Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of Language Dominance of Turkish-Danish Speaking Students in Denmark on The Basis of Bilingualism

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, sa.194, ss.131-155, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Error Analysis: Approaches to Written Texts of Turks Living in the Sydney

International Education Studies, cilt.13, sa.2, ss.104, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019’xxda Yayımlanan Metinler Işığında Dede Korkut ve Dede Korkut Kitabı

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.11, sa.2, ss.7-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ YAZILI ANLATIM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

PALİMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, cilt.2, sa.3, ss.229-243, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Alman Türkleri Birliği

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.8, sa.1, ss.7-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Karadeniz Bölgesi nin 13 Yüzyıldaki Fatihi Kuştoğan Bey

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.7, sa.2, ss.9-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Düşünce Dünyasında Hz Ali

Turk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.60, ss.85-104, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877 1912 Yılları Arasında Kosova da Eğitim ve Öğretim

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.2, sa.3, ss.5-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaya Üstü Resim Rock Art Olarak Dağ Keçisi Elik ve Tarihi ALt Yapısı

” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], cilt.2, sa.2, ss.5-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.2, sa.1, ss.3-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemde Ninniler ile Matematik Öğretimi

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.2, sa.1, ss.353-362, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esatlı Köyü (Ordu -Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihi Alt Yapısı

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.1, sa.2, ss.3-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Yaylı Sazı Kemençe ve Dünya Kültürüne Etkisi

Turkish Studies, cilt.1, sa.1, ss.1143-1149, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tarihinin Ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler Petroglifler veYazılar

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.1, sa.1, ss.5-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kültüründe Destan ve Battal Gazi Destanı

Turkish Studies, cilt.1, sa.1, ss.97-139, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Gereklilik Kipleri ve İşlevdeşleri

TDAY-Belleten, cilt.2003, sa.1, ss.11-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon ve Yöresinde Kemençe

Karadeniz Araştırmaları, sa.4, ss.79-90, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyenin Bekçisi Türkçedir

Türk Yurdu, cilt.25, sa.210, ss.32-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon ve Yöresinde Serenderler

Erdem, cilt.14, sa.41, ss.99-118, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon ve Yöresinde Ahşap Camiler

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horan Kelimesi Üzerine

Belleten, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değirmen Kelimesi Üzerine

Türk Dili, sa.607, ss.209-213, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002 Yılı Türkçe Yılı Olmalıdır

Türk Yurdu, cilt.21, ss.125-127, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yılkı Kelimesi Üzerine

Türk Dili, sa.593, ss.538-541, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ordu Yöresinde Nakışlı Çoraplar

Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat,, sa.40, ss.48-52, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Giresun ve Ordu Yöresi Ağızları Üzerine

Türklük Bilimi Araştırmaları, sa.7, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEACHING TURKISH IN THE UNITED STATES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH PRACTICES, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Ağustos 2019, ss.111-128

Küreselleşme Sürescinde Türk Dünyası ve Türkçenin Güncel Sorunları

Elmlerarası İnteqrasiya: Linqvodidaktik, Linqvokulturoloji ve Psixolinqvistik Aspektler Beynelxalkq Elmi Konfreansın, Sumqayit, Azerbaycan, 19 Aralık 2019 - 20 Ocak 2020, cilt.5, ss.198-200

Osmanlı Ailesi Kökleri Ve Tartışmalar

XII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ /SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.12, ss.131-136

Türkiye, Avusturya ve Macaristan’daki Ana Dili Ders Kitaplarında Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.148-157

Avrupa Ortaokullarında Okutulan Ana Dili Ders Kitaplarında Türk İmgesi

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.139-147

TÜRKİYE, AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAKİ ANA DİLİ DERSKİTAPLARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.147-157

Oğuzname’xxde Geçen Türk Dili ile İlgili Konular

XIV. ULUSLARARASI BÜYÜKTÜRK DİLİ KURULTAYI, Baku, Azerbaycan, 26 Eylül - 27 Kasım 2019, ss.426-434

AVRUPA ORTAOKULLARINDA OKUTULAN ANA DİLİ DERSKİTAPLARINDA TÜRK İMGESİ

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.138-146

Mustafa Kemal’xxin SAmsun’xxa Çıktığı Günlerde Osmanlı Devleti’xxnde ve Karadeniz Bölgesi’xxnde Genel Durum

Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına 19 Mayıs Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, Samsun, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2019

