Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Değişken Kavramı Üzerine

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.13, no.1, pp.139-149, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparing Mathematics Educational Values of Turkish and South Korean Students using a Two-Step Cluster Analysis

29th International Conference on Mathematical Views (MAVI29), Vercelli, Italy, 19 - 22 September 2023

Mathematics education philosophies of mathematics teacher educators (the Best Poster Award)

13th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 13), Budapest, Hungary, 6 - 11 July 2023

Matematiksel Görev Türlerinin Karşılaştırılması: Sullivan vd. (2013) ile Liljedahl (2020) Örneği.

3rd International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL 2023), Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023

Türkiye'de Matematiksel Soyutlamayla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

X. International Eurasian Educational Research Congress, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 June 2023

Matematik öğretmenlerinin derslerini işlerken öğrencilerinin öğrenme stillerini dikkate alma durumları

13. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2022

Cebirsel Düşünme Temalı Lisansüstü Tezlerin Karakterizasyonu

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi- II, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2022

Cebirsel Düşünme Temalı Lisansüstü Tezlerin Karakterizasyonu

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-II, 16 November 2022

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Zihniyetlerinin Belirlenmesi: Boylamsal Araştırma

2. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi / 2nd International Graduate Studies Congress (IGSCONG’22), Turkey, 11 - 13 June 2022, vol.1, pp.765-766

İnsani Değerler ve Matematik Eğitimi Entegrasyonu: İlköğretim ve Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021

Matematiksel Anlamayı Geliştirme Etkinlikleri ve Örnekleri

XIV. Uluslararası Eğitim Etkinlikleri, Çanakkale, Turkey, 27 October 2021

Türkiye’deki Ulusal Sınavlarda ve PISA’da Genel Eğitimsel Değerler

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 October 2021

Matematiksel Anlamayı Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (E-Conference) 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (E-Kongre), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, vol.1, no.1, pp.407-408

Matematik Öğretiminde İnsani Değerler: İlköğretim ve Lise Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.791-794

Mathematical Values in The Posters Exhibited in School Corridors: Opinions of Mathematics Teachers

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 2019

Mathematics Educational Values Reflected by Preservice Mathematics Teachers in Their Mathematics Questions

ECER 2019 (Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future), Hamburg, Germany, 3 - 06 September 2019

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının MatematikselModellemeye Yönelik Görüşleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2019 (UBEK2019) , Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sosyal Bilimlerde Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve Örnek Uygulamalar

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS18), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

Matematik Öğretiminde Değerler Eğitimi: İ̇nsani Değerlerin Aktarımı İ̇̇çin Kullanışlı Problem Örnekleri

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018

Past, Present and Future of Mathematics Education in Turkey

International Congress on Science and Education, 23 - 25 March 2018

How Can We Use Philosophy of Mathematics in Mathematics Education: Preservice Mathematics Teachers’ Perspectives

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018

Examination of decision-making skill in the context of critical situations

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, vol.48 Creative Commons License identifier

Mathematics Teachers’ Noticing of Students’xx Thinking. The Context Value.

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transition, Cracow, Poland, 18 - 23 June 2017

Mathematics Teachers’ Noticing of Students’ Thinking: The Context of Value

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, Krakow, Poland, 18 - 23 June 2017

An Examination of Values: Elementary mathematics Teacher Noticing Perspective

The 3rd Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transition, Cracow, Poland, 18 - 23 June 2017

Investigation Of Mathematical Thinking Styles According To Gender

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2024-2027

Değerler Eğitimi ve Matematik

Matematik Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi/Yarışması., Adıyaman, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.1

Determining mathematical thinking styles of preservice middle mathematics teachers

The 26th International Congress on Educational Sciences (ICES), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2156-2159

Matematik Ögretmenlerinin Matematiksel Inançlarının Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi

2nd International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 June 2015

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel İnançlarının Belirlenmesi Ortaokul ve Lisede Görev Yapma Bakımından

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi Türkiye Perspektifi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana., Turkey, 4 - 06 September 2014

Farklı Öğrenme Ortamlarındaki Sosyal ve Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana., Turkey, 3 - 05 September 2014

