Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

BEKTASHISM- ALEVISM IN GERMAN LITERATURE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.65, pp.237-250, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Eleştirel Okuma: Alman Bild Gazetesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (HÜEFD), vol.38, no.2, pp.452-468, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Almanca Konuşma Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.711-724, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Nazi İmparatorluğundan Günümüz Almanyasına Örtmece Sözlerin Politikacıyla İmtihanı: Dr. Hasan Kazım KALKAN

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.24, pp.581-583, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Qualifikationen und Kompetenzen von Übersetzern im Rechtswesen

International Journal Language Of Academy, pp.70-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maschinelle Übersetzung anstelle von Humanen Überzetzern zwischen Maschine und Mensch

Social Sciences (NWSAENS), vol.14, no.1, pp.25-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eine Analyse Deutscher Zeitungen im Hinblick auf den Gebrauch von Rhetorischen Figuren

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.95-116, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Das Inkludieren kultureller- und gesellschaftsspezifischer Elemente bei Dramenübersetzungen

International Journal of Language Academy, vol.6, no.4, pp.136-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lügati’t-Türk Adlı Eserinde Yer Alan Ölçü Birimleri

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.88, pp.187-199, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe ve Almanca’daki Köpek Sözcüğüne Yer Veren Deyimlerin Karşılaştırılması

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.15, pp.1117-1127, 2018 (Other Refereed National Journals)

Miktar Semantiğinin Dünya Dillerine Ortak Eski Sentaktik Yapısı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.7, no.20, pp.505-522, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünyada İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Danimarka Örneği

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünyada İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Danimarka Örneği

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eine Kontrastive Studie über die Türkischen und Deutschen Fernsehnachrichten

Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.136-146, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erich Kästner’in “Pünktchen und Anton” Adlı Romanında Yer Alan Deyimlerin Türkçe Çevirisinin İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.233-248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alman Eğitim Sisteminde “Realschule” Olarak Adlandırılan Okullar

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.14, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Schwierigkeiten der deutschen grammatikalisierten Ausdrucksweisen für türkischsprachige DaF Lerner

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.38-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alman Eğitim Sisteminde Realschule Olarak Adlandırılan Okullar

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Dergisi, vol.5, no.14, pp.163-176, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deyimler Bağlamında Türk ve Alman Aile Hayatı

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Dergisi, vol.5, no.15, pp.179-185, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toko Demo Adlı Almanca Ders Kitabında Ülke Bilgisi

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Dergisi, vol.3, no.9, pp.29-41, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entfremdung der Ehepaare in Monika Marons Roman Ach Glück

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.32, pp.135-142, 2014 (Other Refereed National Journals)

Der Medieneinsatz im Fremdsprachenunterricht

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.69-82, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkler Hakkında Irkçı Alman Fıkraları

Gazi Türkiyat Dergisi, no.11, pp.93-99, 2012 (Other Refereed National Journals)

Übersetzungskritische Untersuchung des Märchens Die Bremer Stadtmusikanten

New World Sciences Academy (NWSA), vol.7, no.2, pp.37-73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eine Untersuchung des Lehrwerkes Passwort Deutsch 1 im Rahmen des interkulturellen Ansatzes

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.67-73, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çeviri İşleminin Yabancı Dil Öğretimine Katkısı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.32, pp.141-155, 2012 (Other Refereed National Journals)

Almanya da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.4, no.1, pp.303-3013, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht

EKEV Akademi Dergisi, no.50, pp.245-249, 2012 (Other Refereed National Journals)

Das Wesen der Synchronisationsforschung

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.2, pp.717-726, 2012 (Other Refereed National Journals)

Äquivalenz Adäquatheit und Akzeptabilität in der Übersetzung von literarischen Texten

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.17-27, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türk ve Alman Eğitim Sistemlerinde Yükseköğretime Geçiş Süreci

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.8, no.1, pp.148-167, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genusfehler der Rückkehrerstudenten an den türkischen DaF Abteilungen

Tribüne (Zeitschrift für Sprache und Schreibung), no.4, pp.23-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Die Problematik des Nicht Nein Sagen Könnens in Karl Heinz Otts Roman Endlich Stille

Contemporary Online Language Education Journal (COLEJ), no.1, pp.63-71, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lern Mit Uns 1 Adlı Almanca Ders Kitabının Kültürlerarası Yaklaşım Bağlamında İncelenmesi

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.103-114, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk ve Alman Toplumlarına Özgü Düğün Geleneklerindeki Benzerlikler ve Farklılıklar

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.97-105, 2011 (Other Refereed National Journals)

Die Übersetzungskritische Analyse des literarischen Werkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge”.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.266-273, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Almanya’da Fahri Doktora Unvanı ile İlgili Usullerin Karşılaştırılması

VIII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.28

German German Language Teacher Candidates' German Speaking Skills are Affected by the Distance Education Process

V. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.95 Sustainable Development

‘‘Schritte International A1.1, A1.2, A2.1 A2.2’’ Adlı Almanca Ders Kitaplarındaki Mizahi Unsurlar

1. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu (YABDİLSEM), Ankara, Turkey, 28 June 2021, no.5, pp.25 Sustainable Development

Yabancı Dil Derslerinde Dinleme Becerisinin Uygulanması

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2020

Türk ve Alman Üniversitelerinin Makine Mühendisliği Bölümleri Müfredatlarının Karşılaştırılması

