Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimating the Properties of Ground-Waste-Brick Mortars Using DNN and ANN

CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES, cilt.118, sa.1, ss.207-228, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of mechanical properties of repair mortars containing high-volume fly ash and nano materials

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.54, sa.2, ss.261-270, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of concrete compressive strength using non-destructive test results

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.21, sa.4, ss.407-417, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF ENERGY ABSORPTION OF MACRO SYNTHETIC AND STEEL FIBER REINFORCED CONCRETES

REVISTA ROMANA DE MATERIALE-ROMANIAN JOURNAL OF MATERIALS, cilt.45, sa.2, ss.123-132, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF USABILITY OF ZEOLITE, FLY ASH AND WASTE GLASS MATERIALS IN PORTLAND COMPOSITE CEMENT PRODUCTION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.3, ss.491-499, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reduction of alkali-silica reaction expansion of mortars by utilisation of pozzolans

MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, cilt.65, sa.7, ss.441-447, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Porous clay bricks manufactured with rice husks

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.40, ss.390-396, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Nondestructive Testing Technique: Nail Penetration Test

ACI STRUCTURAL JOURNAL, cilt.109, sa.2, ss.245-252, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF ALKALI-SILICA REACTION EFFECTS OF ZEOLITIC TUFF ADDITION ON THE DIFFERENT AGGREGATES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.4, ss.803-809, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RESEARCH OF PESIMUM REACTIVE AGGREGATE RATIO OF THE PERLITE AGGREGATE WITH DIFFERENT METHODS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.4, ss.839-846, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of sea water on the properties of concrete with silica fume admixture

CEMENT WAPNO BETON, cilt.15, sa.1, ss.22-31, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF ZEOLITIC TUFF ADDITION RATIO AND SEA WATER ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES ON CEMENT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, sa.1, ss.145-153, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTS OF COARSE RECYCLED CONCRETE AGGREGATES ON CONCRETE PROPERTIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, sa.1, ss.183-189, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aggressive Environment Performance of Low Energy Cements Containing Fly Ash

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.34, sa.1, ss.19-29, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of Optimum Substitute Rate for Silica Fume in Fiber Concrete

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.23, sa.3, ss.729-735, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Investigation of the Effects of Calcite and Blast Furnace Slag in Self-Consolidating Concrete

Journal ofMaterials Sciences and Applications, cilt.2, sa.201, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of the Optimum Nano Materials Ratios in Production of High Performance Mortar

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.2, ss.327-332, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Investigation of Some Engineering Properties of Concrete Made With Recycled Aggregate in Different Ratios

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.1, ss.83-91, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Investigation of the Expanded Ability of Kalecik Ankara Clay Feature

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.3, ss.639-645, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geri Dönüşüm Agregalı Betonlarda Elastisite Modülünün Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.13-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C30 Sınıfı Atık Betonun Geri Dönüşüm Agregası Olarak Beton Üretiminde Kullanılabilirliği

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.46-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of the Fine Recycled Concrete Aggregates on the Concrete Propertis

International Journal Of Physical Sciences, cilt.6, sa.10, ss.2455-2461, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative study on the bond performance between rebar and structural lightweight pumice concrete with/without admixture

International Journal of the Physical Sciences, cilt.6, sa.14, ss.3437-3454, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Usability of Ahlat Stone (Ignimbrite) Waste as Stone Powder in Concrete

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.14, sa.3, ss.173-177, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation Of Mechanical Properties Used For Interlocking Concrete Pave Of Fly Ashes Gathered From Different Thermal Power Plants

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.13, sa.3, ss.99-105, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ham Perlit Agregalı Hafif Beton Özelliklerine Alternatif Genleştirilmiş Perlit Kullanımının Etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.13, sa.2, ss.159-163, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Karışım Oranlarında Üretilen Doğal Perlit Agregalı Hafif Betonların Su Çimento Üzerindeki Etkileri

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.13, sa.1, ss.55-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Compatibility of Cereal Straw With Hydration of Cement

The Journal of Solid Waste Technology and Management, cilt.35, sa.1, ss.1-6, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uçucu Küllerin Beton Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanımının Araştırılması

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-6, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BETON ÜRETİMİNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI ÇEŞİTİ VE ORANININ BELİRLENMESİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.829-835, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Çeşiti Ve Oranının Belirlenmesi

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., cilt.22, sa.4, ss.829-835, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bims agregası ile üretilen silis dumanı katkılı taşıyıcı hafif betonların konut üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması

e-Journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, cilt.2, sa.4, ss.295-304, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuğla Ununun Çımento da Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabılırlığı

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.9, sa.4, ss.325-329, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı tahribatsız deney metotlarının vakum uygulanmış betonların basınç dayanımlarının belirlenmesindeki performanslarının incelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.21, sa.1, ss.65-73, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis dumanının çelik lif ile birlikte kullanımının betonun özelliklerine etkisi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.20, sa.2, ss.211-215, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis dumanının çelik lifli betonun eğilme dayanımına etkisi

G. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, cilt.20, sa.2, ss.211-215, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Vacuum Processing on Strength and Surface Hardness Properties of Concrete

Journal Of Astm International, cilt.2, sa.2, ss.11870, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam ve çelik liflerin bazı beton özelliklerine etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.7, sa.4, ss.353-358, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahlat taşının ignimbrit bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin araştırılması

Gazi University Journal of Science, cilt.17, sa.4, ss.71-78, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silis duman ve süperakışkanlaştırıcı katkılı haçların özellikleri

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.159-168, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.7, sa.2, ss.169-178, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğik Yüzeyli Betonlara Farklı Kür Metotlarının Etkisi

Teknik Dergi, cilt.15, sa.2, ss.3229-3233, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çankırı-Korgun yöresi pembe andezit taşlarının mühendislik özelliklerinin araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.619-625, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vibrasyon süresinin betonun basınç dayanımına ve birim ağırlığına etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.5, sa.2, ss.185-193, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Silis dumanı kullanımının çimento priz başlama bitiş sürelerine etkisi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.4, sa.4, ss.55-60, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurşunlu Yöresi Siyah Andezitlerinin Parke Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Politeknik Dergisi,, cilt.3, sa.1, ss.39-43, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uçucu Külün Hafif Beton Yapı Elemanı Üretiminde Kullanımı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.15-23, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneydoğu Anadolu Projesinde Şanlıurfa Harran Sulamasındaki Su Dağıtım Sistemlerinde Beton Kaplama Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Ç. Ü. Fen Bilimleri Ens. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, cilt.6, sa.2, ss.35-50, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madenşehiri (Karaman) Doğusundaki Ponza taşı ile Üretilen Hafif Beton Dayanımına Uçucu Kül Oranının Etkisinin İncelenmesi

Doğa. Tr. J. of Engineering and Enviromental Sciences., sa.15, ss.283-295, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examination of Mortars Exposed to High Temperatures Containing Different Types of Aggregates

ISBS 2019 - 4th International Sustainable Buildings Symposium, Dallas/ Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.203-209

EVALUATION OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THEINTERLOCKING CONCRETE PAVES PRODUCED FLY ASH

3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.84-92

EFFECTS OF DIFFERENT AGGRESSIVE CONDITIONS ON CEMENTMORTARS CONTAINING RICE HUSK ASH

3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.78-83

YAPI İŞLERİ KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3ND INTERNATIONAL CONGRESS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, cilt.1, ss.28-29

Using Waste Concretes as Recycling Aggregate in Concrete Production and Sustainability

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.3-10 identifier

The Using Waste Concretes as RecyclingAggregate in Concrete Productionand Sustainability

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017), 15 - 17 Mart 2017

The Usability of Recycle Aggregate in the Concrete Production and Its Evaluation in Terms of Sustainability

2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.42-48

Effects Of Magnesium Sulfate Solution On Concrete Compressive Strength

2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.65-69

Effects Of Brick Dust On Cement Strength

2nd INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.70-74

Mineralojik Yapısı Farklı Agregalarla Üretilen Harçlarda Alkali Silis Reaksiyonu (ASR) Etkisinin İncelenmesi

Beton 2011 Hazır Beton Kongresi 20-22 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2011

The Bond Strength of Structural Lighweight Pumice Aggregate Concrete with without Silica Fume

Interational Balkans conference on challenges of civil engineering. BCCCE., Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2011

Tuğla Atıklarının Agresif Ortam Etkisindeki Çimento Harçlarına Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.121-124

Investigation of usability of Ahlat Stone ignimbrite waste as stone powder in concrete

International Sustainable Building Symposium, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.203-206 Creative Commons License

Mechanical Properties Of Mortars Effected By Alkali-Silica Reaction

Proceedings of the 1. International Conference on Concrete Technology, Tebriz, İran, 6 - 07 Kasım 2009

Epoksi Türünün Ankraj Performansına Etkisi

5. Uluslararası İeri Teknolojiler Sempozyumu, 13 - 15 Mayıs 2009

Geri Dönüşüm Agregalardan Üretilen Farklı Sınıflardaki Betonun Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (İats’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.2103-2106

Ankraj Donatı Türünün Ankral Performansına Etkisi

5. Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu, 13 - 15 Mayıs 2009

The properties of boron-modified active belite cement in alkali–silica reaction

The V. International Materials Symposium, Lisboa, Portekiz, 5 - 08 Nisan 2009

Yüksek Oranda Tuğla Unu Katkılı Harçların Taze ve Sertleşmiş Özellikleri

7th Industrial Minerals Symposium and Exhibition, Kuşadası/izmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2009

Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Atık Mermer Tozunun Etkisi

2.Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2007, ss.173-180

Beton Yollarda Alternatıf Bır Malzeme Vakumlu Beton

4. Uluslar Arası Ilerı Teknolojıler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.1132-1137

Çayırhan ve Soma B Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, Teknik Notlar, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2003

High technology usage for the quality control of concrete

3rd International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003, cilt.4, ss.342-354 Creative Commons License

Kerpiç Özelliklerini İyileştirme yönünde Bir Araştırma

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi, ODTÜ, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001

Kalker ve andezit taşunlarının betonun basınç dayanımına etkisi

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001, ss.205-217 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Beton ve Beton Teknolojisi

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

Yapı Malzemeleri2

seçkin yayınevi, Ankara, 2019

Yapı Malzemesi I (Malzeme Bilimi)

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019