Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anxiety and depression states of adolescents with polycystic ovary syndrome

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, sa.3, ss.531-536, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gonadoblastoma with Dysgerminoma in a Phenotypically Turner-Like Girl with 45,X/46,XY Karyotype

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, sa.4, ss.336-339, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of intervention on vaccination rates in children with diabetes: a controlled interventional study

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.35, sa.2, ss.76-83, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extensive Middle Cranial Fossa Arachnoid Cysts and Different Clinical Presentation in Two Patients

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, sa.3, ss.174-176, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Factors affecting the timing of teething in healthy Turkish infants: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.18, sa.4, ss.262-266, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors related to non-alcoholic fatty liver disease in obese children

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.19, sa.2, ss.85-91, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kistik Fibrozis ile İlişkili Diyabet: Bir Olgu Sunumu

Journal of Nutrition and Dietetics, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocukluk Çağında Tiroid Nodülünde Önemi Belirsiz Atipi

Türkiye Klinikleri J Case Rep, cilt.24, sa.2, ss.41-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pseudoachondroplasia

57. Annual ESPE Meeting, atina, Yunanistan, 27 - 29 Eylül 2018

Prohormon Konvertaz Eksikliğinde Somatostatin Deneyimi

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Çocukluk Çağı Graves Hastalığında Klinik Özellikler

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Tiroid Hormon Direnci Tedavisinde Triac Yanıtı

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Psödoakondroplazi

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Klinik ve Epidemiyolojik Özellikler

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Tip 1 Diyabetli Hastaların İzlemde Diyabetik Ketoasidozla Başvuru Nedenleri

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

aldosterone synthase deficiency: a new mutation

10. İnternational meeting of pediatric endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 Eylül 2017

familial glucocortıcoid deficiency type 2: a new mutation in the mrap gene p. k30del

10. international meeting of pediatric endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 Eylül 2017

Ailevi glukokortikoid eksikliği tip 2: MRAp geninde yeni mutasyon p.K30del

21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Tiroid hormon direnci: TRIAC deneyimi

21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Aldosteron sentaz eksikliği: yeni bir mutasyon

21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Tip 1 diyabetes mellitus ve MSUD birlikteliğinde CGMS eşliğinde pompa tedavisi

21. ulusal pediatrik endokrinoloji ve diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Nörofibromatozis tip 1 ve pitüiter hiperplazi

19. Ulusal pediatrik Endokrinoloji kongresi, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2015