Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Factors affecting the mechanical behavior of Y-TZP

JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, vol.37, pp.78-87, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Surface Modification on the Bond Strength between Zirconia and Resin Cement

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, no.7, pp.529-536, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of light curing units and modes on cytotoxicity of resin-core systems

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.15, no.6, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Polimer Yapılı CAD/CAM Materyallerin Optik Özellikleri

Selcuk Dental Journal, no.8, pp.220-228, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmplant Destekli Hibrit Protezlerin Yapımında Kullanılan Materyaller ve Üretim Yöntemleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.305-315, 2021 (Other Refereed National Journals)

Restorasyon Kalınlığının Laminate Veneerlerin Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkisi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Light transmittance of fiber posts following various surface treatments A preliminary study

European Journal of Dentistry, vol.10, no.2, pp.230, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tam Dişsizliklerde İmplant Destekli Protez Yapımı İçin Hasta Unsuru Endikasyon Ve Kontrendikasyonlar

Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics, vol.2, no.1, pp.1-10, 2016 (Other Refereed National Journals)

Implant supported hybrid prosthesis Conventional treatment method for borderline cases

European Journal of Dentistry, vol.9, no.3, pp.442, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

In vitro cytotoxicity of indirect composite resins Effect of storing in artificial saliva

Indian Journal of Dental Research, vol.24, no.1, pp.81, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of the effect of thermal stresses on tooth colored posts cores and tooth structures by finite element analysis

Cumhuriyet Dental Journal, vol.15, no.2, pp.118-129, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sabit Bölümlü Protez Alaşımına Karşı Gelişen Oral Likenoid Lezyonlar

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.18, no.1, pp.137-143, 2012 (Other Refereed National Journals)

The effect of irradiation distance on microhardness of resin composites cured with different light curing units

European Journal of Dentistry, vol.4, no.4, pp.440-446, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zirkonyumla Güçlendirilmiş Seramikler ve Dental İmplantolojide Kullanımı

Cumhuriyet Dental Journal, vol.13, no.2, pp.72-80, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kısmi Dişsiz Bir Vakada İmplant Destekli Sabit Protez Uygulaması

Türkiye Klinikleri J Dental Sci, vol.14, no.1, pp.18-28, 2008 (Other Refereed National Journals)

Tam Protez Çalışmalarında Diş Hekimi ve Diş Teknisyeni İş Birliğinin Değerlendirilmesi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.25-34, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dental İmplantlarda Başarı Kriterleri ve İmplant Sağlığının Değerlendirilmesi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.47-54, 2007 (Other Refereed National Journals)

İmplantların İmmediyat ve Erken Yükleme Protokollerinin Değerlendirilmesi

ADO Klinik Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.68-79, 2007 (Other Refereed National Journals)

Cam Fiberle güçlendirilen Kompozit Rezinler

Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi, pp.60-62, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zirkonya Dental İmplantlara Yapılan Yüzey Modifikasyonları

Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2020

Aşınmış dentisyona sahip hastanın protetik rehabilitasyonu:Vaka raporu.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Turkey, 20 - 21 February 2020

Obstrüktif uyku apne sendromu: Pilot çalışma

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Oral pemfigus vulgaris: Olgu sunumu.

24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 31 October - 03 November 2019

Servikal Bölgedeki Gingival Renklenmenin Zirkonya Restorasyonlar İle Maskelenmesi

25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Diş Kaybı Olan Hastaların Protetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Raporu

25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Hastanın vertikal boyutunun arttırılması: İmplant destekli restorasyonun vaka sunumu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

Farkli Polisaj Işlemlerinin Rezin Matriks CAD/CAM Materyallerin Yüzey Morfolojilerine Etkisinin Karşilaştirilmasi

24. Uluslararasi Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir Dişhekimleri Odasi International Scientific Congress and Exhibition Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Water Sorption and Solubility of Nano-Hybrid and Polymer Infiltrated Ceramics: Effects of Finishing and Polishing

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Güncel Estetik Cad/Cam Materyallerinin Asınma Direnci

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Güncel Estetik CAD/CAM Materyallerinin Aşınma Direnci.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Comparison of Antagonist Wear Behaviour Against Current Esthetic CAD/CAM Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 September 1917 - 24 September 2017

Surface Treatment Effects on Bond Strength of Resin-Based CAD/CAM Fabricated Posts to Root Canal Dentin

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Effects of Finishing and Polishing Procedures on the Surface Microhardness of Polymer Based Restorative Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Bitirme Ve Cila Islemlerinin Polimer Yapılı Restoratif MateryallerinYüzey Mikrosertligine Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul, 21 - 24 September 2017

Restoring Severely Damaged Teeth with Endo-Crowns: Two Case Reports

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Aşırı harabiyet gösteren dişlerin endokronlar ile restore edilmesi: İki vaka raporu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

Wear Resistance of Current Esthetic CAD/CAM Materials

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

Fracture resistance of anterior post cores and endo crowns

20. Uluslararası Estetik Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Load bearing capacity of different framework materials and designs

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Bond strength of different resin cements to polymer Infiltrated resin and hybrid nano ceramic

20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Bond strength of fiber posts and short fiber reinforced composite to root canal dentin following cyclic loading

