Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"BALLISTIC SIX" UPPER-EXTREMITY PLYOMETRIC TRAINING FOR THE PEDIATRIC VOLLEYBALL PLAYERS

JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, cilt.33, sa.5, ss.1305-1310, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The relation between knee muscle strength and performance tests in orienteering athletes

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.56, sa.11, ss.1261-1268, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of callisthenic exercise on physical fitness values of sedentary women

SCIENCE & SPORTS, cilt.23, sa.6, ss.306-309, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINI ESKRİM SPORUNA YÖNLENDİRME NEDENLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.331-344, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effect of Single Dose Beetroot Juice on Some Performance Parameters in Elite Orienteering Athletes

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, sa.8, ss.185-194, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Psychological flexibility and sports participatıon motivation ın athletes with physical disabilities

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of sport on perceived social support andfuture attitudes

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.4, ss.822-830, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examining the Attacks After the 20th Scores in Volleyball According to Nationality and Positions

Journal of Education and Learning, cilt.7, sa.6, ss.184-190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-Menopozal Kadınlarda Aerobik Egzersizin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plantar Basınç Dağılımı ile Stabilite ve Koordinasyon Arasındaki İlişki: Milli Olimpik Yelken Takımı Örneği

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.135-150, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of 12-Week Plyometric Training Program on Anaerobic Power, Speed, Flexibility and Agility for Adolescent Football Players

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Chronic Smoking Affect Induced-Exercise Catecholamine Release

International Journal of Applied Exercise Physiology, cilt.6, sa.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does the Weighted Rope Jump Training Affect the Motor Skills in Adolescent Female Volleyball Players?

Archives of Sports Medicine and Physiotherapy, cilt.2, sa.1, ss.5-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acth and Cortiol Response to Sub Maximal Aerobic Exercise in Non-Smoker and Smokers

International Journal of Current Research, cilt.9, sa.3, ss.48482-48486, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF WEIGHTED VERSUS STANDARD JUMP ROPE TRAINING ON PHYSICAL FITNESS IN ADOLESCENT FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.27, sa.3, ss.108-115, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFECTS OF PLYOMETRIC TRAINING ONDYNAMIC BALANCE HOP DISTANCE ANDHAMSTRING QUADRICEPS RATIO IN FEMALEVOLLEYBALL ATHLETES

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.365-372, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of The Health Related Quality of Life of Physical Education and Sports Students

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değişkenlere göretükenmişlik düzeyleri

journal of human sciences, cilt.13, sa.2, ss.2533-2544, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Burnout Levels of The Physical Education Teachers in Terms Of Professional Variables

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Performance Measures of Orienteers Late Adolescents Young Adults and Adults

Turkiye Klinikleri J Sports Sc, cilt.8, sa.1, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burnout Levels of Physical Education Teachers According to Personal Factors

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.152, ss.409-414, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Aggression Levels and Empathic Tendency Levels of Secondary School Students who Involve or not Involve in Sports

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.152, ss.415-420, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Physical Physiological and Some Performance Parameters of the Turkish Elite Orienteers

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, cilt.152, ss.403-408, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Parents Opinions About Children s Orientation to volleyball

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.1, ss.34-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez Orta Yaş Bayanlar ile Menopoz Dönemindeki Bayanlarda Aerobik Egzersizin Bazı Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,, cilt.13, sa.1, ss.35-42, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of 8 Weeks Jog Walk Exercise on Physiologic Motoric and Somatotype Values of Sedentary Middle Aged Obese Females

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.23, sa.3, ss.275-290, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Milli Badminton Takımının Antropometrik Vücut Kompozisyonu ve Bazı Performans Özellikleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,, cilt.3, sa.2, ss.15-20, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yaşın Menopoz Semptomlarına Etkisi,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Yalnızlık: Dijital Oyun Oynama Motivasyonunu Arttırır Mı?,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Spor Sosyal Destek Algısını Etkiler Mi?,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Sporun Geleceğe Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Oryantiringde Narsisizm Ve Mükemmelliyetçilik,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Yalnızlıkta Fiziksel Aktivitenin Yeri: Ergenlerde,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Yaşam Kalitesi Yaşa Göre Değişir Mi?,

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Çocuğum Neden Futbol Oynuyor

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 Kasım 2019

Neden Eskrim? : Nitel Bir Araştırma

2. 1st Eurasian Sport Sciences Congress, 2 - 05 Mayıs 2019

Sporcuların Spor Karakterlerinin İncelenmesi,

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

An Investigation of Body Perception of Disabled Athletes

3th International Conference of Sport Nutrition, Targu-Mures, Romanya, 3 - 04 Kasım 2017, cilt.63, ss.49

Examination of Cognitive Absorption Levels of Athletes

3th International Conference of Sport Nutrition, Targu-Mures, Romanya, 3 - 04 Kasım 2017, cilt.63, ss.48

Sigaranın Egzersiz Sonrası Meydana Gelen Stokin Salınımına Etkisi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Detraining Effects on Max VO2 at High Level Orienteers

International Balkan Sport Science Congress and 8th İnternational Kırkpınar Symposium, Edirne, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2015

Examination of aggression levels and empathic tendency levels of secondary school students who involve or not involve in sports

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.415-420 identifier

Burnout levels of physical education teachers according to personal factors

ERPA International Congress on Education (ERPA), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.409-414 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri