Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

MATHEMATICAL MODELING FROM THE EYES OF PRESERVICE TEACHERS

REVISTA LATINOAMERICANA DE INVESTIGACION EN MATEMATICA EDUCATIVA-RELIME, vol.24, no.2, pp.121-150, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Mathematics teachers’ values about teaching mathematics

Studies in Educational Evaluation, vol.68, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Mathematics Anxiety and Beliefs of Turkish Pre-service Elementary Teachers

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.8, pp.2171-2186, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

COMPARING PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS' PREFERENCES REGARDING VALUES ABOUT MATHEMATICS TEACHING IN TURKEY AND GERMANY

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.13, no.1, pp.227-255, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Comparison of Turkish and German Mathematics Teachers' Values: A Gender Perspective

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.180-198, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Effect of Teacher Training Programs on Pre-service Mathematics Teachers' Beliefs towards Mathematics

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.2, pp.804-809, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Examining the Underlying Values of Turkish and German Mathematics Teachers' Decision Making Processes in Group Studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.1, pp.690-706, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Effect of German and Turkish Mathematics Teachers` Teaching Experiences on Mathematics Teaching Values: A Cross- Comparative Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.44, no.2, pp.232-252, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

MATHEMATICS EDUCATION VALUES QUESTIONNAIRE FOR TURKISH PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS: DESIGN, VALIDATION, AND RESULTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.9, no.3, pp.603-626, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Preservice mathematics teachers' concept images of polynomials

QUALITY & QUANTITY, vol.45, no.2, pp.391-402, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Turkish preservice mathematics teachers' mathematical values: Positivist and constructivist values

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, no.11, pp.1229-1235, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Teachers' views about ways of teaching mathematics

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.99-107, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Values in Turkish middle school mathematics textbooks

QUALITY & QUANTITY, vol.40, no.3, pp.331-359, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Values Conveyed through Distance Education in Geometry Courses during COVID-19

Journal of Theoretical Educational Science, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary Freshmen’s Mathematical Attitudes in Teaching Incorporating Free Problem Posing Activities

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.105-121, 2020 (National Refreed University Journal)

Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Anlamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri: SPUR Yaklaşımı

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.14, no.2, pp.1474-1503, 2020 (National Refreed University Journal)

Ortaöğretime Geçiş Sınavları Matematik Sorularının Matematiksel Yeterlikler Açısından İncelenmesi

Başkent University Journal of Education, vol.7, no.2, pp.363-374, 2020 (National Refreed University Journal)

Normative Aspects of Instructional Planning Activities of Mathematics Teacher Candidates

Acta Didactica Napocensia, vol.13, no.1, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Görev Oluşturma Durumlarının İncelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , vol.6, no.2, pp.210-239, 2020 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesine İlişkin Görüşleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), vol.6, no.1, pp.1-22, 2020 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Deneyimlerine Göre Matematiksel İnançlarının İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1102-1129, 2019 (Other Refereed National Journals)

Developing a Questionnaire to Evaluate Turkish Students’xx Mathematics Values and Prefences

Journal of Theoretical Educational Science, vol.12, no.4, pp.1142-1163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematiksel Problemler Aracılığıyla Eğitimsel Değerlerin Aktarımı: Kuramsal Bir Çalışma

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.1, pp.260-283, 2019 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Matematiksel İnançları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.215-237, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Role of Computer-Assisted Instruction in the Teaching of Probability

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.705-722, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examining Turkish Preservice Elementary Teachers’ Beliefs about the Nature and the Teaching of Mathematics

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.12, pp.125-135, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students Attitudes towards Geometry A Cross Sectional Study

International Journal for Studies in Mathematics Education, vol.5, no.1, pp.85-113, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preservice Mathematics Teachers Experiences about Function and Equation Concepts

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.7, no.2, pp.89-102, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish students’ perceptions regarding their mathematics teachers’ classroom practices

US-China Education Review, vol.7, no.12, pp.10-17, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Denklem Fonksiyon Ve Polinom Kavramlarını Anlamaları

