Prof.

SELÇUK CANDANSAYAR


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Education Information

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Expertise In Medicine

Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

1981 - 1988

1981 - 1988

Undergraduate

Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Turkey

Dissertations

2000

2000

Postgraduate

Ruh hastalığının kültürlerarası özellikleri

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

1994

1994

Expertise In Medicine

Somatizasyon ve konversiyon bozukluğu olan bir grup kadın hastada tanı sınırları ve psikososyal özelliklerin değerlendirilmesi

Gazi University, Tıp Fakültesi

Research Areas

Health Sciences, Psychiatry, Psychology, Anthropology

Academic Titles / Tasks

2004 - Continues

2004 - Continues

Professor

Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

1998 - 2004

1998 - 2004

Associate Professor

Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Non Academic Experience

2004 - 2008

2004 - 2008

müdür

Special Research Center, Gazi University, nöropsikiyatri eğitim araştırma ve uygulama merkezi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

hekimler için felsefe

Undergraduate

Undergraduate

RUHSAL DURUM MUAYENESİ VE SEMİYOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

insan zihni nasıl işler

Undergraduate

Undergraduate

CİNSEL İŞLEV VE CİNSEL YÖNELİM

Postgraduate

Postgraduate

cinselliğe tıbbi bakış ve homofobi

Undergraduate

Undergraduate

anksiyete bozuklukları ve tadavisi

Advising Theses

2005

2005

Expertise In Medicine

Şizofreni-obsesif kompulsif bozukluk birlikteliği

CANDANSAYAR S. (Consultant)

H.KARAKILIÇ(Student)

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Affective Symptoms in a Patient with Parkinson's Disease and Alkaptonuria

EKMEKCİ ERTEK İ. , CANDANSAYAR S.

PSYCHIATRIC ANNALS, vol.50, no.2, pp.81-83, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2019

2019

Homophobia in Health Professionals in Ankara, Turkey: Developing a Scale

YERTUTANOL F. D. K. , CANDANSAYAR S. , SEYDAOĞLU G.

TRANSCULTURAL PSYCHIATRY, vol.56, no.6, pp.1191-1217, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

2018

2018

Femicide: Psychosocial Characteristics of the Perpetrators in Turkey

Altinoz S. T. , ALTINÖZ A. E. , Utku C., Essizoglu A., CANDANSAYAR S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY, vol.62, no.13, pp.4174-4186, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2016

2016

Online Game Addiction in a Sample from Turkey: Development and Validation of the Turkish Version of Game Addiction Scale

Baysak E., Kaya F. D. , Dalgar I., CANDANSAYAR S.

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.26, no.1, pp.21-31, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

Group psychotherapy in women with a history of sexual abuse: what did they find helpful?

Sayin A., CANDANSAYAR S. , Welkin L.

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.22, pp.3249-3258, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2011

2011

The possible relationship of temporal lobectomy and psychosis: a case report

Erdogan S., Oral N., CANDANSAYAR S.

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.12, no.1, pp.90-91, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Theory of mind in obsessive-compulsive disorder: Comparison with healthy controls.

Sayin A., Oral N., Utku C., Baysak E., Candansayar S.

European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists, vol.25, no.2, pp.116-22, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2010

2010

The Relationship Between Orexin-A Levels, Nutritional Status and Quality of Sleep in Hemodialysis Patients

GÜLBAHAR Ö. , Mutluay R., Sayin A., Konca C., DERİCİ Ü. , Sindel S., et al.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.35, no.2, pp.131-137, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

Perceptions of Turkish psychiatric inpatients about therapeutic factors of group psychotherapy

Sayin A., Karslioglu E. H. , Surgit A., Sahin S., Arslan T., CANDANSAYAR S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY, vol.58, no.2, pp.253-263, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

2008

2008

Farewell to the world: Suicide notes from Turkey

DEMİREL B. , AKAR T. , Sayin A., CANDANSAYAR S. , Leenaars A. A.