Uysal F Dede Y 2013 Investigating Preservice Elementary Teachers Mathematical Beliefs and Learning Preferences Kiel Germany

Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), 3 - 05 July 2013

Dede Y Baydoğdu B Buldur S 2013 Haziran Kıdemlerine Göre İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeyleri

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon., Turkey, 11 - 13 June 2013

Matematik Eğitimi Değerleri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki

11. Matematik Sempozyumu, Anadolu’da Matematik. Matder - Matematikçiler Derneği, Samsun., Turkey, 17 - 19 September 2012

Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterliği İle Matematik Eğitimi Değerleri Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul., Turkey, 12 - 14 September 2012

Dede Y Karakuş F 2012 Haziran Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Cinsiyet Perspektifi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde., Turkey, 12 - 14 June 2012

The Relationship between the Anxiety Level and the Beliefs about Teaching Mathematics of the Freshman Prospective Elementary Teachers

The 4th Congress of the Turkish World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan., 3 - 05 July 2011

The Relationship between the Beliefs about the Nature and Teaching of Mathematics of the Prospective Elementary Teachers

The 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), 3 - 05 July 2011 identifier

Preservice mathematics teachers values toward their mathematics teaching Oldenburg Germany

43rd. Annual International Conference on Mathematics Education, 9 - 11 March 2009

Values of German and Turkish mathematics teachers towards mathematics and its teaching

Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Munster, Germany., 12 - 14 November 2008

Matematik Öğretmeni Adaylarının Oluşturmacı Yaklaşıma İlişkin Düşünceleri ve Uygulamaları

Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV-“Yapılandırmacılık ve Öğretmen”.Tevfik Fikret Okulları, Ankara., Turkey, 13 - 15 November 2007

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi Poster bildiri

I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, Ankara., Turkey, 12 - 14 November 2007

Matematik Bilgisinin Doğası ve Ölçülmesi Panel

6. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri. TOBB Etü Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 7 - 09 November 2007

İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Motivasyon Stratejileri ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Poster bildiri

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat., Turkey, 18 - 20 September 2007

Lise Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Bilişsel Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri Arasındaki İlişki

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpasa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat., Turkey, 11 - 13 September 2007

Matematik Başarısı İçsel ve Dışsal Motivasyonun Etkisi

II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya., Turkey, 16 - 18 July 2007

Matematik Ev Ödevlerini Yapmada İçsel Motivasyonun Rolü

II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya., Turkey, 10 - 12 July 2007

Matematik öğretmenlerin kendilerini geliştirme düzeyleri Poster bildiri

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara., Turkey, 12 - 14 September 2006

Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Duyuşsal Özelliklerinin Belirlenmesi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara., Turkey, 7 - 09 September 2006

Examining of Interaction Levels of High and Middle School Mathematics Teachers in Turkey

3rd International Conference on the Teaching of Mathematics (ICTM), Istanbul, Turkey., 6 - 08 June 2006

Matematik Okullarda Nasıl Öğretiliyor Öğrenci Görüşleri Bakımından

Matematik Sempozyumu, Sergileri ve Şenliği, Matematik Etkinlikleri, Milli Kütüphane Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 10 - 12 May 2006

Matematik Öğretmenleri nin Öğretimlerine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey., 9 - 11 May 2006

Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara., Turkey, 17 - 19 April 2006 Sustainable Development

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Araç Gereç Kullanımına ve Değerine İlişkin Görüşleri

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt II, 1029- 1032, (Poster sunumu), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28- 30 Eylül, Denizli., Turkey, 19 - 21 September 2005

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Matematik ve Fen Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi Problem Çözme ve Problem Kurma Etkinlikleri Bakımından

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt II, 437- 441, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28- 30 Eylül, Denizli., Turkey, 13 - 15 September 2005

Denklemler in Yorumlanması Eğitim Fakültesi 1 Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Cilt II, 544- 548, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul., Turkey, 14 - 16 September 2004

Öğrencilerin Cebir e Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları Matematik Öğretmen Adayları nın Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri (CD olarak basıldı).İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya., Turkey, 13 - 15 July 2004

Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Olarak Yazarken Kullandıkları Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi