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.1, pp.67-88, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Contributions of the Comprehension Tests to the Cognitive and Affective Development of Prospective Teachers: A Case Study

The Montana Mathematics Enthusiast, vol.6, no.3, pp.497-526, 2009 (Journal Indexed in ESCI)

Yetişkinler için Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Educational Sciences & Practice, vol.7, no.14, pp.251-269, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.2, no.1, pp.19-37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenleri nin Öğretimlerine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.741-757, 2008 (Other Refereed National Journals)

Mathematics Anxiety Questionnaire Development and Validation

Essays in Education, vol.23, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.295-312, 2008 (Other Refereed National Journals)

Matematik Okullarda Nasıl Öğretiliyor Öğrenci Görüşleri Bakımından

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.17-30, 2007 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Fen ve Teknoloji ile Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.52, pp.615-638, 2007 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretiminde Değerlerin Yeri

İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.11-19, 2007 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmenlerinin Etkileşim Düzeyleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.176-194, 2006 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Matematik Eğitiminde Problem Çözme Kuramsal Bir Çalışma

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.116-128, 2006 (Other Refereed National Journals)

Mathematics Educational Values of College Students Towards Function Concept

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, vol.2, no.1, pp.82-103, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.109-119, 2006 (Other Refereed National Journals)

Matematik ve fen bilgisi eğitiminde problem kurma ve uygulamaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.1-11, 2005 (Other Refereed National Journals)

Değişken Kavramı Üzerine

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.139-149, 2005 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometriye Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stillerine Göre Farklılığı

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.61-69, 2005 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

Eğitim Araştırmaları, vol.5, no.18, pp.41-56, 2005 (Other Refereed National Journals)

I Dereceden Denklemlerin Yorumlanması Eğitim Fakültesi 1 Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.197-205, 2005 (Other Refereed National Journals)

Öğe Gösterim Teorisi nin Bir Uygulaması Fonksiyon Kavramının Öğretimi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.287-297, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.217-230, 2004 (Other Refereed National Journals)

Matematiksel Düşüncenin Başlangıç Noktası Matematiksel Kavramlar

Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.9, pp.338-355, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Olarak Yazarken Kullandıkları Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.3, no.6, pp.175-192, 2004 (Other Refereed National Journals)

The Concept of Variable and Identification its Learning Difficulties

Educational Sciences: Theory & Practice, vol.4, no.1, pp.25-56, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğe Gösterim Teorisi nin İlköğretim Matematik Öğretimindeki Etkiliği

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.355-360, 2003 (Other Refereed National Journals)

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

SDÜ. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.6, pp.39-51, 2003 (Other Refereed National Journals)

Matematik Öğretimi nde Elektronik Tabloların Kullanımı

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.113-131, 2003 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Matematik Öğretiminde Proje Çalışmalarının Yeri Önemi ve Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.117-132, 2003 (Other Refereed National Journals)

ARCS Motivasyon Modeli nin Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Motivasyonlarına Etkisi

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.173-182, 2003 (Other Refereed National Journals)

Cebir Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, vol.24, pp.180-185, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematiksel Anlamayı Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (E-Conference) 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (E-Kongre), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, vol.1, no.1, pp.407-408

Matematik Öğretiminde İnsani Değerler: İlköğretim ve Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.791-794

Mathematical Values in The Posters Exhibited in School Corridors: Opinions of Mathematics Teachers

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Mathematics Educational Values Reflected by Preservice Mathematics Teachers in Their Mathematics Questions

ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), Hamburg, Germany, 3 - 06 September 2019

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematikselModellemeye Yönelik Görüşleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019) , Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve Örnek Uygulamalar

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS18), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Matematik Öğretiminde Değerler Eğitimi: İ̇nsani Değerlerin Aktarımı İ̇̇çin Kullanışlı Problem Örnekleri

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Past, Present and Future of Mathematics Education in Turkey

International Congress on Science and Education, 23 - 25 March 2018

How Can We Use Philosophy of Mathematics in Mathematics Education: Preservice Mathematics Teachers’ Perspectives

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018

Examination of decision-making skill in the context of critical situations

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, vol.48 Creative Commons License identifier

Mathematics Teachers’ Noticing of Students’ Thinking: The Context of Value

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, Krakow, Poland, 18 - 23 June 2017

An Examination of Values: Elementary mathematics Teacher Noticing Perspective

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transition, Cracow, Poland, 18 - 23 June 2017

Mathematics Teachers’ Noticing of Students’xx Thinking. The Context Value.