Kaynaklar Işığında Dede Korkut Kitabı’xxnı Yeniden Değerlendirmek

III. İnternational Word of Turks Syposium of Social Sciences, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

Oğuznamelerde Yer Alan Türk Dili ile İlgili Konular

II. Uluslararası Dede Korkut Kltürü Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Kasım 2018, cilt.1, ss.117-123

KIRIM TATARLARININ EFSANE LİDERİ MUSTAFA ABDULCEMİLKIRIMOĞLUNUN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

I. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Dana ATa ve Dana Ata Oğuznamesi

v uluslararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.2, ss.403-405

Türk-Hint İlişkilerine Kısa bİr Bakış

Mahatma Gandhı İnternational Congress on Multidisilinary Studies, New Delhi, Hindistan, 25 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.32-43

Türk Düşünce Dünyasında Hint ve Hindistan

Mahatma Gandhı İnternational Congress on Multidisilinary Studies, nev Delhi, 25 Eylül - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.21-31

Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Oğuzlar Destanı ve Bu Destanın Türk Kültür Tarihi Açısından Önemi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, cilt.1, ss.2-13

Bayati’xxnin Cam-ı Cem-ayn Adlı Eseri ve Türk Tarihi Açısından Önemi

XI. Uluslararsı Türk Sanatı Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.505-511

Türkiye Türkçesinin Asya Ülkelrinde Öğretimi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, cilt.24, ss.540-558

Uygur Harfli Oğuz-name’xxnin Giriş Kısmındaki Eksiklikler Üzerine

I. Uuslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.15-20

Oğuz-name’xxye Göre Oğuz Kağan’xxın Avrupa’xxyı Fethi

XI. Uluslararası Trk Kültürü ve Sanatı Külltürel Mirsanı Koruma, Baranovichi, Belarus, 22 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.99-104

Tarih İçerisinde Türkçe ve Türk Kültürür

XI. Uluslararası Trk Kültürü ve Sanatı Külltürel Mirsanı Koruma, Baranovichi, Belarus, 22 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.287-290

Uygur Harfli Oğuzname’xxde Tarihi Unsurlar

VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.637-643

Almanya’xxda Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

II. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı Öğreimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 Nisan 2017, cilt.1

Ural Altay Dil Ailesi ve Japoncanın Trkçe ile Akrabalığı

Tokyo Submit, Tokyo, Japonya, 18 Eylül - 25 Nisan 2017

Tarih Boyunca Türk Japon İlişkileri

Tokyo Submit, Tokyo, Japonya, 18 - 25 Eylül 2017, cilt.1, ss.1-14

Türk Destanlarında Anara

V. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 Ekim - 14 Nisan 2016

Türkiye ve Finlandiya’xxda Ana Dili Öğretmeni Yetiştiren Programların Kabul Şartları Bakımından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.369-382

Güney Azerbaycan Halk Edebiyatında Laylaylar ve Nazlanmalar

IV. Uluslararası Türk Düyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.1, ss.630-648

Danşmend-Name’xxye Göre Çaka Bey

Uuslararası Çaka Bey Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 Mart 2017, cilt.1, ss.12-13

Türkçe Eserlerde Türk Moğol Akrabalığı

X.International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium, Ulan BAtur, MOĞOLİSTAN, 21 - 27 Eylül 2016, ss.11-19

Salttık name de Konya

VI Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.165-171

Osmanlı Dönemi Kaynakarında Gagauz Türkleri

V. International Turkic Art, History and Foklore Congress, Komrat, Moldova, 13 - 16 Nisan 2016, ss.149-156

Orta Karadeniz Bögesinde Sepet ve Sepetçilik

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Etkinlikleri, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Dede Korkut Destanı nın Türkiye Sınırları İçerisindeki Mirasları

III. Uluslararası Türk Dünyası Kltür Kongresi: Dede Korkut ve Trk Dünyası, İzmir, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015, ss.429-444

Merv den Viyana ya Oğuz Göçü ve Fettahoğulları Ailesi

Tarihte Adana ve Çukurova, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.489-514

Kazan İlçesine Bağlı Peçenek Mahallesi ve Tarihi Alt Yapısı

4.kazan Ulusulararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.763-772

Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitimi

International Journal Scientific Papers, Bansko, Bulgaristan, 16 - 18 Aralık 2016, ss.413-421

TÜRK DESTANLARINA GÖRE ORTA ARAS BÖLGESİ

Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu, Nahcivan, Azerbaycan, 17 - 19 Kasım 2016

