Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kemanın Ayrılmaz Parçası Çeneliğin Tarihsel Gelişimi ve Anatomik Açıdan Etkileri

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.10-17, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keman Öğrencilerinin Yineleme Stratejilerini Kullanma Durumları

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.46, pp.240-251, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İzlenimcilik Akımı Çerçevesinde Claude Debussy ve Tanburi Cemil Bey’in Müzikal Üslubu

İdil Sanat ve Dil dergisi, vol.8, no.64, pp.1767-1775, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hans Sitt op. 116 Viyola İçin 15 Etüt Metodunun Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.23-42, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Eğitiminin Keman Eğitimine Etkisi

NWSA Fine Arts, vol.12, no.3, pp.185-198, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ezgisel Dikte Çalışmalarında Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenci Başarısına Etkileri

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.143-158, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cognitive Levels Regarding Articulation Marks Among Violin Studentes in Department of Music Education in Gazi University

Educational Research and Reviews, vol.11, no.8, pp.537-552, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

EXPERT VIEWS ABOUT OTAKAR SEVCIK OP.8 EXERCISES RELATING TO CHANGING POSITION IN VIOLIN EDUCATION

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.109-127, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BEN TOVIM/BOYD INSTRUMENT MATCHING SYSTEM FOR RIGHT INSTRUMENT SELECTION FOR CHILDREN

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.4, pp.175-180, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A QUALITATIVE RESEARCH ON CHAMBER MUSIC

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.2, no.8, pp.92-105, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE NECESSITY OF INSTRUMENT CARE AND REPAIR LESSONS ACCORDING TO THE ANATOLIAN HIGH SCHOOL OF FINE ARTS MUSIC TEACHERS

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.3, pp.893-902, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Master theses and doctoral dissertations conducted between 1986 and 2009 in music education

elsevier, vol.2, no.2, pp.5051-5058, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Öğrencilerinin Müzik Kültürü Dersine İlişkin Görüşleri

MÜZED Bölge Konferansı "İpek Yolu'na Müzik Kültürü ve Eğitimi", İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2014

An Ideal Postgraduate Program from The Perspective of Postgraduate Music Students

17th Annual International Conference on Education, ATİNA, Greece, 18 - 21 May 2015

Examination and Performance of Turkish Folk Melodies for Violin Piano

11. International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States Of America, 20 - 23 May 2015

The Variety of Music in Turkey

International Visiting Scholar Showcase, 01 April 2015

Master theses and doctoral dissertations conducted between 1986 and 2009 in music education

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.5051-5058 identifier identifier

Ergenlerin dinlediği müzik türlerinin depresyondüzeylerine etkileri

Üçüncü Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 January 2007

Books & Book Chapters