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transition, Cracow, Poland, 18 - 23 June 2017

Investigation Of Mathematical Thinking Styles According To Gender

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2024-2027

Değerler Eğitimi ve Matematik

Matematik Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi/Yarışması., Adıyaman, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.1

Determining mathematical thinking styles of preservice middle mathematics teachers

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2156-2159

Matematik Ögretmenlerinin Matematiksel Inançlarının Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi

2nd International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 June 2015

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel İnançlarının Belirlenmesi Ortaokul ve Lisede Görev Yapma Bakımından

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi Türkiye Perspektifi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana., Turkey, 4 - 06 September 2014

Farklı Öğrenme Ortamlarındaki Sosyal ve Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana., Turkey, 3 - 05 September 2014

Dede Y Baydoğdu B Buldur S 2014 Mayıs İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi Türkiye Perspektifi

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 May 2014

Uysal F Dede Y 2013 Investigating Preservice Elementary Teachers Mathematical Beliefs and Learning Preferences Kiel Germany

Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), 3 - 05 July 2013

Dede Y Baydoğdu B Buldur S 2013 Haziran Kıdemlerine Göre İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeyleri

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon., Turkey, 11 - 13 June 2013

Matematik Eğitimi Değerleri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki

11. Matematik Sempozyumu, Anadolu’da Matematik. Matder - Matematikçiler Derneği, Samsun., Turkey, 17 - 19 September 2012

Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterliği İle Matematik Eğitimi Değerleri Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul., Turkey, 12 - 14 September 2012

Dede Y Karakuş F 2012 Haziran Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Cinsiyet Perspektifi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde., Turkey, 12 - 14 June 2012

The Relationship between the Anxiety Level and the Beliefs about Teaching Mathematics of the Freshman Prospective Elementary Teachers

The 4th Congress of the Turkish World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan., 3 - 05 July 2011

The Relationship between the Beliefs about the Nature and Teaching of Mathematics of the Prospective Elementary Teachers

The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), 3 - 05 July 2011 identifier

Preservice mathematics teachers values toward their mathematics teaching Oldenburg Germany

43rd. Annual International Conference on Mathematics Education, 9 - 11 March 2009

Values of German and Turkish mathematics teachers towards mathematics and its teaching

Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Munster, Germany., 12 - 14 November 2008

Matematik Öğretmeni Adaylarının Oluşturmacı Yaklaşıma İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları

Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV-“Yapılandırmacılık ve Öğretmen”.Tevfik Fikret Okulları, Ankara., Turkey, 13 - 15 November 2007

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi Poster bildiri

I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, Ankara., Turkey, 12 - 14 November 2007

Matematik Bilgisinin Doğası ve Ölçülmesi Panel

6. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri. TOBB Etü Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 7 - 09 November 2007

İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Motivasyon Stratejileri ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Poster bildiri

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat., Turkey, 18 - 20 September 2007

Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Bilişsel Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri Arasındaki İlişki

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat., Turkey, 11 - 13 September 2007

Matematik Başarısı İçsel ve Dışsal Motivasyonun Etkisi

II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya., Turkey, 16 - 18 July 2007

Matematik Ev Ödevlerini Yapmada İçsel Motivasyonun Rolü

II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya., Turkey, 10 - 12 July 2007

Matematik öğretmenlerin kendilerini geliştirme düzeyleri Poster bildiri

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara., Turkey, 12 - 14 September 2006

Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Duyuşsal Özelliklerinin Belirlenmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara., Turkey, 7 - 09 September 2006

Examining of Interaction Levels of High and Middle School Mathematics Teachers in Turkey

3rd International Conference on the Teaching of Mathematics (ICTM), Istanbul, Turkey., 6 - 08 June 2006

