Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1993 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr), Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1979 - 1983 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Güneydoğu Anadolu Projesinde Şanlıurfa-Harran sulamasındaki su dağıtım sistemlerinde beton kaplama sorunları üzerine bir araştırma

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr)

 • 1987 Yüksek Lisans

  Madenşehri (Konya-Karaman) doğusundaki ponzataşının hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi (Yl) (Tezli)