Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bendiocarb-induced nephrotoxicity in rats and the protective role of vitamins C and E

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, sa.6, ss.6449-6458, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chlorpyrifos induced hepatotoxic and hematologic changes in rats: The role of quercetin and catechin

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.55, ss.549-556, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dichlorvos-induced testicular toxicity in male rats and the protective role of vitamins C and E

EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, cilt.64, ss.821-830, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effects of vitamins C and E against hepatotoxicity induced by methyl parathion in rats

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.74, sa.7, ss.2112-2118, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective effect of catechin and quercetin on chlorpyrifos-induced lung toxicity in male rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.48, sa.6, ss.1714-1720, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Malathion-induced hepatotoxicity in rats: The effects of vitamins C and E

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.48, sa.2, ss.633-638, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Methyl parathion induced nephrotoxicity in male rats and protective role of vitamins C and E

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, cilt.88, sa.2, ss.213-218, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lead Nitrate Induced Toxic Effects on Small Intestine Tissues in Diabetic and Non-Diabetic Rats: Role of Sodium Selenite

Gazi University Journal of Science, cilt.28, sa.4, ss.541-544, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fenitrothion'un sıçan kanında meydana getirdiği oksidatif stres üzerine gallik asidin koruyucu rolü.

Başkent 3. Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mart 2021

Rat Beyin Dokusunda Fipronil'in Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Kuersetin ve Kurkumin'in Koruyucu Rolü

Başkent Ulusal Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mart 2021

TOXIC EFFECT OF LEAD AND CADMIUM ON RAT BRAINTISSUE AND PROTECTIVE ROLE OF SESAMOL

II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, Edirne, 1 - 03 Eylül 2020

DİMETOAT’IN SIÇAN BEYİN DOKUSU ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİ VE FERULİK ASİTİN KORUYUCU ROLÜ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekoloji: Hayvanlar Aleminin Korunması

Zooloji, Prof.Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.90-107, 2016