Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ana Sınıfına Devam Eden Çocukların Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerine Piyano Destekli Müzik Etkinliklerinin Etkisi

E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.13-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeyleri (Ankara-Gazi Üniversitesi Örneği)

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ana sınıfı çocukları için müziksel kavram ve becerileri kazandırmaya yönelik piyano destekli müzik etkinlikleri

Journal of Academi and Social Science Studies, no.70, pp.119-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’xxDE ANA SINIFLARI VE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YER VERİLEN MÜZİK ETKİNLİKLER

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.11, no.64, pp.497-506, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZENGENLERE YÖNELİK GİTAR ÖĞRETİMİNDE AYDINTANVE CRACKNELL METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALIANALİZİ VE BİR MODEL PROGRAM ÖNERİSİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.3, no.64, pp.59-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.3, pp.993-1008, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grup piyano öğretiminin müzik eğitimi öğrencilerinin okul şarkılarını eşlikleme ve transpoze becerilerinin geliştirilmesine etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet International Journal of Education, vol.2, no.2, pp.10-24, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Piyano Düetleri Tarihsel gelişimi ve piyano eğitimindeki önemi

selçuk üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, pp.173-192, 2006 (Other Refereed National Journals)

Keirsey Golay Öğrenme Modelleri ve Karakter Tiplerinin Piyano Eğitimine Uygulanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.113-124, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE PİYANO EĞİTİMİ: GELİŞİMALANLARINA ETKİSİ VE GÜNCEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

The effect of piano-assisted music activities on early mathematical reasoning skills of preschoolers

33. World Conference of International Society for Music Education, Baku, Azerbaijan, 22 - 29 July 2018

Analyzing of “My First Piano Adventure” Method in the Context of Visual, Technical, Theoretical and Musical Expression

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 18 - 20 July 2018

Özengenlere Yönelik Gitar Öğretiminde Aydıntan ve Cracknell Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi ve Bir Model Önerisi

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 17 - 19 July 2017

ANA SINIFI ÇOCUKLARI İÇİN MÜZİK SEL KAVRAM VE BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK PİYANO DESTEKLİ MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017

Piyano ile Eşlikleme ve Transpoze Yapabilme Becerileri İçin Bir Performans Testinin Geliştirilmesi

Müzed Bölge Konferansı: İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi, 17 - 19 April 2014

Amatör Keman Eğitimi Alan Çocukların Benlik Saygıları ile Keman Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Müzed Bölge Konferansı: İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi, Marmara Üniversitesi, 17 - 19 April 2014

21 Yüzyıl Türkiye sinde Müzik Öğretmenliği Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması

X. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turkey, 25 - 27 April 2012

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı için Lisansüstü Model Programları

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey, 7 - 08 October 2011

Türkiye deki İlköğretim Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerde Müzik Eğitiminin Durumu

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Turkey, 15 - 17 December 2010

Okullarda Şiddet Çocuklarımızın Geleceğini Müzik ile Değiştirebilir miyiz

III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Turkey, 19 - 21 November 2007

Müzik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS), 10 - 15 September 2007

Geleceğin Müzik Öğretim Elemanlarının Yetiştirilmesi Üzerine Bir Model Program

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turkey, 1 - 03 January 2006

Technology in the Piano Lessons

The V. International Educational Technology Symposium, Sakarya, 1 - 05 January 2005

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Yardımcı Çalgı Piyano Dersleri Üzerine bir Araştırma

1924-2004 Musıki Muallim Mektebi’nden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Turkey, 10 - 15 February 2004

Incorporating Technology into the Music Classrooms Some Implications for Music Teachers

The IV. International Educational Technology Symposium, Sakarya, 1 - 03 January 2004

Music Teaching and Learning in a Global Society Music Education in Turkish Schools

MENC: The Music Teachers Association National Conventions, Minneapolis, MINNESOTA, A.B.D., 1 - 03 January 2000

Books & Book Chapters

MÜZİĞİN İÇSEL OYUNLARI INNER GAME OF MUSIC

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2015

İnci nin Kitabı

Müzik Eğitimi Yayınları2011, Ankara, 2011

En Güzel Piyano Düetleri

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2006