SUICIDE AND LIFE-THREATENING BEHAVIOR, vol.38, no.1, pp.122-127, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2005

2005

Prognosis of postpartum psychiatric disorders in a Turkish sample

Sayin A., Ozsoylar G., Candansayar S. , Etik C., Genc Y., Cosar B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.9, no.2, pp.99-106, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2004

2004

Psychiatric findings related to neurological complications in Behcet's disease: A short review and a case presentation

FOTO ÖZDEMİR D., Ozsoylar G., Candansayar S. , Cosar B. , Onder M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.8, no.3, pp.185-190, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of medical students

EKMEKCİ ERTEK İ. , ÖZKAN S. , CANDANSAYAR S. , İLHAN M. N.

Journal of Surgery and Medicine, vol.6, no.2, pp.162-167, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE STRES, TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON

EKMEKCİ ERTEK İ. , ÖZKAN S. , CANDANSAYAR S. , İLHAN M. N.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Sociodemographic characteristics of online game players and the relationship of game addiction with some psychosocial factors

Baysak E., Yertutanol F. D. K. , Sahiner I. V. , CANDANSAYAR S.

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.23, no.2, pp.196-203, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

Voluntary/Involuntary Admissions/Readmissions of Psychiatric Patients in a University Hospital in Turkey From 2008 to 2016

geniş b., COŞAR B. , CANDANSAYAR S. , GÜRHAN N.

Hospital Practices and Research, vol.3, no.4, pp.123-129, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Physical and Neuropsychiatric Symptoms Appear on Pilots During Hypobaric Chamber Training

ERDOĞAN S., ÇAPRAZ İ. , CANDANSAYAR S. , BOLAY BELEN H.

European International Journal of Science and Technology, vol.2, no.4, pp.14-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Şizofrenide zihin kurami

Sayin A., CANDANSAYAR S.

Yeni Symposium, vol.46, no.2, pp.74-80, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

2007

2007

Concept of fatigue and clinical approach to patients with fatigue Yorgunluk kavrami ve yorgun hastalara kli̇ni̇k yaklaşim

Sayin A., CANDANSAYAR S.

Gazi Medical Journal, vol.18, no.1, pp.1-8, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2003

2003

Olanzapin ve Şizofrenide Kullanımı

COŞAR B. , CANDANSAYAR S.

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, no.1, pp.15-23, 2003 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Kültürlerarası psikiyatri açısından ruh sağlığı kavramı

CANDANSAYAR S. , COŞAR B.

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, vol.2, no.1, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Anksiyetenin nörobiyolojisi: emosyonlar ve bellek üzerine bir model

CANDANSAYAR S. , COŞAR B.

Türkiye’xxde Psikiyatri, vol.2, no.2, 2000 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Klozapine bağlı nöbetler: myoklonik mi jeneralize mi?

TANER M. E. , COŞAR B. , CANDANSAYAR S. , Işık E.

Türkiye’xxde Psikiyatri, vol.2, no.1, 2000 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

İşitme kaybıyla giden bir konversiyon olgusu

CANDANSAYAR S. , COŞAR B. , ARIKAN Z. , Hiçyılmaz C., Koçal N.

Klinik Bilimler Doktor, vol.31, no.1, 1997 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Yarı kentsel bir bölgede alkolizm prevalansı.

ARIKAN Z. , COŞAR B. , CANDANSAYAR S. , Işık E.

Kriz Dergisi, vol.4, no.2, pp.93-100, 1996 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1994

1994

Şizofrenide hastalığın ortalama başlangıç yaşının alttiplere ve cinsiyete göre dağılımının retrospektif karşılaştırılması.

COŞAR B. , CANDANSAYAR S. , ARIKAN Z. , Işık E.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.29, pp.13-15, 1994 (Other Refereed National Journals)

1992

1992

Alkol bağımlılığı demografik, sosyokültürel, bireysel özellikler ve hastalığın algılanışı üzerine bir çalışma.

ARIKAN Z. , CANDANSAYAR S. , COŞAR B. , Işık E.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.45, no.4, pp.699-712, 1992 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

1992

1992

Alkol kesilme belirtilerinin tedavisinde diazepam ve klonidinin etkinliği: plasebo kontrollü çift kör bir çalışma.