Matematik Okullarda Nasıl Öğretiliyor Öğrenci Görüşleri Bakımından

Matematik Sempozyumu, Sergileri ve Şenliği, Matematik Etkinlikleri, Milli Kütüphane Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 10 - 12 May 2006

Matematik Öğretmenleri nin Öğretimlerine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey., 9 - 11 May 2006

Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara., Turkey, 17 - 19 April 2006

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Araç Gereç Kullanımına ve Değerine İlişkin Görüşleri

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt II, 1029- 1032, (Poster sunumu), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28- 30 Eylül, Denizli., Turkey, 19 - 21 September 2005

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Matematik ve Fen Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi Problem Çözme ve Problem Kurma Etkinlikleri Bakımından

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt II, 437- 441, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28- 30 Eylül, Denizli., Turkey, 13 - 15 September 2005

Denklemler in Yorumlanması Eğitim Fakültesi 1 Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt II, 544- 548, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul., Turkey, 14 - 16 September 2004

Öğrencilerin Cebir e Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları Matematik Öğretmen Adayları nın Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri (CD olarak basıldı).İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya., Turkey, 13 - 15 July 2004

Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Olarak Yazarken Kullandıkları Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi

Matematik Etkinlikleri 2004, Matematik Sempozyumu ve Sergileri’nde sunulan bildiri (http://www.matder.org.tr sayfasında yayımlandı).Milli Kütüphane Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 11 - 13 May 2004

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

XII.Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt IV, 2265- 2278, Belek, Antalya., Turkey, 14 - 16 October 2003

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt II, 962- 968, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara., Turkey, 13 - 15 September 2002

Books & Book Chapters

Ondalıklar, Yüzde ve Ondalıklarla Hesaplama Kavramlarının Gelişimi

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.405-434, 2021

Probleme Dayalı Derste Planlama

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.55-82, 2021

Oranlar, Orantılar ve Orantısal Akıl Yürütme

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.435-459, 2021

Çarpma ve Bölme için Stratejilerin Geliştirilmesi

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.273-298, 2020

21. Yüzyılda Matematik Öğretimi

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-12, 2020

Toplama ve Çıkarma için Stratejiler Geliştirme

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.238-272, 2020

Title The Mentoring Based on Many-Facet Rasch Analysis in Evaluating Mathematical Modelling Tasks

in: Championing Cutting-Edge 21st Century Mentoring and Learning Models and Approaches, Tasos Barkatsas, Tricia McLaughlin, Editor, Brill Sense, Leiden, pp.104-120, 2020

M atematik Eğitiminde Etkinliklere Genel Bakış

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler Ve Uygulamaları, DEDE YÜKSEL,DOĞAN MUHAMMED FATİH,ASLAN TUTAK FATMA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.3-16, 2020

Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Öğretim Ortamlarında Uygulanması ve Yansımaları

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel Dede, Muhammed Fatih Doğan, Fatma Aslan-Tutak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.269-289, 2020

Why Mathematics Is Valuable for Turkish, Turkish Immigrant and German Students? A Cross-Cultural Study

in: Values and Valuing in Mathematics EducationScanning and Scoping the Territory, Clarkson, Philip, Seah, Wee Tiong, Pang, JeongSuk, Editor, Springer International Publishing, Hamburg, pp.143-156, 2019

The Elementary Mathematics Teachers’ Values UnderlyingTeacher Noticing: The Context of Polygons

in: Values and Valuing in Mathematics Education, Clarkson Philip, Seah Wee Tiong, Pang JeongSuk, Editor, Springer, pp.209-222, 2019

The Elementary Mathematics Teachers’ Values UnderlyingTeacher Noticing: The Context of Polygons

in: Values and Valuing in Mathematics EducationScanning and Scoping the Territory, Philip Clarkson · Wee Tiong Seah ·JeongSuk Pang, Editor, Springer, pp.209-222, 2019

Matematikte İspat: Önemi, Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi

in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar Matematikte İspat Önemi Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi, -Zembat, İ.Ö., Özmantar, F., Bingölbali,E.;Delice,A., Şandır,H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.15-35, 2015