Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Methomyl-induced nephrotoxicity and protective effect of curcumin in male rats

TOXICOLOGY RESEARCH, vol.10, no.5, pp.1003-1012, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE EFFECTS OF LEAD NITRATE AND MERCURY CHLORIDE ON RAT LIVER TISSUE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.3, pp.2368-2379, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Bendiocarb-induced nephrotoxicity in rats and the protective role of vitamins C and E

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.27, no.6, pp.6449-6458, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Testicular toxicity of orally administrated bisphenol A in rats and protective role of taurine and curcumin

PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.32, no.3, pp.1043-1047, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Subacute effects of low dose lead nitrate and mercury chloride exposure on kidney of rats

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.41, pp.219-224, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Vitamin E and Sodium Selenite Against Mercuric Chloride-Induced Lung Toxicity in the Rats

BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY, vol.58, no.4, pp.587-594, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Dichlorvos-induced testicular toxicity in male rats and the protective role of vitamins C and E

EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, vol.64, pp.821-830, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective effects of vitamins C and E against hepatotoxicity induced by methyl parathion in rats

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.74, no.7, pp.2112-2118, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Malathion-induced hepatotoxicity in rats: The effects of vitamins C and E

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.48, no.2, pp.633-638, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dichlorvos-induced hepatotoxicity in rats and the protective effects of vitamins C and E

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.26, no.3, pp.355-361, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Environmental tobacco smoke in rats

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, vol.33, no.6, pp.382-386, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective role of antioxidant vitamin E and catechin on idarubicin-induced cardiotoxicity in rats

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, vol.35, no.11, pp.1379-1387, 2002 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Lead and Cadmium Induced Oxidative Stress in the Epididymis and Spleen of Rats: Effects of Sesamol

Commagene Journal of Biology, vol.5, no.1, pp.7-11, 2021 (Other Refereed National Journals)

Lead Nitrate Induced Toxic Effects on Small Intestine Tissues in Diabetic and Non-Diabetic Rats: Role of Sodium Selenite

Gazi University Journal of Science, vol.28, no.4, pp.541-544, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Protective effect of vitamins C and E on malathion induced nephrotoxicity in male rats

Gazi University Journal of Science, vol.24, pp.193-201, 2011 (Other Refereed National Journals)

Chlorpyrifos induced cardiotoxicity in rats and the protective role of quercetin and catechin

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.24, no.3, pp.387-395, 2011 (Other Refereed National Journals)

Coreus marginatus Linneaus 1758 Heteroptera Coreidae yumurtalarının dış morfolojisi

Türkiye Entomoloji Dergisi, vol.27, no.3, pp.163-170, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coronus contrarius Reuter 1881 Heteroptera Reduviidae yumurtalarının dış morfolojisi

Turkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.27, no.2, pp.123-129, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protective role of antioxidant vitamin E and catechin on doxorubicin induced cardiotoxicity in rats

CANCER RESERACH THERAPY AND CONTROL, vol.11, pp.175-182, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fine structure of Malpighian tubules in the Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae pupae

Acta Zoologica Bulgarica, vol.54, no.1, pp.87-96, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ultrastructure of the Eggshell of Machimus rusticus Meigen 1820 Diptera Asilidae

Journal Of The Entomological Research Society, vol.2, no.2, pp.63-71, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tipula Lunatipula istriana Erhan Theowald 1961 yumurtalarının dış morfolojik yapısı Diptera Tipulidae

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.13, no.2, pp.509-516, 2000 (Other Refereed National Journals)

Tavşan plevrasına verilen klaritromisin ve tetrasiklinin plörodezis etkisinin karşılaştırılması

TUBERKÜLOZ VE TORAKS DERGİSİ, vol.47, no.2, pp.149-153, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ultrastructural effects of X irradiation on spermatogenesis in Rats

Türk.Hij.Den.Biol.Derg., vol.56, no.2, pp.91-95, 1999 (Other Refereed National Journals)

Biyolojik mücadelede kullanılan kimyasal ve mikrobiyal insektisitler hakkında genel bir değerlendirme

TÜRK HİJYEN DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, vol.56, no.3, pp.135-139, 1999 (Other Refereed National Journals)

Chorionic sculpturing in eggs of six species of Eurydema Heteroptera Pentatomidae A scanning electron microscope investigation

JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH ANS SOCIETY, vol.1, no.2, pp.27-56, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Agrotis segetum Denis Schiff Lepidoptera Noctuidae larvalarında ovaryol kılıfının ince yapısı

GAZI UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.4, pp.847-861, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bacillus thuringiensis in Pieris rapae Lepidoptera Pieridae larvalarının Malpighi tüpü hücrelerine etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.43-55, 1997 (Other Refereed National Journals)

Effect of cigarette smoke exposure on spermatogenesis in rats

JOURNAL OF ANKARA MEDICAL SCHOOL, vol.18, no.4, pp.181-186, 1996 (Other Refereed National Journals)

Fine Structure of Malpighian tubules in the moth Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.4, pp.669-680, 1996 (Other Refereed National Journals)

Bacillus thuringiensis var kurstaki nin Agrotis segetum Lep Noctuidae larvalarının sindirim sisteminin ileum bölgesine etkisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.18-32, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TOXIC EFFECTS OF LEAD NITRATE AND CADMIUM CHLORIDE ON RAT LUNG TISSUES AND PROTECTIVE ROLE OF SESAMOL

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.227-228

FIPRONIL-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN SPLEEN TISSUES OF RATS: THE EFFECTS OF CURCUMIN AND QUERCETIN

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.715-721

PROTECTIVE ROLE OF CURCUMIN ON OXIDATIVE STRESS INDUCED BY METHOMYL IN BRAIN TISSUE

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V, Nakhchivan, Azerbaijan, 1 - 02 June 2021, pp.1

Fenitrothion'un sıçan kanında meydana getirdiği oksidatif stres üzerine gallik asidin koruyucu rolü.

