Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 20 - 22 July 2022, pp.10-18 Creative Commons License

Ortaokul çevre motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.924-925

Online Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresİ, 12 - 14 April 2019

STEM Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri

International Conference on STEM and Educational Sciences, 3 - 05 May 2018

Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pısa’ Ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAK TARAMA TERCİHLERİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 September - 16 June 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynak Tarama Tercihleri

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.115-120

Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları

ERPA International Congress on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015

Teacher Candidates Views On Sustainable Development

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015 Sustainable Development

Science Teacher Candidates Opinions on V Diagrams as a Measurement and Evaluation Method

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Scale Development Study for Alternative Assessment Techniques

V. World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, Italy, 5 - 08 February 2013

Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Germany, 22 - 24 September 2010

In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.126-127 identifier

Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu

VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 20 April 2008

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ IŞIĞINDA YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE STEM EĞİTİMİ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE STEM EĞİTİMİ, Çevik Uğur,Şahin Erhan, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.167-204, 2023 Sustainable Development

21st Century Skills Training with Innovative Approaches

in: Yenilikçi Yaklaşımlarla 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi, Dr. Mehmet Şentürk,Prof. Dr. Ufuk Şimşek,Doç. Dr. Yavuz Topkaya, Editor, Vizetek, Ankara, pp.21-33, 2022

İnsan ve Makine Etkileşimi: Artırılmış Gerçeklik ve UygulamaÖrnekleri

in: KURAMDAN UYGULAMAYA STEM EĞİTİMİ, Salih Çepni, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.413-441, 2017

STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, ProjeTabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli

in: Kuramdan Uygulamaya STEMAE Eğitimi, salih çepni, Editor, Pegem Yayıncılık, pp.203-238, 2017

Expert Reports

Bilirkişi raporu

9. İdare mahkemesi, pp.5, Ankara, 2020

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

506

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

620

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

1239

H-Index (Scholar)

17

Citiation (TrDizin)

52

H-Index (TrDizin)

5

Project

29

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

28

Open Access

35
UN Sustainable Development Goals