Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Biofilm formation on polystyrene and glass surface by Aeromonas species isolated from different sources

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol.41, no.6, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antimicrobial Evaluation of Indole-Containing Hydrazone Derivatives

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.66, pp.340-344, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of Listeria, Aeromonas, and Vibrio Species in Fish Used for Human Consumption in Turkey

JOURNAL OF FOOD PROTECTION, vol.73, no.2, pp.380-384, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Characterization of protein profiles of Aeromonas hydrophila and Aeromonas caviae isolates from fish

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.59, no.4, pp.147-150, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Occurence and susceptibility of motile Aeromonas spp of untreated well water

Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, vol.32, no.3, pp.151-157, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dondurma örneklerinde bazı mikroorganizmaların varlığı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.57, no.3, pp.165-170, 2002 (Other Refereed National Journals)

Ankarada tüketime sunulan kremalı pastaların mikrobiyolojik kalitenin araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-38, 2001 (Other Refereed National Journals)

Süt ve Bazı Süt Ürünlerinde Staphylococcus aureus ların Bulunma Sıklığı Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.379-382, 2001 (Other Refereed National Journals)

Pastörize sütlerde Bakteriyolojik kaliteyi belirleyen mikroorganizmalar açısından değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-38, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ankarada Tüketime Sunulan Kremalı Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.33-38, 2001 (Other Refereed National Journals)

Research on the quality of the cartoned and bottled pasteurized milk presenting to the consumption on Ankara

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.57, no.3, pp.171-176, 2000 (Other Refereed National Journals)

Dondurma Örneklerinde Bazı Mikroorganizmaların Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Research on the Microbiological Quality of the Pasteurized Milk Presenting to the Consumption on Ankara

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.57, no.3, pp.171-176, 2000 (Other Refereed National Journals)

Listeria monocytogenes Yersinia enterocolitica ve benzerlerinin Yersinia kristensenii Yersinia frederiksenii Yersinia intermedia çiğ sütlerden izolasyonu

TÜBİTAK Türk Tarım ve Hayvancılık (DOĞA), vol.23, no.4, pp.241-245, 1998 (Other Refereed National Journals)

Çiğ süt örneklerinde ring testi ile Brucella varlığının araştırılması

Gazi üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, vol.11, no.2, pp.393-400, 1998 (Other Refereed National Journals)

Çiğ sütlerde koliform grubu mikroorganizmaların dağılımı üzerine bir araştırma

GIDA, vol.23, no.4, pp.241-245, 1998 (Other Refereed National Journals)

Pastörize sütlerde üreyen Listeria monocytogenes e karşı hidrojen peroksitin etkisi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.27, pp.55-58, 1997 (Other Refereed National Journals)

Campylobacter lerin çiğ süt örneklerinde araştırılması

Gıda Sanayi ve Teknolojisi Dergisi, vol.47, pp.25-26, 1996 (Other Refereed National Journals)

162 kadın hastada vajen ve serviks mikrobiyal flora dağılımı ve enfeksiyon etkeni patojen mikroorganizmaların tanımı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.43, no.2, pp.137-156, 1986 (Other Refereed National Journals)

162 kadın hastanınvajen ve seviks lerinde bulunmuş olan gram diplokoklar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, vol.1, pp.137-143, 1986 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of light on biofilm formation of food pathogens

The Food Factor 1 Barcelona Conference, Barcelona, Spain, 02 November 2016

Çiğ süt ve peynir örneklerinden izole edilen Listeria türlerinde biofilm oluşumunun incelenmesi

1. Uluslararası turizm ve mikrobiyal gıda güvenliği kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016

Effects of exopolysaccharide (EPS) producing probiotics in experimental colitis

Clinical Nutrition, An International Journal Devoted to Clinical Nutrition and Metabolism, 23: 4, Featuring abstracts of the 26th Congress of ESPEN, Lisbon, Portugal, 12 - 14 September 2004