Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utility of brain fluorodeoxyglucose PET in children with possible autoimmune encephalitis

NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS, cilt.41, sa.8, ss.800-809, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ictal pouting ('Chapeau de gendarme') in three pediatric cases with cortical dysplasia

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.26, ss.82-88, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What has changed in the utility of pediatric EEG over the last decade?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, sa.4, ss.786-793, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal hypoglycemia: A wide range of electroclinical manifestations and seizure outcomes

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.21, sa.5, ss.738-744, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of idiopathic intracranial hypertension and associated factors in obese children and adolescents

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.29, sa.8, ss.907-914, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seizures in a Pediatric Intensive Care Unit: A Prospective Study

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, cilt.62, sa.2, ss.94-100, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intracranial internal carotid artery dissection following waterslide use: the first case report

Child's Nervous System, cilt.32, sa.3, ss.411-413, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Excellent response to levetiracetam in epilepsy with Wolf-Hirschhorn syndrome

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.32, sa.1, ss.9-11, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autoimmune Limbic Encephalitis Associated with Type 1 Diabetes Mellitus

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.86, ss.222-223, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Can heart rate variability in children with epilepsy be used to predict seizures?

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.23, sa.5, ss.357-362, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Language assessment of non-handicapped twins at 5 years of age

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.53, sa.6, ss.944-949, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Drug treatment failures and effectivity in children with newly diagnosed epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.19, sa.9, ss.553-557, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes of parents and physicians toward febrile seizures

CLINICAL PEDIATRICS, cilt.47, sa.9, ss.856-860, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Citrullinemia with an Atypical Presentation: Paroxysmal Hypoventilation Attacks

JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES, cilt.13, sa.2, ss.276-278, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two Cases of Levetiracetam Overdose Without Any Serious Side Effects

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.2, ss.137-138, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Case: Valproat-Induced Hyperammonemic Encephalopathy

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, sa.2, ss.85-86, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Cognitive Impairment Scoliosis and Renal Parenchymal Disease with Isolated Rhombencephalosynapsis A Case Report

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.39-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our experience with the intracarotid methohexital procedure

Gazi Medical Journal, cilt.20, sa.3, ss.102-106, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kronik Başağrısı ve Epilepsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

Türkiye'de Psikiyatri, cilt.11, sa.1, ss.9-14, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EL TERCİHİ VE EL TERCİHİNİ BELİRLEYEN ETKENLER

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.60-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporadik Hipokalemik Periyodik Paralizili Bir Olgu Sunumu

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diffüz Neonatal Hemanjiomatozisli Bir Olgu Sunumu

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Serebral Palsili Hastaların İmmünizasyon Durumunun Değerlendirilmesi. Sema

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Rolandik epilepsili hastalarda ESES gelişimi ve prognozu için ön gördürücü faktörlerin araştırılması.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 01 Mayıs - 05 Mayıs 2019,Muğla Türkiye, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Otizm spektrum bozukluğunda uyku iğciği analizi.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 01 Mayıs - 05 Mayıs 2019,Muğla Türkiye, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Uyku bozukluğu

54. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 09 Mayıs 2018

Rolandik epilepside uyku ve dikkat problemleri

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Epilepside Uyku ve Dikkat Problemleri

19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

A REFRACTORY EPILEPSY CASE WITH ICTAL ASYSTOLE

12th European Congress on Epileptology, 11 - 15 Eylül 2016, cilt.57, ss.98

Recurrent Idiopathic Intracranial Hypertension Due to Extreme Dilation of Virchow Robin Spaces First Case Report

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, cilt.293

Autonomic seizure experiance in a video EEG unit

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, ss.38

Herpes simplex Encephalitis Presenting with Acute Retinal Necrosis A Rare Case Report

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands., 1 - 05 Mayıs 2016, ss.131

Poland Moebius Syndrome A Case Report

14th International Child Neurology Congress 1-5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, ss.170

Subacute Sclerosing Panencephalitis Mimicking a Metabolic disorder Clinical Electroencephalographic and Imaging Features

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, ss.202

A comparison of ILAE 2010 and semiological seizure classification in children with epilepsy

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 01 Mayıs 2016 - 05 Mayıs 2015, ss.65-66

The Role of Neuro ophthalmological Evaluation in the Diagnosis of Idiopathic Intracranial Hypertension in Childhood

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands, 1 - 05 Mayıs 2016, ss.170

Citrullinemia with an Atypical Presentation Paroxsymal Hypoventilation Attacks

14th International Child Neurology Congress 1–5 May 2016 Amsterdam, the Netherlands., 1 - 05 Mayıs 2016, ss.223-224

Cobalamin C disease with hypopigmented cutaneousfindings A unique case

annual symposium of the society for the study of inborn errors of metabolism, Lyon, Fransa, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.38, ss.319

ICTAL POUTING CHAPEAU DE GENDARMA

31st International Epilepsy Congress, ISTANBUL, 5 - 09 Eylül 2015

Psychotic Symptoms Improved with Antiepileptic Therapy in Childhood A Case with Ictal Psychosis

5th International Congress on Psychopharmacology & International Symphosium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 Ekim - 03 Kasım 2013

Vagus Nerve Stimulation for drug resistant epilepsy in children Gazi University

10th European Congress on Epileptology, 30 Eylül - 04 Ekim 2012, cilt.3, ss.186-187

Kronik Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Epilepsisi Olan Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar

19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2009

Nadir Bir Virilizasyon Sebebi: Overde Leydig Hücreli Tümör

VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2001