Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beslenme ve Diyetetik Alanında Mesleklerarası İletişim

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Turkey, 09 December 2021

Is coffee a potential appetite suppressant?

19th Annual WORLD CONGRESS INSULIN RESISTANCE DIABETES & CARDIOVASCULAR DISEASE CME Conference, United States Of America, 02 December 2021

HEDONİK AÇLIK VE MAKRO BESİN ÖĞELERİ İLE İLİŞKİSİ

4th International Congress on Agriculture, Environment and Healt, Turkey, 20 May 2021 Sustainable Development

Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi

KEPAN E-Kongre 2021, Turkey, 12 March 2021

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyet Asit Yükü ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Endokrin Hastalıklar, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019 Sustainable Development

Karbonhidrat Diyet Skoru Metabolik Sendrom İle İlişkili Midir?

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019, pp.472-481

Determination of growth and dietary adequacy status for Celiac disease patients

ESPGHAN 52 nd Annual Meeting, Glasgow, United Kingdom, 5 - 08 June 2019, vol.68, pp.137

Hemodiyaliz hastalarında vücut bileşimi ve malnütrisyon durumunun değerlendirilmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 March 2019, pp.185-191

Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Yanına Hazırlama ve Değerlendirme

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Is The Food Consumption Status Of Premenopausal And Postmenopausal Woman Associated With FRAX Fracture Risk?

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 3 - 05 May 2018

Current issues in nutrition: Circadian rhythm and gut microbiota

25th European Congress on Obesity, Viyana, Austria, 23 - 26 May 2018

Effect of diet energy density and life style changes on diabetes mellitus and glycemic contr

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23-26, 2018 Abstracts", OBESITY FACTS, vol.11, pp.1-340, 2018, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, pp.327 Sustainable Development

Evaluation of Food Addiction in Diabetic Individuals

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.15 Sustainable Development

Evulation of Emotional Appetite in Adults with Diabetes

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.151-152 Sustainable Development

Does Menstrual Cycle Affect Healthy Eating Index?

25th European Congress on Obesity, VİYANA, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.263

Diyabetli bireylerde Akdeniz diyetine uymun değerlendirilmesi

3.Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.419-420 Sustainable Development

Diyabetli Bireylerde Akdeniz Diyetine Uyumun Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.419-420 Sustainable Development

Correlation of Dietary Macronutrient Intake with Morbidity Risk

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017

Compliance with Mediterranean Diet and Cardiovascular Disease Risk Association in Adults

Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 - 25 November 2017 Sustainable Development

Yatan Hastalarda Malnütrisyon, Beslenme Durumlarını Saptama Yöntemleri ve Biyokimyasal Parametrelerin Yorumlanması

Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu I, Turkey, 13 - 14 October 2017

Öğretmenlerin Obezite Önlenme Programları İle İlgili Farkındalık Durumları.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Sınıf Öğretmenlerinde Obezite Durumu Ve Vücut Ağırlığı Farkındalığı.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Çölyak Hastalığına Sağlık Otoritesinin Yaklaşımı

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 October 2017

Non-pharmalogical theraphy of constipation: evaluation of dietary fiber, water and total fluid intake

ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ: GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, 5 - 07 October 2017

Vitamin D ve Depresyon Arasındaki İlişki

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon Durumuyla İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Koroner Arter Hastalarında Akdeniz Diyeti ve Metabolik Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Koroner Arter Hastalarında Akdeniz Diyetine Uyum ve Diyet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Genç Bireylerde Obezite Belirleyicisi Antropometrik Parametrelerin Kan Basıncı ile İlişkisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Diyabet ve Magnezyum

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

D vitamini ve Mikrobiyota Etkileşimi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Özel ve Devlet Huzurevlerinin Menülerini Kalite ve Yeterlilik Açısından Değerlendirme

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Sporcularda Biyoelektrik İmpedans Analizi ile Vücut Bileşiminin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu 1. Yaşam İçin Beslenme ve Spor Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2017

Sporcuların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

6.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu 1.Yaşam İçin Beslenme ve Spor Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2017

Pu-Erh Tea: Components and Health Effects

1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life, 9 - 12 May 2017

Plant Interactions with Drugs Used in Cardiovascular Disease

1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life, 9 - 12 May 2017 Sustainable Development

Sage and Hypoglycemic Effect

1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life, 9 - 12 May 2017

Sulforaphane and Health Relation

1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life, 9 - 12 May 2017

Licorice:An Overview of Health Effects

1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Natural and Healthy Life, 9 - 12 May 2017

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 April 2017

Vücut kompozisyonu ölçümleri kliniğe ve yoğun bakıma nasıl yansır?

10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Kardiyovasküler Hastalıklarda Etkileşimler (Kalp ve Damar Hastalıkları, Hipertansiyon vb.)