Başkent 3. Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 March 2021

Rat Beyin Dokusunda Fipronil'in Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Kuersetin ve Kurkumin'in Koruyucu Rolü

Başkent Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 March 2021

TOXIC EFFECT OF LEAD AND CADMIUM ON RAT BRAINTISSUE AND PROTECTIVE ROLE OF SESAMOL

II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, Edirne, 1 - 03 September 2020

DİMETOAT’IN SIÇAN BEYİN DOKUSU ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİ VE FERULİK ASİTİN KORUYUCU ROLÜ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020

Thyroid pathology in rats induced by bisphenol-A: Protective effets of taurine and curcumin.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. Ankara., 26 - 27 April 2018

Protective Role of Vitamins C and E on Bendiocarb-induced Lung Toxicity in Rats

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017, İstanbul, Turkey, 29 - 31 March 2017

Protective Role of Vitamins C and E on Bendiocarb-induced Cardiotoxicity in Rats

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017, İstanbul, Turkey, 29 - 31 March 2017

Protective Effects of Vitamins C and E on Bendiocarb Induced Testicular Toxicity in Rats

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE AND ARTS ISTANBUL 2017, İstanbul, Turkey, 29 - 31 March 2017

DNA Damage in human germ cell exposed to cis platin drug in vitro

V.International Congress of Molecular Medicine, İzmir, 20 - 22 May 2015

Damage in human germ cell exposed to cis platin drug in vitro

V.InternationalCongress of Molecular Medicine, Izmir (, 20 - 22 May 2015

Lead Nitrate and Mercury Chloride Induced DNA Damage and Oxidative Stress in Rat Erythrocytes and Leucocytes.

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Antalya, Turkey, 25 October - 29 November 2014, pp.1

Preventive Effect of Lycopene on Furan Induced Oxidative Damage in Diabetic Rat Brain.

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Methyl parathion un ratlarda nefrotoksik etkisi ve vitamin C ile vitamin E nin koruyucu rolü

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 30 May - 01 June 2009

Malathion un testis dokusunda oluşturduğu histopatolojik etki üzerine vitamin C ve vitamin E nin koruyucu rolü

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi. Ankara, Turkey, 30 May - 01 June 2009

Hepatotoxicity of methyl parathion and protective role of vitamin C and E in male rats

6th INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY, 2 - 05 November 2006

Hepatotoxicity of dichlorvos and protective role of vitamin C and E in male rats.

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology. , Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2006

Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu rolü

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu etkisi

17. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 June 2005

Endosulfanın sıçan pankreatik B hücrelerinin ince yapısı üzerine etkisi

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Turkey, 22 - 24 June 2005

Ratlarda diazinon hepatotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu etkisi

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Turkey, 22 - 24 June 2005

Ratlarda endosulfan kardiyotoksisitesi ve vitamin E nin koruyucu rolü

17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Kocaeli., Turkey, 22 - 24 June 2005

Nemoptera sinuata Oliver 1811, (Neuroptera: Nemopteridae) yumurta kabuğunun ultrastrüktürü.

Uluslar arası Katılımlı XVI. Ulusal Elektron Mikroskobu Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 05 September 2003

Thaumetopoea pityocampa Lepidoptera Thaumetopoea larvalarının fare dermal mast hücrelerinde degranülasyon etkisi

Uluslar arası Katılımlı 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. İzmir., Turkey, 2 - 05 September 2003

Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan Gr (-) bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları.

XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kemer, Antalya, Turkey, 30 September - 05 October 2002

Azoospermik bazı erkeklerde testislerin ince yapısı.

II. Ulusal In Vitro Fertilizasyon Sempozyumu, Turkey, 24 - 27 April 2002

Dioctria flavipennis Meigen, 1820 (Diptera, Asilidae, Stenopogoninae) yumurta kabuğunun ince yapısı.

XV. Ulusal Elektron Mikroskopisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kuşadası, Turkey, 18 - 21 September 2001

Echthistus cognatus (Loew, 1849) (Diptera, Asilidae, Asilinae) koryonunun ince yapısı.

XV. Ulusal Elektron Mikroskopisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kuşadası, Turkey, 18 - 21 September 2001

Ceraleptus obtutus (Brulle, 1839) yumurta kabuğu ve yumurta kırıcısının ince yapısı (Hemiptera, Coreidae).

XV. Ulusal Elektron Mikroskopisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kuşadası, Turkey, 18 - 21 September 2001

Machimus rustricus (Meigen, 1820) yumurta kabuğunun ince yapısı (Diptera, Asilidae).

XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, (Uluslararası katılımlı) Ankara, Turkey, 05 September 2000

Ultrastructure of Malpighian tubules in the Agrotis segetum Lepidoptera Noctuidae pupae

14th National Congress on Electron Microscopy with international participation. Bursa, Turkey, 1 - 04 September 1999

Ultrastructural changes induced by smoke exposure in rat testes

The first International biosciences days. The first congress of Balkan association of Biosciences, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 1999

Effects of vitamin E and catechin on doxorubicin induced cardiotoxicity in rats.

The First International Biosciences Days (The first congress of Balkan Association of Biosciences)., Antalya, Turkey, 20 - 24 April 1999

Books & Book Chapters

Ekoloji: Hayvanlar Aleminin Korunması

in: Zooloji, Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.90-107, 2016