Oğuzca Batı Türkçesinin Anadolu da Yazı Dili Haline Gelmesi

Azerbaycan Filologiyası İnkşafının Merhelesi, Baku, Azerbaycan, 02 Ekim 2016, ss.64-67

Oğuzname ye Göre Azerbaycan ın Oğuz Kağan Tarafından Fethi

III. Uluslararası Türk Dünyası araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.491-496

Müseyyeb name de Hz Hüseyin ve Kerbela

Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sepozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.433-444

Petroglyphs As a Source Of UralAltaic People s Languagei Hstory

Firsr International Scientific Conference, İştip, Makedonya, 18 - 19 Mart 2016, ss.155-161

Türklerin En Eski Tarihi Ulu Han Ata Bitigci

IV. Uluslararası Türk Sanatları, tarihi ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2015, ss.161-164

Dede Korkut un Türkiye deki Mirasları

Kitab-ı Dede Korkud ve Dnya Eposçuluk Enenesi Beynelhalk Konferansı, Sumqayit, Azerbaycan, 16 - 17 Aralık 2015, cilt.1, ss.15-31

Türklerin En Esk Tarihi Uu Han Ata Bitigci Kitabı

IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Konya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.12

Eski Türkiye Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumu ve Danişmendliler

Danişmendliler Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015, ss.33

Saltık Gazi Boşnaklar ve Bosna Hersek

2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.1, ss.177-200

Bahtiyar Vahapzade ve Türk Dili

Behtiyar Vahapzade ve Azerbaycan Filologiyasının Aktua Problemeri Mövzusundda Beynelxalk Elmi konferansı, Baku, Azerbaycan, 28 Ekim 2015, cilt.1

Merv den Viyana ya Oğu Göçü ve Fettahoğulları Örneği

1. Uluslar arası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2015, ss.10-11

Türk Dilinde ve Topluklarında Zaman Adlandırma Sorunu

II. Uluslar arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Almati, Kazakistan, 20 - 22 Mayıs 2015, cilt.1, ss.15-161

Okuma Kültürü Edinme ve Söz Varlığını Geliştirmede Sözlü Kültür Ürünlerinden Yararlanma

MEB Okuma Kültürü ve Söz Varlığını Geliştirilmesi Çalıştayı, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2010

The Essence of children s Educationn and Adapdation

Earupean Turks, Anvers, Belçika, 14 - 16 Mayıs 2009, ss.648-655

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Türk Dünyası Kültür Haritalarının Hazırlanması

6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, Kırgızistan, 25 - 28 Ekim 2008, cilt.1, ss.618-626

Selçuklu Öncesi Türkiye Türkleri ve Türkiye Türkçesi

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Ankara, Türkiye, 20 - 26 Eylül 2004, cilt.1, ss.697-723

Su Değirmenlerinin Müzelenmesi

Türkiye'de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2002, ss.148-163

Kitap & Kitap Bölümleri

Ulu Han Ata Bitiği

Ötüken, İstanbul, 2020

Tokat Masalları

Altınordu, Ankara, 2020

Türkçe Cümle Bilgisi

Altınordu, Ankara, 2020

Müseyyeb Gazi Destanı

Ötüken, İstanbul, 2020

DEDE KORKUT DESTANI

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019

Tokat’in Fethi

Altınordu, Ankara, 2019

Türklüğün Binlerce yıllık ANayasası

Ötüken neşriyat, İstanbul, 2018

Türkçe Sözcük Bilgisi

Altınordu, Ankara, 2018

Danişmend Gazi Destanı

Niksar Belediyesi, İstanbul, 2018

Hacıemiroğulları Beyliği

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2018

Anadolu’dan Türk Ninnileri

h yayınları, İstanbul, 2018

Gagauz Türkleri Dil, Tarih ve Kültürünün Temel Kaynakları

Prof. Dr. Alemdar Yalçın Armağanı, Gııyasettin Aytaş - Aliye Uslu Üstten, Editör, Akçağ, Ankara, ss.480-501, 2018

Halit Ziya Uşaklıgil’xxin Mensur Şiirlerinde Dil ve Üslup

Prof. Dr. Halim Seraslan’xxa Armağan, Dilek Ceren-Derya Yıldız, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.87-94, 2018