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Micro shear bond strength of different resin cements to novel ceramic glass polymer CAD CAM block materials

20th UAE International Dental Conference & Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Bond strength of fiber posts to root canal dentin following cyclic loading

20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition, Dubai, United Arab Emirates, 2 - 04 February 2016

Maksiller Defekti Bulunan Bir Hastanın Obturatör Protezi İle Tedavisi Vaka Raporu

22. Uluslararasi Turk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe makaslama bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu,Van, Türkiye, 4 - 07 September 2014

Farklı braket tiplerinin feldspatik seramiğe bağlanma dayanımları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 September 2014

Farklı yüzey işlemleri sonrası fiber postların ışık geçirgenliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 07 September 2014

Tam Dişsiz Alt Ve Üst Çenenin İmplant Destekli Sabit Ve Hareketli Protezlerle Tedavisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 October 2013

Doğru Konumlandırılmamış İmplantlara Sahip Tam Dişsiz Hastanın Hibrit Protezler İle Tedavisi Vaka Sunumu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslarası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 October 2013

İmplant Destekli Protetik Restorasyonlarda Görülen Komplikasyonlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslarası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 October 2013

Tam dişsiz alt ve üst çenenin implant destekli sabit ve hareketli protezlerle tedavisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 October 2013

Anterior bölgede estetik uygulamalar

TDB 19th International Dental Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Hatalı protetik planlamaya bağlı olarak oluşan komplikasyon Olgu sunumu

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Functional and esthetic rehabilitation of a patient with amelogenesis imperfecta

35th annual congress of European Prosthodontics Association, Bern, Switzerland, 29 September - 01 October 2011

Effect of platelet rich plasma on the outcome of early loaded dental implants A three year follow up study

35th annual congress of European Prosthodontics Association, Bern, Switzerland, 29 September - 01 October 2011

The effect of irradiation distances of light curing units on microhardness of resin composites

44th meeting of the IADR-Continental European Division (CED) with the Scandinavian Division and Israeli Division (NOF & ID), Munich, Germany, 9 - 12 September 2009

The effect of irradiation distances of curing units on microhardness of resin composites

Pan European Federation of the International Association for Dental Research, Munich, Germany, 20 - 23 September 2009

Ağız içerisindeki sıcaklık değişimlerinin dental restorasyonların başarısızlığındaki rolü

11th Aegean region chambers of dentists International scientific congress and exhibition, Muğla, Turkey, 24 - 26 April 2009

Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Post ve Zirkonyum Postlarda Sıcak Uyaranın Oluşturduğu Sıcaklık Dağılımı ve Isısal Streslerin Belirlenmesi

11th Aegean region chambers of dentists International scientific congress and exhibition, Muğla, Turkey, 24 - 26 April 2009

Effect of Light Curing Units and Modes on Cytotoxicity of Resin Core Systems

Pan European Federation-International Association for Dental Research (PEF-IADR) Conference, Londrina, Brazil, 10 - 12 September 2008

Effect of Light Curing Units and Tip Distance On Cytotoxicity of Resin Composites

32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association (EPA), Pecs, Hungary, 4 - 06 September 2008

Endodontik Tedavili Anterior Dişlerin Estetik Rehabilitasyonunda Zirkonyum Postlar Mı Cam Fiber Postlar Mı

Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği 16. Bilimsel Toplantısı, İzmir, Turkey, 14 - 16 June 2007

Mühendislik Biliminden Diş Hekimliğine Uzanan Yol Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi Ve Post Core Restorasyonlarda Kullanımı

Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği 16. Bilimsel Toplantısı, İzmir, Turkey, 14 - 16 June 2007

Chairside Anterior GFRC Resin Bridge A Case Report

11th Congress of BaSS, SARAY BOSNA, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2006

Effect Of Light Curing Type On Cytotoxicity Of DBAs

11th Congress of BaSS, SARAY BOSNA, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2006

Tooth Splinting With Direct Application Of GFRCs

11th Congress of BaSS, SARAY BOSNA, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2006

Belirgin Derecede Atrofik Maxiller Bölgedeki Diş Kaybının İmplant Destekli Sabit Protez ile Rehabilitasyonu Vaka Raporu

Türk Prostodonti İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2005

Books & Book Chapters

Diş ağartma işlemlerinin restoratif materyallerin mekanik, fiziksel ve optik özelliklerine etkileri

in: Protetik Materyaller ve Güncel Uygulamaları, Özdemir AK., Editor, Ankara: Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.88-96, 2020

Chapter 2: The Permanent Maxillary and Mandibular Premolar Teeth

in: Dental Anatomy, Bağdagül HELVACIOĞLU KIVANÇ, Editor, IntechOpen Limited, Londrina, pp.37-58, 2018

BÖLÜM 52: DİŞ DESTEKLİ DENTAL SABİT PROTEZLER BÖLÜM 53: RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE İMPLANTLAR BÖLÜM 55: POSTERİOR DENTİSYONDAKİ İMPLANTLAR

in: Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları Altıncı Baskı, Deniz Özbay Çetiner,Nurdan Özmeriç Kurtulmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.653-768, 2017