Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Performance of Different Methods for Detection of Incipient Occlusal Caries Lesions: An In Vitro Study

PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, vol.36, no.4, pp.191-197, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of different restoration techniques on fracture resistance of teeth with palatinal cusp fracture

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.30, no.15, pp.1602-1609, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Nd:Yag laser irradiation on osteoblast cell cultures

Lasers in Medical Science, vol.21, no.3, pp.175-180, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Effect of LED and halogen light curing on polymerization of resin-based composites

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.32, no.2, pp.134-140, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Fluoride release from varies restorative materials.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.76, no.5, pp.1077, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

THE ASSESSMENT OF CORONAL TOOTH DISCOLORATION WITH USE OF MICROMEGA MTA OR MTA+ AS THE PULP-CAPPING MATERIAL

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, vol.31, no.3, pp.571-575, 2021 (National Refreed University Journal)

Kanal Tedavisi Sonrası Renklenen Anterior Tek Dişin Beyazlatma Sonrası Kompozit Veneerle Restorasyonu

Acta Odontologica Turcica, vol.37, no.2, pp.119, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çürük teşhis yöntemleri

Turkiye Klinikleri J Restor Dent-Special Topics, vol.2, no.1, pp.34-40, 2016 (Other Refereed National Journals)

Push out bond strength of fiber posts luted using different adhesive resin cements

Journal of Restorative Dentistry, vol.1, no.3, pp.75-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Crack Formation in Retrograde Cavities prepared with Ultrasound Er Cr YSGG Laser or Bur An ex vivo Study

Journal of Contemporary Dentistry, vol.3, no.1, pp.1-6, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of surface roughness and hardness of different glass ionomer cements

European Journal of Dentistry, vol.6, no.1, pp.79-86, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Farklı estetik restoratif materyallerin su emilimi ve suda çözünürlülüklerinin karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.93-98, 2010 (Other Refereed National Journals)

Oklüzal çürük teşhisinde lazer fluoresans ölçümlerinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dentin hassasiyeti görülme sıklığı ve olası etiyolojik etkenlerin klinik olarak değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, 2009 (Other Refereed National Journals)

Farklı polimerizasyon şekillerinin ormoser esaslı rezin restoratif materyalin sitotoksisitesi üzerine etkisi in vitro

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.31-37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kompozit rezinlerin polimerizasyon derinliği üzerine farklı polimerizasyon teknikleri ve rengin etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.7-14, 2008 (Other Refereed National Journals)

Halojen veya LED ışık kaynakları ile sertleştirilen farklı restoratif materyallerin Barcoll sertlikleri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.19-23, 2008 (Other Refereed National Journals)

“ Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salma özellikleri”

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2007, pp.157-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

Aproksimal çürük görülme sıklığının gözle muayene ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salımı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.157-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

Nd YAG lazer uygulamasının osteoblast hücre aktivitesi üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.9-16, 2007 (Other Refereed National Journals)

Amelogenezis İmperfektanın Kompozit Rezinlerle Tedavisi: Bir Vaka Raporu

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.33-37, 2007 (Other Refereed National Journals)

Amalgam restorasyonların değiştirilme nedenlerinin in vivo olarak araştırılması

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi,, 2004 (Other Refereed National Journals)

Retrograd dolgu maddesi olarak poliasit modifiye kompozit rezinlerin kullanımının radyografik olarak değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.173-179, 2004 (Other Refereed National Journals)

The microleakage of Class II cavities restored with pacable composite resins

J Contemp Dent Pract, vol.5, pp.1-8, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kök kanal tedavisinde Nd YAG lazer kullanımının apikal sızıntı üzerine etkisi

gazi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.19-22, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bazı Ağız Çalkalama Solüsyonlarının Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniv. Dişhek.Fak.DerG, vol.7, no.1, pp.32-35, 1997 (Other Refereed National Journals)

Ön Diş Kırıklarının Orjinal Diş Parçası Kullanılarak Yapılan Restorasyonu

G.Ü. Dişhek. Fak. Der., vol.9, no.2, pp.199-205, 1992 (Other Refereed National Journals)

Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması

Gazi Ün. DişHekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-19, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üst Çene Ön Bölge Diastemalarının Rezin Kompozit ile Tedavisi

ULUSLARARASI TIP, YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 February 2022, pp.69 Creative Commons License

Fiberle güçlendirilmiş rezin tutuculu kompozit ile lateral diş eksikliğinin restorasyonu:olgu sunumu

RDD Kış sempozyumu ve Anabilim Dalları Toplantısı, Konya, Turkey, 17 December 2021

Diastemaların direkt rezin kompozit restorasyon ile rehabilitasyonu

RDD Kış sempozyumu ve Anabilim Dalları Toplantısı, Konya, Turkey, 17 December 2021

Anterior Midline Diastema: Etiology and Treatment Options- Case Report

RDD KIŞ SEMPOZYUMLARI VE ANABİLİMDALLARI TOPLANTISI, Konya, Turkey, 17 - 19 December 2021

Anterior Tek Diş Eksikliğinin Fiber Adeziv Köprü İle Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu - 4 Aylık Takip

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Kama Şeklindeki Lateral Dişlerin Rezin Kompozit ile Estetik Rehabilitasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Rezin Kompozit Kullanılarak Mine Hipoplazisinin Estetik Rehabilitasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ve Expodental, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Anahtar Tekniğiyle Ön Bölge Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

2. Uluslararası Sempozyum “Çürümeden Koru”, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019

Mandibular Molar Dişlere Uygulanan Endokron restorasyonların Kırılma dayanımlarının karşılaştırılması.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

MTA (Cerkamed) diş renklenmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi:In-Vıtro çalışma

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Turkey, 01 December 2017

Kompozit Rezinlerde Güncel Yaklaşımlar

Oral Araştırma Derneği (ORAD) 1. Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2016

Evaluation of Awareness of Dental Workers related to Sterilization and Disinfection

Uluslararası Katılımlı II. Biyosidal Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2015

Evaluation Of Different Diagnostic Methods On Detection Of Incipient Occlusal Caries Lesions

47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental research (CED-IADR), Antalya, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.177

The effect of the curing distance on degree of conversion of bulk fill composite resins

47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental research (CED-IADR), Antalya, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.95

Travmaya bağlı aşırı kron harabiyeti olan dişlerin fiber post ve zinkonya alt yapılı kron uygulanarak restorasyonu

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014 Sustainable Development

Farklı polisaj yöntemleri uygulanan kompozit rezinlerin bleaching sonrası yüzey sertliğinin incelenmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Farklı polisaj yöntemleri uygulanan kompozit rezinlerin bleaching sonrası yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Üst ön keser dişler arası diastemaların estetik onarımı olgu sunumu

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012

Işık Uygulama Süre ve Mesafesinin Bulk fill Kompozit Rezinlerin Polimerizasyonu Üzerine Etkisi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Turkey, 27 - 30 September 2012

Farklı kaide materyallerinin kullanımının Sınıf V restorasyonların sızdırmazlığı üzerine etkisi

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012

Işık uygulama süre ve mesafesinin bulk fıll kompozit rezinlerin polimerizasyonu üzerine etkisi Girne 2012

XVII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 September 2012

Üç farklı restoratif materyalin sertlik ve yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Farklı Kaide Materyallerinin Sınıf II Kompozit Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Etkisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Trabzon, Turkey, 25 - 27 October 2010

Push out Bond Strength of Fiber Posts Luted Using Different Adhesive Resin Cements

10. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

Evaluation of the antibacterial effects of different adhesives used as root end filling material

10. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

The investigation of wall adaptation of three luting cements using x-ray microcomputed tomography in root canal

10th international congress of the turkish endodontic society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

Nd YAG lazer uygulamasının Ketac Endo nun apikal sızdırmazlığı üzerindeki etkileri

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 April 2000 - 21 April 2010

Farklı estetik restoratif materyallerin yüzey sertliklerinin zamana bağlı değişimi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

İki farklı adeziv sistemin apikal tıkama üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

Diş hekimliği 4 ve 5 sınıf öğrencılerınin kompozit rezin hakkindaki bilgilerinin değerlendirilmesi

GÜ Diş Hekimliği Fakültesi 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

Farklı yapıdaki cam iyonomer simanların florid salınımının incelenmesi

TDB 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Expodental 2009, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 2009

Farkli estetik restoratif materyallerin su emilimi ve suda erirliliği

11. eğe Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mugla- ethiye, Turkey, 24 - 26 April 2009

Trandental ışık uygulamalarının kompozit rezinlerin polimerizasyonu üzerine etkisi

11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Turkey, 24 - 26 April 2009

Farklı cam iyonomer simanların antibakteriyel aktivitelerinin değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyum, Antalya-Side, Turkey, 23 - 26 April 2009

Effect of transdental light exposure on the polymerization of composite resin

11. eğe Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mugla-Fethiye, Turkey, 24 - 26 April 2009

Farklı cam iyonomer simanların yüzey pürüzlülüğünün incelenmesi

11. eğe Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, Mugla-Fethiye, Turkey, 24 - 26 April 2009

Farklı cam iyonomer simanların yüzey sertliklerinin incelenmesi

11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 24 - 26 April 2009

Farklı estetik restoratif materyallerin su emilimi ve suda erirliliği

11. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Muğla, Turkey, 24 - 26 April 2009

Gümüş konla doldurulmuş molar dişin tekrarlayan endodontik tedavisi

Yüzyıl Kongresi TDB 15. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 July 2008

İnley Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Kavite Preparasyon Tekniklerinin Ve Farklı Materyallerin Kullanımının Etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, Safranbolu, Turkey, 26 - 29 October 2007

Halojen veya Led Işık Kaynakları ile Sertleştirilen Farklı Restoratif Materyallerin Barcoll Sertlikleri

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye-Mugla, Turkey, 27 - 29 April 2007

Güçlendirilmiş ve geleneksel cam iyonomer simanların Barcol sertlikleri

7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 27 - 29 April 2007

Güçlendirilmiş Ve Geleneksel Cam İyonomer Simanların Barcoll Sertlikleri

Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye-Mugla, Turkey, 27 - 29 April 2007

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salımı

Restoratif Dişhekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Cam iyonomer siman ve poliasit modifiye kompozit rezinlerin florid salınımı

Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2005

Amelogenezis İmperfekta Vaka Raporu

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 30 May 2004

Dentin Hassasiyetinin Görülme İnsidansı

IX. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Samsun, Turkey, 6 - 09 May 2004

Dentin Hassasiyetinin Tedavisinde Değişik Materyallerin Etkinliğinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi

IX. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Samsun, Turkey, 6 - 09 May 2004

Farklı Polimerizasyon Teknikleri İle Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Yüzey Sertliği

Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Fethiye-Mugla, Turkey, 25 - 29 May 2003

Aproksimal Çürük Teşhisinde Klinik Muayene Periapikal Radyografi Ve Bite Wing Radyografinin Etkinliğinin Araştırılması

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003

Farklı Kompozit Rezinlerin Polimerizasyonunda Led Işık Cihazının Etkisi

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003

Amalgam Restorasyonlarin Değiştirilme Nedenlerinin İn Vivo Olarak Araştirilmasi

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003

Farklı Polimerizasyon Tekniklerinin Ormocer Esaslı Rezin Restoratif Materyallerin Sitotoksisitesi Üzerine Etkisi İn Vitro

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003

Konvansiyonel Ve Pulse Delay Teknik İle Polimerize Edilen Kompozit Rezinlerin Farklı Renklerinin Polimerizasyon Derinliği

7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, Çeşme-İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2003

Surface Hardness of Composite Resin Restorative Materials Polymerized by Light Emitting Diode and Halogen Light Sources

Adhesive Dentistry Today! Transfer of Research into Practice, Arnhem, Netherlands, 6 - 07 December 2002

Retrograd kavite yüzeylerine Nd YAG lazer uygulanmasının apikal sızıntı üzerine etkisi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2002