ARIKAN Z. , CANDANSAYAR S. , COŞAR B. , Işık E.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.45, no.4, pp.647-660, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Researching the effects of witnessing trauma in rats

Coskun A., Candansayar S. , BELEN H. B. , Donmez A., Gulbahar Ö. , Coskun N.

31st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Barcelona, Spain, 6 - 09 October 2018, vol.29 identifier

2018

2018

An extraordinary cause of psychosis: Anti-NMDA receptor encephalitis

Caglayan H. B. , Sahin F., Altiparmak T., Turksoy E., Candansayar S. , Tokcaer A. B.

International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 October 2018, vol.33 identifier

2007

2007

Temperament and character profiles of migraine patients

Akcali D. T. , Bolay H. B. , Candansayar S. , Cimeci P., Erdogan S.

13th Congress of the International-Headache-Society, Stockholm, Sweden, 28 June - 01 July 2007, vol.27, pp.589 identifier

2007

2007

Affective temperament characteristics of patients with migraine

Akcali D. T. , Bolay H. B. , Candansayar S. , Cizmeci P., Erdogan S.

13th Congress of the International-Headache-Society, Stockholm, Sweden, 28 June - 01 July 2007, vol.27, pp.589 identifier

2000

2000

Fiziksel hastalıklarda izlenen psikiyarik morbidite.

ASLAN S. , CANDANSAYAR S. , COŞAR B. , Işık E.

36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2000

Books & Book Chapters

2020

2020

Salgınlar ve Ruh Sağlığı

Candansayar S.

in: Pandemi ve Covid- 19, Osman ŞadiYenen,Salim Badur, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.347-370, 2020

2015

2015

Milliyetçiliğin Ruhu

Candansayar S.

in: Barış Kitabı Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali, Ayşe Devrim başterzi,Şahika Yüksel, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, pp.83-102, 2015

2005

2005

Yoğun Bakım İnfeksiyonları

Coşar B. , Candansayar S.

bilimsel tıp yayınevi, Ankara, 2005

2005

2005

Şizofreni tedavisinde genel ilkeler

Erdoğan S., Candansayar S.

in: Neden Nasıl Şizofreni, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.81-94, 2005

2005

2005

Şizofrenide obsesif kompulsif belirtiler ve tedavisi

Karakılıç H., Candansayar S.

in: Neden Nasıl Şizofreni, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.121-145, 2005

2005

2005

Cerrahinin psikolojik etkileri

Coşar B. , Candansayar S.

in: jinekolojik ve obstetrikal cerrahi, Haldun Güner, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.23-36, 2005

2004

2004

Neşenin Halleri

Candansayar S. (Editor)

PEDAY, Ankara, 2004

2004

2004

Emosyonlar ve affektin nörobiyolojisi ya da nöropsikanaliz mümkün mü?

Dönmez A., Candansayar S.

in: Neşenin Halleri, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.77-92, 2004

2004

2004

Affektif hastalık kavramının tarihsel gelişimi ve şimdiki hali

Candansayar S.

in: Neşenin Halleri, selçuk candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.1-16, 2004

2004

2004

Yeni Antipsikotikler Kraepelin'i haksız mı çıkaracak?

Candansayar S.

in: Aklın Halleri, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.179-204, 2004

2003

2003

Asteni kavramının tarihsel gelişimi ve günümüz tıbbındaki yeri

Candansayar S. , Coşar B.

in: Yorgunluğun Halleri, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.19-30, 2003

2003

2003

Aşktan yorulmak

Candansayar S.

in: Yorgunluğun Halleri, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.161-172, 2003

2002

2002

Jinekolojik onkoloji ve psikiyatri

Coşar B. , Candansayar S.

in: Jinekolojik Onkoloji, Haldun Güner, Editor, Çağdaş Medikal, Ankara, pp.337-356, 2002

2002

2002

Terörizm ve Psikiyatri

Candansayar S.

in: Silinen Yüzler karşısında terör, Cemal Güzel, Editor, Ayraç Yayınları, Ankara, pp.374-414, 2002

Supported ProjectsCitations

Total Citations (WOS): 280

h-index (WOS): 9