Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hypothalamic Energy Regulatory Peptides in Chronic Kidney Disease

THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS, cilt.23, sa.5, ss.437-443, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Irisin and Myostatin Levels in Patients with Graves' Disease

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, cilt.47, sa.6, ss.471-475, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is plantar foot sensation associated with standing balance in type 2 diabetes mellitus patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.35, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Case With Immunoassay Interferences in the Measurement of Multiple Hormones

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.100, sa.6, ss.2147-2153, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The bite force and craniofacial morphology in patients with acromegaly: A pilot study

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, cilt.19, sa.1, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A MULTIDISCIPLINARY INTERNSHIP EXAMPLE IN GERIATRICS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.17, sa.1, ss.1-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Muscle Strength and Fatigue Using Isokinetic Testing in Hypothyroid Patients

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.59, sa.4, ss.286-291, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is there any loss of ankle proprioception in diabetic patients without neuropathy?

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.21, sa.4, ss.317-323, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between serum osteoprotegerin, glycemic control, renal function and markers of atherosclerosis in type 2 diabetes

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.71, sa.4, ss.340-343, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Melanocortin-4 Receptor Gene Polymorphisms in Obese Patients

BIOCHEMICAL GENETICS, cilt.47, ss.295-300, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of hypothyroidism, hyperthyroidism, and their treatment on parameters of oxidative stress and antioxidant status

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, cilt.46, sa.7, ss.1004-1010, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Current literature in diabetes.

Diabetes/metabolism research and reviews, cilt.17, sa.5, ss.402-409, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KADIN VE ERKEK DİYABET HASTALARININ AYAK TABAN DUYULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Papillary Thyroid Microcarcinomas Our Clinical Experience

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.3, ss.53-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiperkoagulabite ve dissemine intravasküler koagülasyon

Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diyabetik

40. Türkiye, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

The Relationships Between Type 2 Diabetic Retinopathy and Calpain-10 SNP-19Polymorphism

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.187

Prevalence of Diabetic Retinopathy in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus in Turkey

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.572

Özdeğerlendirme Staj Notu ve Akran Değerlendirmesi Tutarlılıkları

UTEK 2010 VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010

HLA Antigens in papillary thyroid carcinoma

16th European Histocompatibility Conference, 2 - 05 Nisan 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 ve Obezite

ENDOKRİNOLOJİ ve COVID-19, M. Temel Yılmaz, Editör, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, ss.48-54, 2020

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE HİPERTANSİYON

DİYABET TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2019, Prof.Dr.Mustafa Kemal Balcı, Editör, Armoni Nüans Baskı Sanatları AŞ, İstanbul, ss.96-99, 2019

İnsülin Direncinin Kardiyometabolik ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerindeki Etkisi

İnsülin Direnci Çalıştayı Sonuç Raporu, Mine Adaş, Mustafa Araz,Mustafa Kemal Balcı,Fırat Bayraktar, Mustafa Cesur,Selçuk Dağdelen, Mehmet Ali Eren, Berrin Oğuzhan,Mehmet Sargın, GoncaTamer, Kubilay Ukinç, Editör, AdrH Pozitif Reklam ve İletişim Merkezi, ss.27-33, 2017