Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biofilm protease and lipase properties and antibiotic resistance profiles of staphylococci isolated from various foods

African Journal of Microbiology Research, cilt.7, sa.28, ss.3582-3588, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Et Örneklerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif Stafilokok ların Biyofilm Üretimi Ve DNaz Aktivitelerinin Belirlenmesi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.69, sa.3, ss.135-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Buzdolabı sıcaklığında saklanan Listeria monocytogenes inoküle edilmiş etlere gıda kalitelendirici organik asitlerin etkisi

Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, cilt.30, sa.2, ss.585-602, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protease and lipase activity of Staphylococcus aureus obtained from meat chicken and meatball samples

Gazi University Journal of Science, cilt.23, sa.4, ss.381-384, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Incidence of E coli From Minced Meat Samples and Their Antibiotic Sensitivity Protease Activities During Cold Storage

Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, cilt.20, sa.1, ss.37-42, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Presence proteolytic activity and antibiotic resistance of psychrotrophic Bacillus ssp isolated from raw milk

Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, cilt.19, sa.1, ss.1-8, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankarada tüketime sunulan kremalı pastaların mikrobiyolojik kalitenin araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.33-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankarada Tüketime Sunulan Kremalı Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.33-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt ve Bazı Süt Ürünlerinde Staphylococcus aureus ların Bulunma Sıklığı Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.379-382, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on the Microbiological Quality of the Pasteurized Milk Presenting to the Consumption on Ankara

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.57, sa.3, ss.171-176, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çiğ ve Pişmiş Gıdalardan İzole Edilen Patojen Bakterilerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

5th International Eurasian Congress on ’xxNatural Nutrition, Healthy LifeSport’xx, 2 - 06 Ekim 2019

Tavuk döner örneklerinden Bacillus spp. izolasyonu ve proteaz, lipaz, amilaz ve hemoliz aktivitelerinin incelenmesi

6th international congress on mathematics, engineering, natural and medical sciences, 8 - 10 Mart 2019, ss.601-607

Hazır köfte örneklerinden Bacillus spp. izolasyonu ve ekstrasellüler enzim aktivitelerinin belirlenmesi

6th international congress on mathematics, engineering and natural sciences, 8 - 10 Mart 2019, ss.608-614

Tavuk Döner Örneklerinden Bacillus spp. İzolasyonu ve Proteaz, Lipaz, Amilaz ve Hemoliz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

EJONS VI. Uluslararası Matematik, Mühendislik,Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler