Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of bi-focal mediastinal ependymoma

GENERAL THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.68, ss.1532-1535, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical outcomes of sleeve resections performed for non-small cell lung cancer; A single center experience.

Nigerian journal of clinical practice, cilt.23, ss.829-834, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of prognostic factors of surgically treated pathological Stage IIIA non-small cell lung cancer

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.496-504, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Central venous port implantation with cephalic vein cut-down method

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, ss.845-848, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metastatic Thymoma with Good's Syndrome Mimicking Bronchiectasis

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.21, ss.57-60, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracheal adenoid cystic carcinoma masquerading asthma: a case report.

BMC pulmonary medicine, cilt.4, ss.10, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Giant hydatid cysts of lung and liver

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.75, ss.292-294, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

One-stage operation for hydatid disease of lung and liver: Principles of treatment

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.124, ss.1212-1215, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bronchogenic cyst with milk of calcium.

European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, cilt.22, ss.311, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgery in bronchial carcinoids: experience with 83 patients

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.21, ss.883-887, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intrathoracic extrapulmonary tumor mass - Hemangiopericytoma

SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL, cilt.35, ss.58-60, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.120, ss.1097-1101, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Long-term survival following bronchotomy for polypoid bronchial carcinoid tumours

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.14, ss.575-577, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vaka: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji - Özel Konular, ss.143-146, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Prognostic factors for sarcomatoid carcinomas of lung: A single-centre experience.

Lung India : official organ of Indian Chest Society, cilt.37, ss.506-510, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical outcomes of early-stage small-cell lung cancer: single-center experience

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.27, ss.187-191, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lung metastasectomy in renal cell carcinoma: Evaluation of 20 cases

Nigerian Journal of Cardiovascular Thoracic Surgery, cilt.3, ss.36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Oxybutynin Treatment as Effective as Surgery in Palmar and Axillary Hyperhidrosis?

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.55, ss.199-204, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical Treatment of the Lung Hydatid Cysts Analysis of the 73 Patients

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ÇOCUKLUK ÇAĞI BRONŞEKTAZİSİ CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ

Bozok Tıp Dergisi, cilt.4, ss.18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exercise-Induced Elastofibroma Dorsi

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.16, ss.47-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontaneous extrathoracic hematoma related to anticoagulant treatment.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.21, ss.239, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Primary pulmonary adenoid cystic carcinoma: report of two cases

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.20, ss.604-606, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant Hemangioma of the Chest Wall

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rarely seen deformity of the thorax: Spondylothoracic dysplasia

Gazi Medical Journal, cilt.23, ss.38, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Preferred Approach in Diagnosis and Treatment: VATS

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.23, ss.10-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Herniation of the Colon Through Intercostal Space

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.3, ss.624, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgery and Interventional Treatments in a Child with Hydatid Cyst

Gazi Medical Journal, cilt.22, ss.85-87, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atypically located thymic cyst: A case report

Gazi Medical Journal, cilt.22, ss.18-20, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Rare Chest Wall Deformity Poland Syndrome: Case Report

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.22, ss.49-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İlginç bir toraks duvarı tümörü olgusu ksifoid yerleşimli osteokondrom

Türk Toraks Dergisi, cilt.12, ss.79-80, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediastinal Tümör Belirteçleri

Toraks Cerrahisi Bülteni, cilt.1, ss.229, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli olgularda vaskuler port uygulamalarımız 145 olgunun analizi

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları 25 olgunun analizi

Gazi Medical Journal, cilt.20, ss.13-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni doğan AMPİYEMİ olgu sunumu

Demet Sağlık, cilt.5, ss.25, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olgu sunumu pulmoner alveoler mikrolitiyazis

Demet Sağlık, cilt.5, ss.39, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plevranın soliter fibröz tümörü olgu sunumu

Gazi Medical Journal, cilt.19, ss.185-187, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir bir toraks tümörü: Snovyal sarkom olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.35-38, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner inflamatuar psödotümör

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.43-45, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Timus dokusu üzerinde gelişen mediastinal lenfadenit tüberkülozu olgusu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.16, ss.45-47, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kosta kökenli osteokondrom olgusu

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.16, ss.131-132, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner Aspergillomda Görüntüleme Bulguları

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.8, ss.5-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüberküloz ve metastatik tiroid karsinomlu bir olguda pozitron emisyon tomografisinin yanlış pozitif ve yanlış negatif bulguları

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.15, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemotoraksta tedavi yaklaşımları

Türkiye Klinikleri Cerrahi tıp bilimleri Göğüs Cerrahisi, cilt.3, ss.72-75, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant bronchogenic cyst mimicking tension pneumothorax.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.14, ss.244-6, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tanısal mediastinoskopi: 30 olgunun analizi

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.14, ss.295-298, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Masif hemoptizi nedenlerinden biri Pulmoner Aspergillom

Demet Sağlık, cilt.4, ss.3-8, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endobronchial lipomatous hamartoma.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.13, ss.372-3, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Results of surgical treatment of pulmonary metastasis

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİS, cilt.16, ss.25-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Akciğer metastazlarında cerrahi tedavi sonuçları

Gazi Medical Journal, cilt.16, ss.25-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İyatrojenik pnömotoraks: Eğitim problem mi üretiyor?

Gazi Medical Journal, cilt.16, ss.111-113, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical management of pulmonary aspergilloma.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.12, ss.320-3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

An Unusual History of a Foreign Body Aspiration

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.12, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Thoracic Enteric Cysts: Two Pediatric Cases Reported

Turkish Respiratory Journal, cilt.4, ss.144-146, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trakea ve anabronşların adenoid kistik karsinomu

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.4, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benign fibrous histiocytoma of the trachea.