Matematik Etkinlikleri 2004, Matematik Sempozyumu ve Sergileri’nde sunulan bildiri (http://www.matder.org.tr sayfasında yayımlandı).Milli Kütüphane Konferans Salonları, Ankara., Turkey, 11 - 13 May 2004

Değişken Kavramının Öğretimi Harf Sembollerin Farklı Kullanımları

XII.Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt IV, 2265- 2278, Belek, Antalya., Turkey, 14 - 16 October 2003

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Değişken Kavramının Öğrenimindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Cilt II, 962- 968, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara., Turkey, 13 - 15 September 2002

Books & Book Chapters

Gifted Students’ Mathematics Educational and Socio-Cultural Values in the Decision-Making Process through STEM Tasks

in: Educating Gifted, Talented, Creative and Dissimilar Learners Imagining the Future , Tasos Barkatsas, Editor, Brill, Leiden , Amsterdam, pp.36-63, 2022

Ondalıklar, Yüzde ve Ondalıklarla Hesaplama Kavramlarının Gelişimi

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.405-434, 2021

Oranlar, Orantılar ve Orantısal Akıl Yürütme

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.435-459, 2021

21. Yüzyılda Matematik Öğretimi

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-12, 2021

Çarpma ve Bölme için Stratejilerin Geliştirilmesi

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.273-298, 2021

Probleme Dayalı Derste Planlama

in: Elementary and Middle School Mathematics:Teaching Developmentally, Prof. Dr. Soner Durmuş, Editor, Nobel, Ankara, pp.55-82, 2021

Toplama ve Çıkarma için Stratejiler Geliştirme

in: İlkokul ve Ortaokul Matematiği Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Soner Durmuş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.238-272, 2021

Teachers’ Mathematical Language Skills in the Context of Authentic Assessment

in: Authentic Assessment and Evaluation Approaches and Practices in a Digital Era: A Kaleidoscope of Perspective, Barkatsas, Tasos, McLaughlin, Tricia, Editor, Brill Sense, Amsterdam, pp.116-141, 2021

Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin Öğretim Ortamlarında Uygulanması ve Yansımaları

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel Dede, Muhammed Fatih Doğan, Fatma Aslan-Tutak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.269-289, 2020

M atematik Eğitiminde Etkinliklere Genel Bakış

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler Ve Uygulamaları, DEDE YÜKSEL,DOĞAN MUHAMMED FATİH,ASLAN TUTAK FATMA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.3-16, 2020

Title The Mentoring Based on Many-Facet Rasch Analysis in Evaluating Mathematical Modelling Tasks

in: Championing Cutting-Edge 21st Century Mentoring and Learning Models and Approaches, Tasos Barkatsas, Tricia McLaughlin, Editor, Brill Sense, Leiden, pp.104-120, 2020

Why Mathematics Is Valuable for Turkish, Turkish Immigrant and German Students? A Cross-Cultural Study

in: Values and Valuing in Mathematics EducationScanning and Scoping the Territory, Clarkson, Philip, Seah, Wee Tiong, Pang, JeongSuk, Editor, Springer International Publishing, Hamburg, pp.143-156, 2019

The Elementary Mathematics Teachers’ Values UnderlyingTeacher Noticing: The Context of Polygons

in: Values and Valuing in Mathematics EducationScanning and Scoping the Territory, Philip Clarkson · Wee Tiong Seah ·JeongSuk Pang, Editor, Springer, pp.209-222, 2019

The Elementary Mathematics Teachers’ Values UnderlyingTeacher Noticing: The Context of Polygons

in: Values and Valuing in Mathematics Education, Clarkson Philip, Seah Wee Tiong, Pang JeongSuk, Editor, Springer, pp.209-222, 2019

Matematikte İspat: Önemi, Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi

in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar Matematikte İspat Önemi Çeşitleri ve Tarihsel Gelişimi, -Zembat, İ.Ö., Özmantar, F., Bingölbali,E.;Delice,A., Şandır,H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.15-35, 2015

Matematik Öğretmenleri Konseyi Standartlarıyla Matematik Öğretimi

in: Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally Chapter 1, Durmuş, Soner, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-12, 2013