Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Analysis of the Relationship between Academic Burnout and Classroom Assessment Environment

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.51-68, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Development of Classroom Assessment Environment Scale (CAES): Validity and Reliability Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.31-50, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Cultural Intelligence Scale

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.94-114, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability

COMPUTERS & EDUCATION, vol.57, no.4, pp.2261-2271, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Turkish Adaptation of Brief Fear of Negative Evaluation Scale: The Validity and Reliability Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, no.156, pp.205-216, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Cross-Cultural Structural Parameter Invariance on PISA 2006 Student Questionnaires

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, no.38, pp.71-89, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Validity, Reliability and Factorial Structure of the Turkish Version of the Tromso Social Intelligence Scale

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, no.2, pp.709-720, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Reliability and validity of the Turkish version of Loneliness at Work Scale

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.10, no.4, pp.271-277, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.26, pp.1-12, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Psychometric properties of multiple choice tests scored with traditional and elimination scoring

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.29, pp.25-34, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The validity and reliability of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.2, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The study of validity and reliability

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.1, pp.241-268, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Process of Inquiry-Based Teaching Practices from the Perspective of Prospective Mathematics Teachers

Acta Educationis Generalis, vol.10, no.3, pp.1-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PISA 2012 Analysis of School Variables Affecting Problem-Solving Competency: Turkey-Serbia Comparison

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.8, no.4, pp.435-452, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

 Eğitim Araştırmalarında Güç Analizi ve Bir Uygulama

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.1462-1480, 2017 (Other Refereed National Journals)

Study of Bias in 2012-Placement Test through Rasch Model inTerms of Gender Variable

Journal of Education and Practice, vol.8, no.7, pp.196-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Generalizability Theory to Examine Different Concept Map Scoring Methods

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.66, pp.211-228, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

STANDART TESTLERE YÖNELİK İNANÇ ÖLÇEĞİ NİN STYİÖ TÜRKÇE UYARLAMASI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.29, pp.161-189, 2015 (Other Refereed National Journals)

MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Electronic Journal of Social Sciences, vol.14, no.53, pp.163-172, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Mathematics Achievement Goal Orientation Scale MAGOS Validity and Reliability Study

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.3, pp.682-705, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Performans Değerlendirmeye Karışan Puanlayıcı Etkilerini Azaltmanın Yollarından Biri Olarak Puanlayıcı Eğitimleri Kuramsal Bir Analiz

Journal Of European Education-Avrupa Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.29, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective Teachers Individual Innovativeness and Their Adopted Philosophies of Education

US-China Education Review B, vol.4, no.4, pp.223-244, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli YEM Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİNDE SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE HAZIRLANAN RUBRİKLERİN İNCELENMESİ

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.11, pp.32-71, 2014 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği nin MÖYÖ Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.113-145, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Turkish Adaptation of Implicit Theory of Intelligence Scale The Validity and Reliability Study

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.191-221, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışları Bir ölçek geliştirme çalışması

e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, vol.4, no.2, pp.1-28, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mathematıcs oriented implicit theory of intelligence scale Validity and reliability study

GESJ: Education Science and Psychology, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin mesleki imaj ölçeği

Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Mathematics Oriented Epistemological Belief Scale MOEBS Validity and Reliability Study

Kuramsal Eğitimbilim, vol.6, no.3, pp.359-388, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Katılımcı Değerlendirmeye Yönelik İnanç Ölçeği nin KDYİÖ Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Journal of Europan Education, vol.3, no.2, pp.17-35, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Social Constructivist Approach on the Learnersâ Problem Solving and Metacognitive Levels

Journal of Social Sciences, vol.8, no.3, pp.343-349, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN INVESTIGATION OF EDUCATIONAL PHISOLOPHIES ADOPTED BY PRESERVICE TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.55, no.5, pp.149170, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyse of efficiency of cooperative process in social constructivist

International Journal of Humanities and Social Science, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşbirliği süreci ölçeği İSÖ geliştirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interpersonal cognitive distortions as a predictor of cyber victimization and bullying A preliminary report in adolescents

International Online Journal of Educational Sciences, vol.3, no.3, pp.1064-1080, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koşullu öz değer ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of the relationship between achievement goal orientations and the use of stress coping strategies with canonical correlation

International Journal of Human Sciences, vol.6, no.1, pp.242-255, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF COMPASSION MOTIVATION AND BURNOUT WITH STRUCTURAL EQUATION MODELING

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

What Is Measured with Student Selection Interview A Conjoint Analysis Study

World Applied Sciences Journal, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multi Dimensional Organizational Intelligence Scale MULDIMORINS

World Applied Science Journal, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Portfolio Değerlendirme: Tanımı, Özellikleri Uygulanması, Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.175-187, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kompozisyon Tipi Sınavlarda Kompozisyon Biçimsel Özelliklerinden Kestirilen Puanların Anahtarlarla ve Genel İzlenimle Elde Edilen Puanlarla İlişkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.1, no.26, pp.19-26, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler ve Diğer Öğrencilerin Matematik Puanlarının Tucker Doğrusal Eşitleme Yöntemi ile Eşitlenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences)ICES/UEBK, 18 - 22 April 2018

Testteki Maddelerin Farklı Sıralanmalarının Madde Güçlük İndeksleri Açısından İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (27th International Conference on Educational Sciences)ICES/UEBK, 18 - 22 April 2018

Are Different Raters Type Rating The Same Constructs In Problem Solvıng SkıllsAssessment?

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

CART CHAID ve Lojistik Regresyon Analizi Yöntemlerinin Sınıflandırma Performanslarının Kar ıla tırılması

V. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 September 2016

Eğitim Araıtırmalarında Güç Analizi Ve Bir Uygulama

5. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 September 2016

Investigation Of Effect Research Based Instruction Practices In Measurement And Evaluation Course

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development, 12 May 2106 - 16 May 2016

Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularının SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi

III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Turkey, 7 - 09 May 2014

THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPLICIT THEORY OF INTELLIGENCE AND LEARNING APPROACHES

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 1 - 03 July 2013, pp.2717-2726 identifier

Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri Gaziantep Örneği

6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium, 4 - 06 October 2012

The validity and reliability study of Turkish version of the Academic Expectations Stress Inventory

30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Budapest, Hungary, 16 - 18 July 2009

Books & Book Chapters

Test Geliştirme

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Bayram Çetin, Editor, Anı yayıncılık, pp.105-127, 2019

Sözlü Sınavlar

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, BAYRAM ÇETİN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.152-162, 2019

Yazılı Yoklamalar ve Açık Uçlu Maddeler

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, BAYRAM ÇETİN, Editor, ANI YAYINCILIK, pp.128-151, 2019