Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Relationship Between High School Student’s Motivation Levels and Learning Strategies

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.3, pp.67-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Primary School Teachers’ Opinions About Educational Environment In Terms Of Constructivist Approach

European Journal of Education Studies, vol.7, no.2, pp.321-342, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study On Kahoot And Socrative In Line With Preservice Teachers’ Views

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.31-46, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Kahoot Kullanımına İlişkin Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.29, pp.1-19, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) i, vol.8, no.2, pp.255-274, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki ÖğretmenlikUygulamalarının İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.299-331, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.4, pp.103-125, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.2, no.3, pp.15-29, 2003 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Opinions of Candidate Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program on the Program

Curriculum Studies in Basic Education. The 5th Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.229-230

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarından Çıkarılabilecek Dersler

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.475-477

Books & Book Chapters

Vocational Preferences Of Teacher Candidates Who Got Training For Pedagogical Formation Certificate

in: Recent Researches in Education, Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, pp.484-497, 2018

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Programları

in: Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitimde İz Bırakan Öğretmen Okulları, Doğan Hıfzı, Editor, Eğitim Araştırmaları Derneği, Ankara, pp.10-198, 2018

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.213-243, 2014