Retrograd Kavite Yüzeylerine Nd YAG Lazer Uygulanmasının Apical Sızıntı Üzerine Etkisi

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2002

Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Panoramik Mandibular Indeks Değerlendirimesi

Türk Dişhekimleri Birliği VII. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Mersin, Turkey, 22 June 2000 - 24 June 2001

Cam Iyonomer Esaslı Iki Kök Kanal Dolgu Patının Sitotoksisite ve Genotoksisitesinin In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 8. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2001

Su ve Aseton Bazlı Dentin Adezivlerin Apical Sızıntı Üzerindeki Etkileri

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Dişlerin Kuru Veya Nemli Olmasının Diagnodent Ölçümleri Üzerine Etkilerinin In Vitro Olarak Değerlendirimesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Sonicsys Approx Kullanımının Class II Restorasyonların Mikrosızıntısı Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Tepilebilir Kompozit Rezinlerin Mikrosızıntılarının In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Poliasit Modifiye Kompozit Rezinlerin Biyouyumluluklarının Histopatolojik Olarak İncelenmesi Bilkent Otel Ankara 2001

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Değişik Içerikli Kök Kanal Dolgu Patlarının Sitotoksisite Ve Genotoksisitesinin In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Kök Kanal Tedavisinde Çalışma Boyutunun Tespitinde Üç Farklı Yöntemin Etkinliğinin Incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

SEM ile Tepilebilir Kompozit Rezinlerin Duvar Adaptasyonlarının Incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Cam Iyonomer Esaslı Kök Kanal Dolgu Patlarının Apical Sızıntılarının In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Kondanse Edilebilir Kompozit Materyallerin Radyoopasitelerinin Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği VII. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2000

Retrograd dolgu maddesi olarak poliasit modifiye kompozit rezinlerin kullanımının radyografik olarak değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

İki Farklı Yapıdaki EDTA nın Smear Tabakayı Kaldırmadaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

Yeni Bir Kök Kanal Dolgu Patının Sitotoksisite Ve Genotoksisitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Kongresi., İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

Cam İyonomer Esaslı Kök Kanal Dolgu Patlarının Kök Kanal Duvar Adaptasyonlarının Değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2000

Fluoride Release from Different Poly Acid Modified Composite Resins

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 1999

Microleakage of tooth colored restorative materials in tunnel restorations

4th Congress of Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 1999

Radioopacity Of Different Thicknesses Of Polyacid Modified Resin Composites

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 1999

Prevalence And Distribution of Dentin Hypersensitivity in a Population in Ankara Turkey

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 1999

Microleakage of Tooth Coloured Restorative Materials in Tunnel Restorations

4th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS 99), İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 1999

Değişik İçerikli Ağız Çalkalama Solüsyonlarının Tükrük Akış Hızı Üzerine Etkileri

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 30 May 1998

Çürüğe Eğilimli ve Çürüğedirençli Bireylerin Dental Plak Bakteri Plağı Ph ve Laktatdehidrojenaz LDH Enzim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Türk Biyokimya Derneği XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuarlarda Otomasyon Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 1997

Fluoride Release from Various Restorative Materials

BSDR, Forty-Fifth Annual Meeting, Brighton, United Kingdom, 24 - 26 October 1997

Çeşitli Kanal Dolgu Materyallerinin Sitotoksisitelerinin Değerlendirilmesi

Türk Endodonti Derneği V. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 April 1996

Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması

Hacettepe Üniversitesi 3. Dişhekimliği Bilimsel Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 1990

Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması Hacettepe Ankara 1990

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi III. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 1990

Diş Pulpası Kalsifikasyonlarının Klinik Radyolojik Ve Histolojik Olarak Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 10 June 1988

Books & Book Chapters

REZİN KOMPOZİT İNLEY RESTORASYONLAR

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler , Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER, Editor, International Book Chapter, Cetinje, pp.85-102, 2022 Creative Commons License

REZİN KOMPOZİT RESTORASYONLARDA TAMİR VE TAMİRİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - III, evereklioğlu cem, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.95-221, 2021