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.320-326

Alman İlköğretim Okulları Biyoloji Derslerinde Okul Dışı Etkinlikler

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Türk ve Alman Savunma Sanayinde Kullanılan Yerli Askeri Araçların Adlandırılmasında Esinlenilen Unsurlar

VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.462-469

Yakın Dönem Türk ve Alman İsimlerinin Seçilmesinde Etkili Olan Unsurlar

II. Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.216-224

Türk ve Alman Deyimlerinde “Şeytan”

II. Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.238-250

Almanya’nın Temel Eğitimdeki Dil Politikaları

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.447

Alman Gençliğinin Kullandığı İngilizce Kelimelerin Almanca Ders Kitaplarına Yansıması

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.473-486

Almanca Altyazı Çevirisi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.13-24

Allegorie im Bilderbuch ”Ente, Tod und Tulpe”

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.442-454

Türkiye’de ve Almanya’da Vatandaşlığın Elde Edilmesinde Uygulanan Kriterler

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 November - 25 December 2018, pp.455-465

Türkiye ve Almanya’da Sürücü Eğitimi

1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.466-475

Almanca Altyazı Çevirisi

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018

Türkiye’ye Bir Örnek Teşkil Etmesi Bakımından Alman Meslek Okullarında “İkili MeslekEğitimi”

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018, pp.369-375

“Wie Bitte” adlı Almanca Ders Kitabının “Stockholm Kriter Kataloğu” Bağlamında İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.53

Almanya’daki Uygulamaların Işığında Türkiye’deki Yabancılara “İkinci Dil Olarak Türkçe” Öğretimi

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.115

Dede Korkut Kitabının Almanca Çevirisinde Yansıma Kelimeler / German Translation of the Onomatopoeia Words in The Book of Dede Korkut

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.384

Üniversitelerin Mühendislik Bölümleri İçin Mesleki Almanca Derslerinin Önemi

Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.153

Avrupa’daki Türklerin Dil Becerileri (Almanya Örneği)

Avrasya Zirvesi (Uluslararası Piri Reis Dil, Tarih, Coğrafya Kongresi), Ankara, Turkey, 17 - 21 July 2017, pp.109

Göçmenler İçin Entegrasyon Kurslarında Almanya Modeli

KAŞGARLI MAHMUT 1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2017, pp.3

Alman Gençlik Diline İngilizcenin Etkisi

V. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Turkey, 4 - 09 September 2017, pp.82-83

Almanya’ya İşçi Göçü Sonrası Kültür Değişmeleri (“Almanya -Willkommen in Deutschland” Adlı Film Örneğinde)

1. Uluslararası Türk Kültür, Sanat, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, New York, United States Of America, 15 - 18 August 2017, pp.19-20

Necmettin Erbakan’ın Vefatının Alman Basınına Yansıması

3. Uluslararası Milliİ Görüş Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2017, pp.80-83

10. ve 11. Sınıf Meslek Lisesi ile Genel Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması

1st Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.501-519

Alman Gazetelerinde ve Almanca Ders Kitaplarında Deyimler

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.171

Türk ve Alman Toplumlarında Cenaze Törenleri ve Yas

International Congress of Eurasian Social Scienes, Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.77

Yabancılar İçin Türkçe Adlı Ders Kitabında Ülke Bilgisi

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.2, pp.127-139

Tanışma ve Vedalaşma ile İlgili Türk ve Alman Görgü Kurallarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.104-111

Hallo Kinder An Evaluation of German Coursebook in the Context of Intercultural Approach

International congress on intercultural dialogue and education, Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009, pp.72-73

Books & Book Chapters

Eğitimde Fırsat Eşitliği Açısından Düşük Gelirli Ailelere Yönelik Almanya'nın Sosyal Politikaları

in: Contemporary Educatıonal Researches Education, Tolerance and Peace for Equal Opportunity, Sergii KHOLOD,Nevide AKPINAR DELLAL,Tamara ISHCHENKO, Editor, GlobeEdit, Chisinau, pp.78-85, 2021

Öğrenci Memnuniyeti Açısından Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi (Kastamonu Üniversitesi Örneği)

in: Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış IV, Hasan YILMAZ, Erdinç YÜCEL, Mustafa Serkan ÖZTÜRK, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.46-64, 2020

Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Yabancı Dil Eğitiminde Kültür Aktarımının Önemi Üzerine Kuramsal Bir Araştırma

in: Theory and Practice in Education, NEVIDE AKPINAR DELLAL SUSANNE KOCH WITOLD STANKOWSKI, Editor, Lambert Academic Publishing LAP, Düsseldorf, pp.506-517, 2019

Deyimler Bağlamında Türklerin ve Almanların Renklere Yükledikleri Anlamlar

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Dil Edebiyat ve Tarih Çalışmaları, Kadir ADAMAZ Bilal ELBİR, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Ankara, pp.59-84, 2019

Türk Kavramı ve Türk Dünyası Üzerine

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.206-223, 2018

Yabancı Dilde Deyimlerin Önemi Bağlamında Erich Kästner’in “Der Kleine Mann” Adlı Eseri ile “Lagune” ve “Schritte International” Adlı Almanca Ders Kitaplarında Yer Alan Deyim Sıklıklarının Karşılaştırılması

in: Schriften zur Sprache und Literatur, Prof. Dr. Tahir Balcı, Prof. Dr. Otto Holzapfel, Prof. Dr. Ergün Serindağ, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.249-260, 2017

800. Doğum Yıldönümü Anısına Hacı Bektaş Veli

Gazi Üniversitesi - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2009