TDD Eğitimleri Besin İlaç Etkileşimleri, Ankara, Turkey, 25 - 26 February 2017 Sustainable Development

Obezite ve vücut bileşimini saptamada güncel yaklaşımlar

7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2016 Sustainable Development

ADOLESAN BESLENMESİ

I. Okul Sağlığı Ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2016

Red meat consumption of children aged 12 23 months in Turkey

1st International Conference onTropical Animal Science andProduction (TASP 2016), 26 - 29 July 2016

Yetişkinlerde Malnütrisyon Saptama Yöntemleri

Türkiye Diyetisyenler Derneği Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Kursu, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016

Growth Monitoring In Children With Type 1 Diabetes

European Obesity Summit(EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Adipokines in Breast Milk and Growth

European Obesity Summit(EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

Assessment of obesity Alternative indexes to BMI

European Obesity Summit(EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Kardiyovasküler Sistem Ve Pre Probiyotikler

3. Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotikler Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2016

İnsülin Direnci Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz

5. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 13 March 2016

Beslenme Alışkanlıklarının Sorgulanması ve BKI Bel Çevresi Ölçümü

Obezite ve Diyabet ile Mücadele Eğitici Eğitimi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2015

Comparison of Diet Quality According to Body Mass Index and Conicity Index in Adults

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Prag, Czech Republic, 6 - 09 May 2015, vol.8, pp.72

Yetişkin Bireylerin Farklı Sağlıklı Yeme İndekslerine Göre Diyet Kalitelerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 21 - 23 May 2015

Determination of Relationship Between Obesity and Alkaline Diet in School Aged Children

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Prag, Czech Republic, 6 - 09 May 2015, vol.8, pp.106 Sustainable Development

Enerji Gereksinimlerinin Hesaplanması

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı Futbolda Beslenme Uzmanlığı 2. Basamak Kursu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 February 2015

Vücut Bileşiminde Yaşa Bağlı Değişimler

4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 15 February 2015

Ağız Diş Sağlığında Beslenmenin Önemi

III.Okul Sağlığı Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 September 2014, pp.17-23

Beslenme durumu: Antropometri, klinik, biyokimya ve besin tüketim araştırmaları

2.Trakya Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 April 2014

Investigation of the Relationship Between Fat Percentage from Bioelectrical Impedance Analysis and Fat Percentage Calculated by Various Equations

The Power of Programming 2014, International Conference on Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health, Munich, Germany, 13 - 15 March 2014

Assessment of body fat percentage by using bioelectrical impedance analysis and its association with some anthropometric measurements

The Power of Programming 2014, International Conference on Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health, 13 - 14 March 2014

Comparison of the WHO Growth Standards and NCHS WHO Growth Reference in Turkish Preschool Children

15th., International Congress of Dietetics (ICDA 2008) Yokohama Japan, 1 - 04 November 2008

Books & Book Chapters

Sporcularda Vücut Bileşimi Değerlendirilmesinde Kullanılan Antropometrik Ölçümler ve Laboratuvar Yöntemleri

in: Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-13, Tayfur Muhittin, Soylu Meltem, Editor, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara, pp.127-144, 2022

LICORICE: AN OVERVIEW OF HEALTH BENEFITS AND RISKS .

in: General Internal Medicine II, KADİROĞLU Ali Kemal, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.65-82, 2022

Çocuklarda sağlıklı beslenmede yeni motivasyonel yaklaşımlar: Yeme farkındalığı

in: Her Yönüyle Çocukluk Çağı Obezitesi - Halk Sağlığı Bakış Açısıyla, Özkan Seçil, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.15-20, 2022 Sustainable Development

Kahve ve Sağlık Üzerine Etkileri

in: Beslenme ve Diyetetikte Güncel Konular-12, Tayfur Muhittin,Soylu Meltem, Editor, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara, pp.191-215, 2022

Malnütrisyon: Neden-Sonuç Tarama Yöntemleri ve Nutrisyon Durumunun Değerlendirilmesi

in: Klinik Nutrisyon Uygulama İlkeleri, Tayfur Muhittin, Çetin Özbek Sevan, Süzen Banu, Editor, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara, pp.9-23, 2021

Çocuklarda Büyümenin İzlenmesi

in: Anne- Çocuk Beslenmesi, Nevin Şanlıer,Nilgün Karaağaoğlu, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.124-137, 2019

Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet Gereksinimleri, Beslenme Destekleri

in: Klinik Pediatrik Beslenme, Reci Meseri,Özge Küçükerdönmez,Murat Urhan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.3-23, 2019

Adolesan Döneminde Beslenme

in: Adolesan Sağlığı ve Sorunları II, Ümit Aydoğan, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.1-5, 2018

Çocukluk ve Ergenlikte Beslenme Danışmanlığı Önerileri. Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehber

in: Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi., KESKİNKILIÇ BEKİR, YARDIM NAZAN, Editor, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1070, Alban Tanıtım Ltd. Şti., pp.73-82, 2017

Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2016

YAŞAM SÜRECİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ VE ENERJİ DENGESİ

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ TÜBER 2015, GÜLDEN PEKCAN, NEVİN ŞANLIER, MURAT BAŞ, Editor, T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI, Ankara, pp.101-118, 2016

AĞIZ SAĞLIĞI VE BESLENME

in: BESLENME VE DİYETETİK GÜNCEL KONULAR 4, TAYFUR MUHİTTİN, Editor, HATİBOĞLU BASIM VE YAYIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ., Ankara, pp.121-144, 2016

ÖZEL DURUMLARDA BESLENME

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ TÜBER 2015, PEKCAN G, ŞANLIER N, BAŞ M, Editor, T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI, Ankara, pp.120-138, 2016

BEBEKLİK SONRASI NORMAL BESLENME

in: PEDİATRİK BESLENMENİN ESASLARI ESSENTIALS OF PEDIATRIC NUTRITION, SAMUR GÜLHAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ., Ankara, pp.71-86, 2016