Prof. MEHMET ALİ ÇAKMAK


Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

33

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1996

1990 - 1996

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Hanlıklar Devrinde Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1990

1990

Postgraduate

Kösedağ Savaşı (1243)

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1996 - 2010

1996 - 2010

Assistant Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

1988 - 1996

1988 - 1996

Instructor

Gazi University, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Director of the Center

Gazi University, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş.Ve Uyg.Merk. Başkanlığı

2012 - 2020

2012 - 2020

Head of Department

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Non Academic Experience

1986 - 1988

1986 - 1988

Öğretmen

National Education Directorate, MEB, MEB

1986 - 1988

1986 - 1988

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Doctorate

Doctorate

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Central Asian Turkish History I

Postgraduate

Postgraduate

Turkish Cultural History

Advising Theses

2005

2005

Postgraduate

Yeni Kafkasya mecmuasına göre Rusya`nın Azerbaycan politikası

ÇAKMAK M. A. (Consultant)

C.KARAKILIÇ(Student)

2004

2004

Postgraduate

Tarih öğretiminde kadın ve Türk kadın imajı

ÇAKMAK M. A. (Consultant)

M.KÖSE(Student)

2002

2002

Postgraduate

Tarih öğretiminde oyun

ÇAKMAK M. A. (Consultant)

G.DOĞANAY(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Almanya-Osmanlı Devleti İttifakının Sebilürreşad Adlı Osmanlı Matbuatına Yansımaları

ÇAKMAK M. A.

Mondros ve Versay'ın 100. Yılında Türk-Alman İlişkileri, Würzburg, Germany, 08 November 2018, pp.93-100

2019

2019

Kültür ve Miras Öğrenme Alanı Kazanımları ve Değerlendirme Sorularının Bloom Taksonomisi Açısından İncelenmesi

KARACA A., ÇAKMAK M. A.

8th International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

2017

2017

Moğol İstilası Tehlikesi Ön Asya hakimlerinin Tutumu

ÇAKMAK M. A.

123 Kösedağ Savaşı ve Anadolunun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 December 2017

2017

2017

Stepan Şaumyan ve Ermenilerin Bakü Soykırımı

ÇAKMAK M. A.

20. Yüzyılda Türk-Müslüman halklarına Karşı, Lenkeran, Azerbaijan, 22 - 27 April 2017

2017

2017

Göktürk kağanlığı zamanında çin-türk münasebetleri

ÇAKMAK M. A.

Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 27 April 2017

2016

2016

Safevi Hanedanlığının Sonu ve Nadir Şah ıh İktidar Yıllarında Osmanlı İran İlişkileri

ÇAKMAK M. A.

The Ninth Conference of Cultural and Historical Relations Between Iran and Turkey, Reşt, Iran, 28 - 29 May 2016, pp.114

2014

2014

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı nda Kafkasya Politikası

ÇAKMAK M. A.

I. Dünya Savaşı ve Azerbaycan, Azerbaijan, 19 - 21 June 2014

Books & Book Chapters

2023

2023

HISTORY OF THE MONGOLS FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY EDUCATION OUTLINE OF HIS ADVENTURE AND TURKISH HISTORY IMPORTANCE IN TERMS OF

Çakmak M. A., Çakmak M. A.

in: A School in History Education: Prof. Dr. A Gift to Mustafa Safran, Prof. Dr. Necdet Hayta,Prof. Dr. Bahri Ata,Prof. Dr. Hüseyin Köksal,Doç. Dr. Tuba Belenli,Arş. Gör. Selen Yakar, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.673-690, 2023

2021

2021

The Effect of Using Virtual Museum in “Travel in History of Turkish” Unit of Primary Education 7th Grade Social Studies Course on Student’s Academic Success

USTAOĞLU ÇELİK A., ÇAKMAK M. A.

in: New Horizons in Social Stıdies Education, Çetin Turhan, Kılcan, Bahadır, İnel, Yusuf, Çepni Osman, Editor, SRA Strategie Researches Academy, Ankara, pp.171-192, 2021

2020

2020

Hanlıklar Devrinden Günümüze Karabağ ve Hocalı Katliamı

ÇAKMAK M. A.

in: Hocalı Katliamı, Yel, Selma, Önal Tekin, Baba, Ahmet, Editor, Tarihdaş Yayınları, Ankara, pp.16-33, 2020

2018

2018

Ankara, Hacı Bayram-ı Veli ve Milli Mücadele

Çakmak M. A.

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.485-502, 2018

2016

2016

II. Kılıçarslan Zamanında Selçuklu Devleti

TURAN R., ŞAMAN DOĞAN N., ADALIOĞLU H. H., ÇAKMAK M. A., KIRPIK G., ÖZGÜDENLİ G. O., et al.

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.311-342, 2016

2016

2016

Harezmşahlar Devleti

TURAN R., ŞAMAN DOĞAN N., ADALIOĞLU H. H., ÇAKMAK M. A., KIRPIK G., ÖZGÜDENLİ G. O., et al.

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan, Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.251-268, 2016

2016

2016

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti

TURAN R., ŞAMAN DOĞAN N., ADALIOĞLU H. H., ÇAKMAK M. A., KIRPIK G., ÖZGÜDENLİ G. O., et al.

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Turan Refik, Editor, Grafiker, Ankara, pp.395-408, 2016

2016

2016

1252 ve 1256 Tarihli Yazımlara Göre Yabanâbâd Kazasında Nufus Durumu

ÇAKMAK M. A.

in: KIZILCAHAMAM 100 YAŞINDA, Seyfettin Erşahin, Hüseyin Çınar, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kızılcahamam Belediyesi Kültür Hizmetleri, Ankara, pp.493-502, 2016