The Japanese journal of thoracic and cardiovascular surgery : official publication of the Japanese Association for Thoracic Surgery = Nihon Kyobu Geka Gakkai zasshi, cilt.50, ss.495-7, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Case of Tracheal Neurilemmoma Treated As Bronchial Asthma

Turkish Respiratory Journal, cilt.3, ss.79-82, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A supradiaphragmatic tumor mass "cystic hygroma": A case report

Minerva Pneumologica, cilt.41, ss.19-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Lenfanjiyomatozis (Bir olgu Nedediyle)

Solunum Hastalıkları, cilt.13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A supradiphragmatic tumor mass cystic hygroma A case report

Minerva Pneumologica, cilt.41, ss.19-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediastinal Enterik kist olgu sunumu

Solunum Hastalıkları, cilt.13, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveolar Adenoma

SOLUNUM HASTALIKLARI, cilt.12, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Künt toraks travmasına bağlı sekonder tansiyon pnömoperikardiyum olgu sunumu

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma Surgery, ss.281-283, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik olarak drene olan Ampiyem sinüsünden gelişen squamoz hücreli karsinom iki olgu sunumu

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.5, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEDİASTİNAL ŞİFT VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN PULMONER LEİOMYOSARKOM OLGUSU

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

AKCİĞERİN TÜKRÜK BEZİ TİPİ TÜMÖRLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: 10 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

AKCİĞERİN NADİR PRİMER TÜMÖRÜ SARKOMLAR: 14 VAKALIK SERİ ANALİZİ

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu Torasik Onkoloji Cerrahisinde Tartışmalı Noktalar, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

BİR OLGU SUNUMU: PRİMER ÖZEFAGUS VE AKCİĞER MALİGNİTESİ BİRLİKTELİĞİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Bİ-FOKAL MEDİASTİNAL EPENDİMOM OLGUSU

41. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

ÇEŞİTLİ OLGULARLA TEK MERKEZ VATS DENEYİMİMİZ

41. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

NADİR BİR HEMOPTİZİ NEDENİ: PULMONER EKSTRAMEDULLER HEMATOPOEZ

41.ULUSLARARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Mediastinal Kitleler: Timoma Kliniğimizin Uzun Dönem Sonuçları

10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Akciğerin Karsinoid Tümörü Kliniğimizin On Yıllık Sonuçları

10. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRELI AKCIĞER KANSERLERININ CERRAHI SONUÇLARI, TEK MERKEZ DENEYIMI

Türk Toraks Derneği’xxnin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

The Relationship between SETD2 JMJD2C and TIP60 mRNA Expression Levels and Non Small Cell Lung Carcinoma

Molecular Medicine Conference, Alternative Strategies Against Cancer and Inflammation, 19 - 22 Aralık 2012

Effects of superimposed high frequency jet ventilation on oxygenation and carbondioxide retention in rigid bronchoscopy

15th World-Federation-of-Societies-of-Anaesthesiologists (WFSA) World Congress of Anaesthesiologists, Buenos Aires, Arjantin, 25 - 30 Mart 2012, cilt.108, ss.446-447 identifier

BRONŞEKTAZİ DENEYİMLERİMİZ

6. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

KİST HİDATİK DENEYİMLERİMİZ

6. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

Twentynine years experience in 2509 patients: Lung Hydatid Disease

8th European conference on General Thoracic Surgery, İngiltere, 1 - 03 Kasım 2000

Surgical Management of Pulmonary Aspergilloma

8th European conference on General Thoracic Surgery, İngiltere, 1 - 03 Kasım 2000

Surgical treatment of Arteriovenous malmormations: a report of 8 cases

7th European conference on General Thoracic Surgery, Fransa, 21 - 23 Ekim 1999

Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in childhood patients

7th European conference on General Thoracic Surgery, Fransa, 21 - 23 Ekim 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Sternum Enfeksiyonları

Göğüs Cerrahisi, Prof.Dr. Olgun KadirArıbaş, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.371-379, 2017

Trakeabronkoplasti

Göğüs Cerrahisi, Prof.Dr. Olgun Kadir Arıbaş, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.55-60, 2017

Konjenital Anomaliler

Göğüs Cerrahisi ’Kırmızı Kitap’, Pror.Dr. Mustafa Yüksel, Prof.Dr. Akın E. Balcı, Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.1045-1052, 2015

Superior sulkus tümörlerine yaklaşım

Göğüs Cerrahisi Kitabı, Prof. Dr. İlker Ökten, Prof. Dr. H. Şevket Kavukçu , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, ss.613-617, 2013

Plevranın nadir görülen tümörleri

Göğüs Cerrahisi Kitabı, Prof. Dr. İlker Ökten,Prof. Dr. H. Şevket Kavukçu, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1563-1572, 2013

Benign Özofajiyal striktür dilatasyonunda uygulanan teknikler

Erişkin Göğüs Cerrahisi, Mustafa Yüksel, Editör, Nobel tıp, İstanbul, ss.316-320, 2012

Kısa özofagus için tedavi yaklaşımı

Erişkin Göğüs Cerrahisi, Mustafa Yüksel, Editör, Nobel tıp, İstanbul, ss.303-308, 2011

Şilotoraks

Göğüs Cerrahisi Kitabı, İlker Ökten , Editör, Sim matbacılık, ss.817-824, 2003