojisi ile Maksiller Anterior Dişlerin Restorasyonu

Türk Diş Hekimleri Derneği Kongresi ( 2019, İstanbul, Türkiye), İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

Cad/Cam Teknolojisi İle Maksiller Anterior Dişlerin Restorasyonu

25. Tdb Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

Travma Geçirmiş Anterior Dişlerde Gelişen Komplike Olmayan Kron Kırıklarının Restorasyonu

Restoratif Diş Hekimliği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Restorasyonu- Olgu Sunumu

Restoratif Diş Hekimliği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Direkt Fiber Adeziv Köprü Uygulamaları”

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Direkt Kompozit Restorasyon Uygulaması İle Diastema Tedavisi: Vaka Raporu

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Direct or Indirect Veneer Restorations

Jebron Betlehem International Dental Symposium, Bethlehem, FİLİSTİN, 20 - 21 Temmuz 2017

Effect of Polishing Procedure on Surface Roughness of Different Light Curing Composite Resin Restorative Materials

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 Ekim 2015

Surface Hardness Evaluation of Different Light Curing Composite Resin Restorative Materials

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 Ekim 2015

Effect of Storage temperature and pH on Dentin Protease Activity

47th Meeting of The Continental European Division of The International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 Ekim 2015

Bleach Kompozit Rezinlerin Mikrosertlikleri ve Polimerizasyon Dönüşüm Dereceleri

19. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013

Tam Protez Altında Kök Tutuculuğu

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

Eroziv Defektlerin Tedavisinde Seramik Restorasyon Uygulamaları

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

Farklı Kaide Materyallerinin Sınıf II Kompozit Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Etkisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010

Farklı bitirme ve parlatma sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 13. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2010

Diş hekimliği 4 ve 5 sınıf öğrencılerınin kompozit rezin hakkindaki bilgilerinin değerlendirilmesi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2009

İki farklı beyazlatma aktivasyon sisteminin rezin restoratif materyallerin mikrosertliği üzerine etkisi

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Türkiye, 15 Ekim - 18 Nisan 2009

Farklı estetik restoratif materyallerin yüzey sertliklerinin zamana bağlı değişimi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2009

Farklı adeziv sistem uygulamalarının cam fiber postların push out bağlanma dayanımı üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği ve Kosova Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2009

Nd YAG lazer kullanımının servikal dentine mikrogerilim bağlanma dayanımı üzerine etkisi

I. Uluslararası Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

Parlatma sistemlerinin posterior kompozit ve Silorane restoratif materyal üzerine etkisi

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve 2nd PAN European Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Hassasiyet giderici ajanların mikrogerilim bağlanma dayanımı üzerine etkileri

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve 2nd PAN European Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Direkt rezin venerlerle diastema kapatılması

TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve 2nd PAN European Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Yeni bir irrigasyon solusyonunun kök kanal dentininin mikrosertliği üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Farklı ışık kaynaklarının ışık kaynağı ucu ile örnek arası mesafenin ve sürenin mikrosertlik üzerine etkileri

Restoratif Dişhekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantıs, Safranbolu, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2007

Farklı Işık Kaynaklarının Işık Kaynağı Ucu ile Örnek Arası Mesafenin ve Sürenin Mikrosertlik Üzerine Etkileri

Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2007

İki farklı tek basamaklı kendinden pürüzlendirmeli adezivin mikrotensile bağlanma dayanımları

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Halojen veya Led Işık Kaynakları ile Sertleştirilen Farklı Restoratif Materyallerin Barcoll Sertlikleri

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye-Mugla, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Güçlendirilmiş Ve Geleneksel Cam İyonomer Simanların Barcoll Sertlikleri

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye-Mugla, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Güçlendirilmiş ve geleneksel cam iyonomer simanların Barcol sertlikleri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 27 - 29 Nisan 2007

Sınıf V kavitelerde çok kat adeziv uygulamasının mikrosızıntı üzerine etkisi

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Halojen veya LED ışık kaynakları ile sertleştirilen farklı restoratif materyallerin Barcoll sertlikleri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 27 - 29 Nisan 2007

Çok kat adeziv uygulamasının bağlanma kuvvetine etkisi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2006

Akışkan kompozit rezinlerin mikrotensile bağlanma kuvvetleri

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2006

Sınıf V Kavitelerde Oklüzal Yüklemenin Mikrosızıntı Üzerine Etkisi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Aralık 2006

Sınıf V kavitelerde okluzal yüklemenin sızıntı üzerine etkisi

6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2006

Effect Of Light Curing Type On Cytotoxicity Of DBAs

11th Congress of BaSS, SARAY BOSNA, Bosna-Hersek, 11 - 14 Mayıs 2006

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salınımı

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salımı

Restoratif Dişhekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Dentin Hassasiyeti Görülme Sıklığı

Turkish Society of Restorative Dentistry 4th International Congress, 19 - 22 Mayıs 2005

Konvansiyonel Ve Pulse Delay Teknik İle Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Farklı Renklerinin Polimerizasyon Derinliği

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003

Surface Hardness of Composite Resin Restorative Materials Polymerized by Light Emitting Diode and Halogen Light Sources

Adhesive Dentistry Today! Transfer of Research into Practice, Arnhem, Hollanda, 6 - 07 Aralık 2002

SEM ile Tepilebilir Kompozit Rezinlerin Duvar Adaptasyonlarının Incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001

Tepilebilir Kompozit Rezinlerin Mikrosızıntılarının In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2001

Microleakage of tooth colored restorative materials in tunnel restorations

4th Congress of Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Microleakage of Tooth Coloured Restorative Materials in Tunnel Restorations

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999

Çürüğe Eğilimli ve Çürüğedirençli Bireylerin Dental Plak Bakteri Plağı Ph ve Laktatdehidrojenaz LDH Enzim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Türk Biyokimya Derneği XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuarlarda Otomasyon Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 31 Ekim 1997

Fluoride Release from Various Restorative Materials

BSDR, Forty-Fifth Annual Meeting, Brighton, İngiltere, 24 - 26 Ekim 1997