Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An analytical analysis of Turkish digital forensics

DIGITAL INVESTIGATION, cilt.25, ss.55-69, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Digital forensics: An Analytical Crime Scene Procedure Model (ACSPM)

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.233, ss.244-256, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

XML-BASED AUTOMATIC TEST DATA GENERATION

COMPUTING AND INFORMATICS, cilt.27, sa.4, ss.681-698, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A method for database independent application software development Veri̇tabani baǧimsiz uygulama yazilimi geli̇ştii̇ rme yöntemi̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.22, sa.1, ss.163-174, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Client's cache updating using idle time of clients in relational database management systems

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.23, sa.1, ss.329-341, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WEB DESTEKLİ DERS ÇALIŞTIRICI TASARIMI

CytoJournal, cilt.5, sa.2, ss.84-88, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LINUX TABANLI SUNUCULARDA VE KABLOSUZ AĞLARDA SİBER SALDIRILARIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.89-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WEB TABANLI VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Tübav Bilim Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ KULLANARAK GERÇEK ZAMANLI ARAÇ TESPİTİ

Tübav Bilim Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kritik Altyapı Operatörleri İçin Görüntü İşleme Tabanlı Bir Yorgunluk tespit ve Uyarı Sistemi.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi., cilt.6, sa.1, ss.35-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HANEHALKI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Tübav Bilim Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital oyunların eğitim seviyelerine göre kullanılma durumları

TÜBAV Bilim Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors on Smart Grids Energy Systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.6, sa.4, ss.1588-1592, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA İNTERNETİN BİLİNÇLİ GÜVENLİ KULLANIMININ ARTIRILMASI

TÜBAV BİLİM DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Sunucularda Yedeklemenin Kolaylaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.1, sa.1, ss.9-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ipv6’da Güvenlik Açıklarına Genel Bir Bakış

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.16, sa.3, ss.119-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Güvenli İnternet Kullanımı

Tübav Bilim Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.1-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wireless network security: comparison of WEP (Wired Equivalent Privacy) mechanism, WPA (Wi-Fi Protected Access) and RSN (Robust Security Network) security protocols

e-Forensics '08: Proceedings of the 1st international conference on Forensic applications and techniques in telecommunications, information, and multimedia and workshop, ss.1-6, 2008 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Application of Bernstein and pattern recognition methods for speech command recognition

Journal of Applied Sciences, cilt.7, sa.20, ss.3063-3068, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

(DynaDBEdit): Dynamic database textbox field and validator for web and application software

Journal of Applied Sciences, cilt.7, sa.1, ss.91-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

How to select the best method for database applications, database independent platform or not?

Journal of Applied Sciences, cilt.7, sa.1, ss.127-131, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Bilgisayar ortamında sesli komutları tanıma: örüntü tanıma yöntemi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.45-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Sınav ve Kimlik Algılama Sistemi

Endüstriyel sanatlar Eğitim fakültesi dergisi, cilt.14, ss.36-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli

The Turkihs Journal Of Educational Technology (TOJET), cilt.4, sa.1, ss.107-113, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Artificial neural network based modeling of injection pressure in diesel engines

WSEAS Transactions on Computers, cilt.5, sa.3, ss.1538-1544, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Amaçlı bilgisayar yazılımlarında ekran tasarımı

Milli Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.144, ss.74-79, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir Eğitim ortamı olarak Internet

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.10-16, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deep Learning Based Vehicle Detection From Aerial Images

19TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONSDECEMBER 14-17, 2020 MIAMI, FLORIDA, Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Aralık 2020 Creative Commons License

Targets of Countries in Renewable Energy

9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2020, Glasgow, İngiltere, 27 - 30 Eylül 2020, ss.394-398 identifier

Impacts of renewable energy resources in smart grid

IEEE 8th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid’20), Paris, Fransa, 17 - 19 Haziran 2020, ss.183-188 identifier identifier

Investigation of Factors Affecting Ownership the Household Informatics Equipment with CHAID Algorithm

THE 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING APPLICATIONS (ICMLA 2019), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Aralık 2019 identifier

Impact of wind speed and humidity on the performance of photovoltaic module

IEEE 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA’19), Brasov, Romanya, 3 - 06 Kasım 2019, ss.229-233

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının İncelenmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (İCİTS2019), 2 - 04 Mayıs 2019

Resim İş Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynadıkları Platformların Dağılımı ve Oynama Sıklıkları

6.Uluslararası Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES2018), 12 - 14 Eylül 2018, ss.15-19

Current Issues in Renewable Energy

Innovative Symossium on Surface Engineering, Kumamoto, Japonya, 15 - 17 Mart 2018, ss.16-19

A Fuzzy Controller for Stabilization of Asynchronous Machine

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Paris, Fransa, 14 - 17 Ekim 2018, ss.1369-1373 identifier identifier

Estimating the Effect of Structural Damage On The Flight By Using Machine Learning

17th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (IEEE ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Aralık 2018, ss.1333-1337 identifier identifier

Comparative Study between CSP and CPV as Two Energy Systems

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Paris, Fransa, 14 - 17 Ekim 2018, ss.1380-1383 identifier identifier

Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2017), Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Very-Short Term Modeling of Global Solar Radiation and Air Temperature Data Using Curve Fitting Methods

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) 2017, 5 - 08 Kasım 2017 identifier identifier

Special session 1: Public awareness and education for renewable energy and systems

2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), San Diego, CA, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Kasım 2017

The problems faced in teacher appointment to the information fields of the vocational and technical secondary education institutions (MTOK)

The problems faced in teacher appointment to the information fields of the vocational and technical secondary education institutions (MTOK), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

CLASSIFICATION OF ECG ARRHYTHMIA WITH MACHINE LEARNING TECHNIQUES

16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Cancun, Meksika, 18 - 21 Aralık 2017, ss.546-549 identifier identifier

Improvement of Intrusion Detection Systems for Critical Infrastructures

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1145-1149 identifier identifier

Implementation of Unit Commitment Algortihm A Comprehensive Droop Control Technique to Retain Microgrid Stability

Int Conference on Renewable Energy Research and Appications, Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1074-1079

Mesleki ve Teknik Eğitimde Europass Uygulamalarında Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

UMYOS2016 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, Sırbistan, 18 - 20 Mayıs 2016

Cyber Security Policies

International Cyber Security Workshop and Certificate Program, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016

New Threats of Smart Grids and Preventions

International Smart Grid Workshop and Certificate Program (ISGWCP), Istanbul, Turkey, Türkiye, 21 - 25 Mart 2016

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors On Smart Grids Energy Systems

Smart Grid Workshop (İstanbul Gelişim University), İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Mart 2016

Implementation of Unit Commitment Algorithm: A Comprehensive Droop Control Technique to Retain Microgrid Stability

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1074-1079 identifier identifier

ANALYSIS FOR STATUS OF THE ROAD ACCIDENT OCCURANCE AND DETERMINATION OF THE RISK OF ACCIDENT BY MACHINE LEARNING IN ISTANBUL

15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Aralık 2016, ss.426-430 identifier identifier

Multi Time Series and Time Scale Modeling for Wind Speed and Wind Power Forecasting Part II Medium Term and Long Term Application

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS, Palermo, İtalya, 22 - 25 Kasım 2015, ss.215-220

Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8th International Conference On Information Security and Cryptology, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015

Türkiye de e Dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015), Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015

Sosyal Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Farkındalığı

9th International Computer Education and Instructional Technology Symposium – ICITS 2015, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

An analytical analysis of national digital forensics

The 3rd International Symposium on digital forensics and security, Elazığ, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2015

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security., Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2015, ss.70-78

Improving and early warning system to prediction of student examination achievement

Machine learning and applications (ICMLA), Detroit, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Aralık 2014

Multi-Time Series and -Time Scale Modeling for Wind Speed and Wind Power Forecasting Part II: Medium-Term and Long-Term Applications

4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Palermo, İtalya, 22 - 25 Kasım 2015, ss.215-220 identifier identifier

Statistical Scenarios for Demand Forecast of a High Voltage Feeder: A Comparative Study

IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications ICMLA, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Aralık 2015, ss.1056-1061 identifier identifier

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Improving an Early Warning System to Prediction of Student Examination Achievement

13th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Aralık 2014, ss.568-573 identifier identifier

Matlab/GUI based basic design principles of PID controller in AVR

Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2013 - 17 Mayıs 2103 identifier

A Web Based Real Time Industrial Energy Monitoring System

Fourth International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1713-1716

Co Simulation Study on BLDC Motor Drive System Based on Multisim and LabVIEW

4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2013 - 17 Mayıs 2014 identifier

System Identification and Control of an Wound Rotor AC Induction Machine for Wind Turbine

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, İspanya, 20 - 23 Ekim 2013, ss.1053-1057 identifier identifier

The Estimation of Students' Academic Success by Data Mining Methods

12th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Aralık 2013, ss.535-539 identifier identifier

Optimization of operating conditions of photovoltaic systems: A case study

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Optimization o f operating conditions of photovoltaic Systems a case study

International Conference on renewable energy research and applications, 12 - 14 Kasım 2012

FPGA based parallel connection system of separate voltage sources

Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2012 International Conference on, 11 - 13 Kasım 2012 identifier

POSITION CONTROL of a DC MOTOR USED in SOLAR PANELS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

11th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Aralık 2012, ss.487-492 identifier identifier

FPGA Based Parallel Connection System of Separate Voltage Sources

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Comparison of Clasification techniques used in machine learning as applied on vocational guidance data

10 th international Conference Machine Learning and Applications, bedhesta, Washington, USA, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Aralık 2011

An Agglomerative Hierarchical Clustering Tool for Renewable Energy Sources

POWERENG2011 III International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, İspanya, 11 - 13 Mayıs 2011 identifier

Determination of vocational fields with machine learning algorithm

9. International conferences on machine learning and application, Washington, Kiribati, 12 - 14 Aralık 2010 identifier

Wireless Network Security Comparison of WEP Wired Equivalent Privacy Mechanism WPA Wi Fi Protected Access and RSN Robust Security Network Security Protocols

First International Conference on Forensic Applications and Techniques in Telecommunications, Information and Multimedia. Adelaide, Australia, January 21-23, 2008., Adelaide, Avustralya, 21 - 23 Ocak 2008, cilt.9, ss.1-6 Creative Commons License identifier

Web Based Profession Orientation in Elementary Education

International Educational Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007, sa.500244, ss.1-5 Creative Commons License

Bilgisayar Programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım.

IX Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2007

Bilgisayar Destekli Eğitimde Animasyon Kullanımı

I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, METES-98, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.196-202

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Okuryazarlık ve Ötesi

Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Şeref Sağıroğlu,Ahmet Kılıç,Mustafa Küçükali,Halil İbrahim Bülbül, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-46, 2020

ISI/IEC 27001 Bilgi Güveliği Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Uygulama Zorlukları

Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar, Şeref Sağıroğlı,Sedat Akleylek, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.453-472, 2020

Bürolarda Teknoloji Kullanımı

Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2012