Satuk Buğra HAn Destanı

Ötüken, İstanbul, 2017

Orta Karadeniz Bölgesi’xxin 13. Yüzyıldaki Fatihii

TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN ASIRLK ÇINARI HALİL İNALCIK’xxA ARAĞAN, Mehmet Öz-Serhat Küçük, Editör, Türk Kültürünü ARaştıram Estitüsü, Ankara, ss.93-104, 2017

SARI SALTUK BOSNJACI BOSNA I HERCEGOVINA

Sarı Saltuk, M. Sedat Sert, Editör, Yunus Emre Enstitüsü, Sarejova, ss.9-34, 2017

Oğuz Kağan Destanı

Ötüken, İstanbul, 2016

Die Stechmücke Sivrisinek

Zwieebelzwerg Verlag, Willebadessen, 2016

Oğuzname İngiltere Nüshaları

h yayıları, İstanbul, 2016

Oğuz Kağan Destanı 2

Ötüken, İstanbul, 2016

Die Weinenden Tannenbaume Ağlayan Çamlar

Zwieebelzwerg Verlag, Willebadessen, 2016

Giriş-Sözlük

Giresun İli ve Yöresi Ağızları, , Editör, Giresun Valiliği, Giresun, ss.1-140, 2016

İşitme Engeli Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Kuram ve Uygulama Bağlamında Trkçe Öğretimi, Selahattin Dilidüzgün, Editör, Anı Yayınevi, İstanbul, ss.191, 2016

Petroglyphs as a Source od Ural-Altay Pople's Language

Atilla Jorma Armağanı, Erol Cihangir-Sevil İrevanlı, Editör, Doğu Kütüphanesi, Ankara, ss.195-200, 2016

Doğu Karadeniz Ağızlarında Ön Ses b-/ P- Ünsüzü ve Tarihi Derinliği

Prof Dr Tofiq Haciyev Kitabı, Bilgehane Atsız Gökdağ-Nazım Muradov, Editör, Akçağ, Ankara, ss.255-264, 2016

Gaguz Türkleri Dil, Tarih ve Kültürünün Temel Kaynakları

Hamdullah Suphi ve Gaguzlar, Mehmet Şahingöz Alper Alp, Editör, Türk Yurdu Yay., Ankara, ss.221-240, 2016

Şiire Adanmış Bir Ömür Ahmet Kaçar

Giresun Valiliği, İstanbul, 2015

Türkische Tiersagen für Kinder

Zwiebelzwerg Verlag, Willebbadessen, 2015

SARI SALTIK GAZİ

Trakya Üniversitesi yayını, İstanbul, 2015

Saltık Gazi Destanı Türkiye Türkçesi C 2

Tika - Uluslararası Kalkınma İşbirliği Derneği, İstanbul, 2013

Saltık Gazi Destanı Türkiye Türkçesi C 3

TİKA- Uluslararası Kalkınma ve İbirliği, İstanbul, 2013

Saltık Gazi Destanı Türkiye Türkçesi C I

TİKA-Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği, İstanbul, 2013

Saltık-name

SALTIK NAME Eski Türkiye Türkçsi C 2, , Editör, TİKA- Uluslararası Kakına ve İşbirliği, İstanbul, ss.245-402, 2013

Saltık-name

SALTIK NAE Eski Türkiye Türkçesi C 3, , Editör, TİKA-UKİD, İstanbul, ss.403-656, 2013

Saltık-name

SALTIK NAME Eski Türkiye Türkçesi C 1, , Editör, TİKA-Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği, İstanbul, ss.1-244, 2013

Türk Ninnilerinin Dili

Prof Dr Ahmet Bican ERCİLASUN Armağanı, , Editör, Akçağ, Ankara, ss.286-300, 2008

Türkische Sagen für Kinder

Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen, 2007

üÇÜNCÜ BÖLÜM

SALTIKNAME C 3, , Editör, DESTAN, Ankara, ss.403-988, 2007

İkinci Böşlüm

SALTIKNAME C 2, , Editör, Destan, Ankara, ss.245-401, 2007

Danişmend name

Akçağ, Ankara, 2004

Danişmen name Part Four Facsimile

Harvard University, Boston, 2002

Danişmend name Part Four Fascimile

Harvard Üniversity, Boston, 2002

Ordu İli ve Yöresi ağızları

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2001

Abdülvehhab Gazi’xxnin Destani Şahsiyeti

Hz. Peygamber’xxin Sancaktarı Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza ARkadaşlafrı, , Editör, Dilek Ofset, Sivas, ss.23-74, 1996